Använda en skärmläsare för att samarbeta i molnet i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att samarbeta i molnet i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att dela din presentation och samarbeta med andra. Du kan även göra kopior av dina presentationer och dela dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Om du vill dela en presentation måste du logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint 2016 så att du kan spara filen på OneDrive.

 1. Tryck på Windows-logotypen, skriv powerpoint 2016 och tryck sedan på Retur om du snabbt vill öppna PowerPoint 2016.

 2. Tryck på Retur för att starta en tom presentation. I Skärmläsaren hör du: ”Redigeringsvyn i PowerPoint.” I JAWS hör du: ”Presentation 1 ready.” (Presentation 1 redo.)

 3. Tryck på Alt+F i redigeringsvyn i PowerPoint för att logga in. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage view. File.” (Backstage-vyn. Arkiv.) Tryck sedan på D. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Konto.” I JAWS hör du: ”Account tab.” (Fliken Konto.)

  Tips: I menyn Arkiv kan du även utforska och hitta menykommandon som är kopplade till Konto, Spara, Dela eller Exportera, genom att använda Tabb för att navigera bland alternativen eller använda piltangenterna för att navigera bland menyerna. Du hör alternativen när du flyttar runt.

 4. Tryck på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Accounts. Type your email or phone number required.” (Konton. Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer som krävs.)

 5. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer, tryck på Retur och tryck sedan på Tabb. I Skärmläsaren hör du: ”Lösenord, redigera text.” I JAWS hör du: ”Password, edit. Type in text.” (Lösenord, redigera. Skriv in text.)

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint 2016 senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Spara och dela en presentation med OneDrive

Spara dina PowerPoint 2016-presentationer på OneDrive, så att du kan dela dem med andra. Du kan även öppna presentationer på dina enheter genom att spara dina presentationer på OneDrive. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Tryck på Alt + F och sedan A om du vill spara presentationen. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Spara som.” I JAWS hör du: ”Save as tab.” (Fliken Spara som.)

 2. Tryck på Tabb om du vill välja platsen där du sparar. Fokus flyttas till listan med möjliga lagringsplatser.

 3. Om du vill välja en mapp på OneDrive trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet på mappen du vill använda.

 4. Om du vill ändra filnamnet innan du sparar filen på OneDrive trycker du på Tabb tills du hör: ”Ange filnamn här.” Skriv ett namn.

 5. Tryck på Retur när du vill spara. Presentationen sparas på OneDrive med filnamnstillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. Tryck på Alt + Y och sedan på U i PowerPoint om du vill dela en presentation med andra med OneDrive. Du hör: ”Ange namn eller e-postadresser.”

 2. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn. Tryck sedan på Tabb.

 3. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Tryck på Tabb om du vill att de bara ska kunna se presentationen. I Skärmläsaren hör du: ”Kan redigera.” I JAWS hör du: ”Combo box. Can Edit.” (Kombinationsruta. Kan redigera.) Tryck på nedåtpilen två gånger. Du hör: ”Kan visa.” Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Dela” och tryck sedan på Retur för att dela presentationen.

Dela din PowerPoint 2016-presentation med andra

Med PowerPoint 2016 kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post.

 1. Om du vill dela en kopia av presentationen med andra, trycker du på Alt + F och sedan H. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Dela." I JAWS hör du: ”Share Tab.” (Fliken Dela.)

 2. Tryck på E om du vill dela presentationen via e-post. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet E-post.” I JAWS hör du: ”Share. Email tab.” (Dela. Fliken E-post.)

 3. Välj hur du vill dela presentationen:

  • Tryck på A om du vill dela presentationen som en PPTX-fil.

  • Tryck på F om du vill dela presentationen som en PDF-fil.

  • Tryck på X om du vill dela presentationen som en XPS-fil.

  Tips: Du kan skicka en delningslänk i stället för att skicka en kopia av presentationen. Då kan andra se de senaste ändringarna i presentationen utan att du behöver oroa dig för storleksbegränsningar för e-postbilagor. Tryck på L om du vill skicka en delningslänk.

 4. Ett nytt meddelande öppnas via PowerPoint 2016 i ditt e-postprogram med presentationen bifogad. Läs Använda en skärmläsare för att skriva och skicka ett nytt e-postmeddelande i E-post för Windows 10 om du vill veta hur du skickar ett e-postmeddelande med en skärmläsare.

Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer

Ibland vill du dela en presentation med personer som inte har PowerPoint 2016, och samtidigt bevara innehållet och formateringen. För att göra det kan du använda PowerPoint 2016 för att spara presentationer som PDF-filer.

 1. Tryck på Alt + F och sedan E om du vill exportera en presentation. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Exportera.” I JAWS hör du: ”Export tab.” (Fliken Exportera.)

 2. Tryck på P och sedan A om du vill spara presentationen som en PDF-fil. Du hör: ”Dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.”

