Office
Logga in
Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren smidigt skapa ett team. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

Skapa ett nytt team

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt fliken grupper i Microsoft Teams.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa en grupp” och tryck sedan på RETUR om du vill markera.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”skapa ett team”. I JAWS du hör: ”skapa ett team. Samla alla och börja jobba ”. Tryck på RETUR om du vill markera. Dialogrutan Skapa teamet öppnas.

 4. Skriv ett team i textrutan gruppens namn. Detta krävs.

 5. Ange en beskrivning trycker du på fliken viktiga till nästa fält du hör: ”Ange team beskrivning”. Skriv en beskrivning som du vill använda. Det här är valfritt.

 6. Som standard skapar du en privat grupp. Tryck på RETUR följt av nedåt om du vill att gruppen ska vara synlig för alla i organisationen, tryck på TABB tills du hör ”privat: endast gruppmedlemmarna kan lägga till medlemmar, knappen” (i JAWS du hör ”privat, tankstreck, endast gruppmedlemmarna kan lägga till medlemmar”) piltangent tills du hör ”offentlig (...), alla i organisationen kan delta”. Tryck på RETUR om du vill markera.

 7. Tryck på fliken tills du hör ”knappen Nästa” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Lägg till medlemmar i < gruppens namn > öppnas.

 8. Om du vill lägga till en gruppmedlem, skriver du namnet på gruppmedlemmen och tryck sedan på RETUR.

 9. När du har valt alla gruppmedlemmar som du vill lägga till, tryck på TABB tills du hör: ”lägga till medlemmar i team, knappen”.

 10. Tryck på TABB tills du hör ”klar knappen” och tryck sedan på RETUR.

 11. En ny grupp skapas och fokus flyttas till standard allmänna kanal för den gruppen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren smidigt skapa ett team. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

Skapa ett nytt team

 1. Öppna Microsoft Teams och tryck på kommando + 3 om du vill gå till fliken grupper.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa ett team-knappen”, och tryck på RETUR.

 3. Fokus är på knappen Skapa team. Tryck på RETUR. Du hör: ”skapa teamet”.

 4. Fokus är i fältet gruppens namn. Skriv ett namn för gruppen och tryck på TABB när du är klar.

 5. Du hör: ”RETUR team beskrivning, gruppen”. Om du vill ange en beskrivning och tryck på TABB när du är klar.

 6. Fokus är i fältet Sekretess. Du hör: privat - endast gruppens ägare kan lägga till medlemmar ”. Tryck på TABB om du vill acceptera inställningen. Om du vill risken inställningen för att offentliga trycker du på på nedåtpilen tills du hör inställningen och tryck på RETUR när du vill markera.

 7. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”knappen Nästa” och tryck på RETUR.

 8. En grupp skapas och du kan börja lägga till medlemmar. Skriv in namnet på en gruppmedlem. Sökningen utförs medan du skriver.

 9. Använd nedåt och upp piltangenterna för att navigera bland sökresultaten. Tryck på RETUR när du vill markera. Du hör namnet på gruppmedlem, följt av ”markerad”.

 10. Om du vill lägga till en annan medlem, skriva deras namn, tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan och återgå till väljer du.

 11. När du har markerat alla gruppmedlemmar som du vill lägga till, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till medlemmar om du vill gruppwebbplatser, knappen”, och tryck på RETUR.

 12. Du hör: ”alla markerade användarna lades till < gruppens namn >”. Tryck på TABB tills du hör ”, knappen Stäng”, och tryck på RETUR. En grupp skapas nu och teamet allmänna kanalen öppnas i vyn innehåll.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams för Windows 10 S med tangentbordet och Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren smidigt skapa ett team. Du kanske måste admin-behörighet att skapa grupper.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Du kan enkelt komma åt den tangentbordsgenvägar som visas i Microsoft Teams. Tryck på Ctrl + E för att gå till sökfältet Skriv /keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

Skapa ett nytt team

 1. Gå till vyn grupper, trycka på Ctrl + Skift + 3. Du hör: ”konversationer objekt, grupper och kanaler Fliklista”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”team och kanaler lista. Ansluta till eller skapa ett team-knappen ”, och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”skapa ett team. Samla alla och börja jobba ”.

 3. Tryck på Alt + Retur. Du hör ”: Ange gruppens namn, redigerar”. Skriv ett namn för din grupp.

 4. Tryck på TABB. Du hör ”: Ange team beskrivning redigerar”. Skriv en beskrivning för gruppen.

 5. Tryck på TABB. Du hör: ”sekretess titel, knappen Minimera”.

 6. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa menyn sekretess. Om du vill välja en Sekretessalternativ tryck på nedåt tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Nästa” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”hitta och markera medlemmar du vill lägga till i”, följt av gruppens namn.

 8. Skriv in namnet på en kontakt som du vill lägga till i din grupp. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Om du vill bläddra i listan med resultat tryck på nedåt tills du hör önskat namn och tryck sedan på RETUR. Upprepa det här steget för alla kontakter som du vill lägga till en grupp.

 9. När du har gjort med en lista över gruppmedlemmar, RETUR tryck på TABB tills du hör ”Lägg till medlemmar i en grupp, knappen” och sedan på. Kontakterna har nu lagts till din grupp.

 10. Tryck på TABB tills du hör ”stängningsknappen” och tryck sedan på RETUR för att återgå till vyn grupper.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare till att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren smidigt skapa ett team. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

 • Om du använder Microsoft Edge som din webbläsare du använder du Skärmläsaren som skärmläsare. Använd JAWS med webbläsaren Chrome.

Skapa ett nytt team

 1. Öppna appen tryck på Ctrl + Skift + 3 öppna fliken grupper.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa team”.

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Skapa ditt team".

 6. Skriv ett namn i textrutan Teamnamn. Detta är obligatoriskt.

 7. Tabba till nästa fält. Du hör: "Ange teambeskrivning". Detta är valfritt.

 8. Tabba till du hör "Sekretess ".

 9. Om du vill att alla i organisationen ska kunna upptäcka ditt team, trycker du på Retur följt av nedpilen tills du hör "Offentligt". Tryck på Retur för att behålla det alternativet eller tryck på Esc för att gå tillbaka till "Privat".

 10. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Nästa”.

 11. Vänta tills du hör "Lägg till medlemmar till <name of team>".

 12. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till medlemmar till <name of team>", Medlemmar, redigerar".

 13. Skriv namnet på en teammedlem. Du hör skärmläsaren säga "Sökresultaten har uppdaterats".

 14. Använd nedpilen och uppilen för att navigera genom de personer som matchar det namn som du har angett för att hitta din teammedlem.

 15. Tryck på Retur för att välja vilka som ska läggas till i din lista över medlemmar. Du hör "<name> har lagts till på listan". Upprepa steg 13 till 15 för att lägga till fler medlemmar.

 16. När du har valt alla teammedlemmar som du vill lägga till trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Lägg till".

 17. Tryck på Retur. Du hör: "Alla valda användare har lagts till i <team name>".

 18. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Klar".

 19. Tryck på Retur för att slutföra skapandet av teamet.

 20. Du har nu skapat ett nytt team och har skickats till standardkanalen "Allmänt" för det teamet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättningar

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×