Använda en skärmläsare för att skapa kolumnrubriker i en tabell i Excel

När du skapar en tabell i ett Excel-kalkylblad läggs tabellrubriker automatiskt till och visas i Excel. Tabellrubrikerna innehåller antingen standardnamnen (du kan ändra dessa direkt i kalkylbladet) eller så kan du ange att de ska visa de rubrikdata som finns i kalkylbladet.

I en lång tabell ersätter tabellrubrikerna kolumnrubrikerna i kalkylbladet så att de alltid visas när du navigerar i tabelldata. Tabellrubriker ska inte förväxlas med kolumnrubriker i kalkylbladet eller rubriker på utskrivna sidor.

Meddelanden: 

Lägga till kolumnrubriker i en tabell

  1. Placera fokus var som helst i tabellen.

  2. Tryck på Alt+J, T. Du hör "Övre menyfliksområdet. Fliken Design. Om du vill ändra menyfliksområde använder du vänster- eller högerpiltangenten. Använd Tabb eller Skift+Tabb om du vill navigera i det aktuella menyfliksområdet. Alt följt av Y, J,T".

  3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör något av följande:

    • "Grupprutan Tabellformatsalternativ. Rutan Rubrikrad markerad."

    • "Rutan Rubrikrad ej markerad."

    Tryck på Retur för att markera kryssrutan och flytta fokus tillbaka till tabellen.

Mer information

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel 2016

Få hjälp med att använda en skärmläsare med Excel 2016

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×