 3. Skriv in ett filnamn.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ett mappnamn om du vill välja en mapp där du vill spara filen. Exempel: ”Snabbåtkomst”, ”OneDrive” eller ”Den här datorn”. Tryck på uppåt- eller nedpåtpilarna för att bläddra bland mapparna och högerpilen om du vill se undermappar. Du hör mappnamnen när du bläddrar.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå till önskad plats, tryck på Retur och tryck sedan på Tabb.

 6. Gör något av följande om du vill välja hur stor PDF-filen ska vara:

  • Om du vill spara som Standard med högre kvalitet trycker du på Tabb tills du hör följande i Skärmläsaren: ”Markerat. Standard. Publicera online och skriv ut”, eller följande i JAWS: ”Standard.”

  • Tryck på nedåtpilen när du hör ”Markerat. Standard” i Skärmläsaren eller ”Standard” i JAWS om du vill spara i storleken Minimum för att minska filstorleken. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Minsta storlek. Publicera online.” I JAWS hör du: ”Minimum size.” (Minsta storlek.)

 7. Tryck på Alt + S om du vill spara. Filen öppnas automatiskt.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

I PowerPoint 2016 för Mac kan du använda tangentbordet och VoiceOver (en inbyggd funktion i Mac OS) för att dela din presentation och samarbeta med andra. Du kan även göra kopior av dina presentationer och dela dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Om du vill dela en presentation måste du logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint så att du kan spara filen på OneDrive.

 1. Gå till listan Program genom att trycka på Skift+Kommando+A i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”Microsoft PowerPoint-programmet.”

 4. Öppna PowerPoint 2016 för Mac genom att trycka på Kommando+nedåtpilen.

 5. PowerPoint 2016 för Mac öppnas och du kan logga på ditt Microsoft-konto.

 6. Logga in genom att trycka på Tabb tills du kommer till Logga in. Tryck på blanksteg för att välja. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: ”Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer.”

 7. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 8. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Om du hör ”Knappen Börja använda PowerPoint” trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

 9. När du har loggat in trycker du på Retur för att starta en tom presentation.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Spara och dela en presentation med OneDrive

Spara dina PowerPoint-presentationer på OneDrive, så att du kan dela dem med andra. Du kan även öppna presentationer på dina enheter genom att spara dina presentationer på OneDrive. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Se till att logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint så att du kan spara och dela presentationer på OneDrive.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Spara presentationen i PowerPoint genom att trycka på Skift+Kommando+S. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus på textfältet Filnamn. Du hör: ”Spara som.”

 2. Om du vill kan du ange ett nytt filnamn.

 3. Om du vill välja en plats för att spara på OneDrive trycker du på Tabb. Fokus flyttas till listan med möjliga lagringsplatser. Tryck på Ctrl+Alt+uppåt-, nedåt-, höger- eller vänsterpilen för att navigera till de olika platserna och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Om du vill spara i en OneDrive-mapp trycker du på Tabb tills du hör: ”Du är i en mapp.”

 5. Välj en mapp på OneDrive genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller nedpilen. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 6. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på Tabb för att gå till Ny mapp. Tryck sedan på blanksteg för att välja. Dialogrutan Ny mapp öppnas. Ange mappnamnet och tryck på Retur.

 7. Tryck på Retur när du vill spara. Presentationen sparas på OneDrive med filnamnstillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Menyknappen Dela” och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: ”Tre objekt, knappen Bjud in personer”.

 3. Om du vill dela en presentation med andra på OneDrive trycker du på blanksteg. Dialogrutan Bjud in personer öppnas.

 4. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn.

  Obs!: Det kan hända att en dialogruta öppnas där du tillfrågas om PowerPoint får komma åt dina Kontakter. Tryck på Tabb tills du hör antingen ”Knappen Tillåt inte” eller ”OK” och tryck sedan på blanksteg.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: ”Inkludera ett meddelande (valfritt).” Skriv ett meddelande till mottagarna.

 6. Tryck på Tabb. Du hör: ”Kan redigera, markerad.” Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de bara ska kunna se presentationen trycker du på blanksteg för att inaktivera redigeringsalternativet. Du hör: ”Avmarkerad, kan redigera”.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela-knapp” och tryck sedan på blanksteg.

Dela din presentation med andra

Med PowerPoint 2016 för Mac kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post.

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Menyknappen Dela” och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: ”Tre objekt, knappen Bjud in personer”.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Knappen Skicka bifogad fil” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Två objekt, presentation.”

 4. Tryck på piltangenterna uppåt eller nedåt för att välja om du ska skicka filen i presentationsformat eller som en PDF-fil. Tryck på blanksteg för att välja.

 5. E-post-programmet öppnas med presentationen bifogad i .pptx- eller PDF-format. Fokus är i fältet Till.

 6. Skriv e-postadresserna till de personer som du vill skicka en kopia av presentationen till.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Ämnesrad” och ange ett ämne för e-postmeddelandet.

 8. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka-knapp” och trycker sedan på blanksteg.

Dela en länk till din presentation

Du kan skicka en delningslänk i stället för att skicka en kopia av presentationen. Då kan andra se de senaste ändringarna i presentationen utan att du behöver oroa dig för storleksbegränsningar för e-postbilagor.

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Menyknappen Dela” och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: ”Tre objekt, knappen Bjud in personer”.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Knappen Kopiera länk” och tryck sedan på blanksteg. Länken kopieras.

 4. Kopiera till exempel länken till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer

Ibland vill du dela en presentation med personer som inte har PowerPoint, och samtidigt bevara innehållet och formateringen. För att göra det kan du använda PowerPoint för att spara presentationer som PDF-filer direkt på OneDrive.

 1. Om du vill exportera en presentation trycker du på Ctrl+Alt+M i PowerPoint. Du hör: ”Menyraden Apple.” Tryck på högerpilen tills du hör ”Arkiv” och tryck på nedåtpilen tills du hör: ”Exportera-ellips.”

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Exportera som öppnas med fokus på fältet Filnamn. Du hör: ”Exportera som”.

 3. Om du vill kan du ange ett nytt filnamn.

 4. Om du vill välja en plats för att spara på OneDrive trycker du på Tabb. Fokus flyttas till listan med möjliga lagringsplatser. Tryck sedan på Ctrl+Alt+uppåt-, nedåt-, höger- eller vänsterpilen för att navigera till de olika platserna.

 5. När du är på rätt plats och vill välja en mapp på OneDrive trycker du på högerpilen. Använd sedan uppåt- eller nedåtpilen för att bläddra till rätt mapp. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 6. Tryck på Retur om du vill spara i PDF-format. Presentationen sparas på OneDrive som en PDF-fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

I PowerPoint 2016 för iOS kan du använda en skärmläsare för att dela din presentation och samarbeta med andra. Du kan även göra PDF-kopior av dina presentationer och dela dem via e-post.

Obs!: I den här artikeln förutsätts det att du använder en iPhone. Vissa navigeringssteg och gester kan skilja sig åt för en iPad.

I det här avsnittet

Spara och dela en presentation med OneDrive

Spara dina PowerPoint-presentationer på OneDrive, så att du kan dela dem med andra. Du kan även öppna presentationer på dina enheter genom att spara dina presentationer på OneDrive. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Se till att logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint så att du kan spara och dela presentationer på OneDrive.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Om du vill spara en presentation trycker du med fyra fingrar på den övre delen av skärmen i PowerPoint 2016 för iOS och sveper åt höger tills du hör: ”Spara och stäng, knapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara, ellips, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv in filnamnet.

 4. Välj en plats för att spara genom att svepa åt höger, förbi ”Platser”, tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Presentationen sparas på OneDrive med filtillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. När du har sparat presentationen på OneDrive trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Bjud in personer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skriv namn eller e-postadresser, textfält” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn.

  Obs!: Det kan hända att en dialogruta öppnas där du tillfrågas om PowerPoint får komma åt dina Kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Kan redigera, växlingsknapp, på.” Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de endast ska kunna visa presentationen, dubbeltrycker du på skärmen för att inaktivera redigeringsalternativet. Du hör: ”Av.”

 7. Svep åt höger tills du hör: ”Inkludera meddelande (valfritt)”. Om du vill inkludera ett meddelande dubbeltrycker du på skärmen och skriver ett meddelande till mottagaren.

 8. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med information om det delade dokumentet, och menyn Dela visas på nytt för dig.

Dela din presentation med andra

Med PowerPoint 2016 för iOS kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skicka en kopia öppnas.

  Tips: Som standard skickas kopian i det ursprungliga PowerPoint-formatet. Om du vill skicka en PDF-fil i stället sveper du åt höger tills du hör ”Format, PowerPoint-presentation, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skicka med en annan app, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”E-post, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Du måste konfigurera ett e-postkonto i E-post innan du kan skicka en presentation från PowerPoint.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Till, textfält”, dubbeltryck på skärmen och ange mottagarens e-postadress. Den bifogade filens namn används automatiskt som ämne för e-postmeddelandet.

  Obs!: Det kan hända att en dialogruta öppnas där du tillfrågas om PowerPoint får komma åt dina Kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med den bifogade PDF-filen, och menyn Skicka en kopia visas på nytt för dig.

Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer

Ibland vill du dela en presentation med personer som inte har PowerPoint, och samtidigt bevara innehållet och formateringen. För att göra det kan du använda PowerPoint för att spara presentationer som PDF-filer direkt på OneDrive.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, rubrik.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv in filnamnet.

 6. Välj en plats på OneDrive genom att svepa åt höger tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du redan har sparat presentationen på OneDrive kommer PowerPoint ihåg det och tar dig direkt till OneDrive-mapplistan.

 7. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill spara en PDF-kopia sveper du åt vänster tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×