Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda kortkommandon och en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online samt ange vilken information som visas om objekten i biblioteket. Välj hur du vill visa och interagera med dokumentbibliotek i SharePoint Online, och även göra dem ännu mer tillgängliga. Mer information om hur du skapar en anpassad vy finns i Använd en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek.

Anmärkningar

I det här avsnittet

Redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan SharePoint Online.

 3. Om fokus inte ligger på knappen Ny, trycker du på tabbtangenten tills du hör biblioteksnamnet och ”Ny, Skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen.”

 4. Tryck på högerpil tills du hör ”menyn Visning” och den vy som är markerad, som ”Alla dokument.”

 5. För att öppna menyn trycker du på Retur och sedan på nedpil. Tryck på Retur när du hör ”Hantera vyer”. Sidan Inställningar för dokumentbibliotek öppnas och fokus flyttas till den första länken i området Allmänna inställningar. Du hör ”listnamn, beskrivning och navigering”. Under Allmänna inställningar listas kolumninställningar, följt av visningsalternativ.

 6. För att gå till inställningarna för Visning, trycker du upprepade gånger på tabbtangenten, tills du hör ”Alla dokument, länk”. Det är standardvyn som ligger först i listan över olika visningsalternativ. Sedan listas anpassade vyer. Om inga anpassade vyer är definierade hör du ”Skapa vy. Länk”. Mer information finns i Använd en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek.

 7. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till den vy du vill ha och tryck sedan på Retur. Du hör ”Redigera vy” och namnet på vyn. Fokus är i rutan Vynamn.

 8. I sidan Redigera vy väljer du de alternativ du vill ha i den anpassade vyn. Alternativ är grupperade på följande sätt:

  • Namn. I rutan Vynamn skriver du ett namn för denna vy av dokumentbiblioteket.

  • Kolumner. I tabellen väljer du de kolumner med information som du vill visa. För att visa eller dölja kolumnerna i din anpassade vy, markerar eller avmarkerar du kryssrutan för en kolumn. Kolumnnamn listas i den ordning som de visas i den anpassade vyn. Du kan bestämma denna ordning. Om du exempelvis vill visa filstorleken för ett objekt i den tredje kolumnen i den anpassade vyn, trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Filstorlek, kryssruta.” Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan. För att ange ordningen på kolumnerna använder du tabbtangenten för att gå till rutan Plats från vänster och trycker sedan på en piltangent för att öka eller minska numret till 3.

  • Sortera. För att ange i vilken ordning objekt i vyn ska visas väljer du upp till två kolumner. När du använder tabbtangenten för att gå till rutan Sortera först efter kolumnen, hör du namnet på det nuvarande valet. För att välja ett av de två alternativen för sorteringsordning (stigande eller fallande), markerar du kolumnen du vill sortera efter och trycker sedan på tabbtangenten. Upprepa för rutan Sortera sedan efter kolumnen.

  • Filter. Skapa en villkorsstyrd vy. Markera alternativet Visa endast objekt när följande stämmer och tryck sedan på tabbtangenten. Du hör ”Kolumn för att filtrera kombinationsruta” och nuvarande val. Markera en kolumn. Gå till rutan för operator med tabbtangenten och välj ett värde, som ”Är lika med”. Gå till värderutan med tabbtangenten och ange ett värde att filtrera på. Använd tabbtangenten för att gå till alternativet Och eller Eller och välj operator för nästa villkor. Använd tabbtangenten för att gå till nästa uppsättning filtervillkor och upprepa.

  • Tabellvy. Välj detta alternativ för att visa kryssrutor intill enskilda objekt, så att du kan utföra massåtgärder på flera markerade objekt.

  • Gruppera efter. Skapa grupper och undergrupper för upp till två kolumner. För rutan Gruppera först efter kolumnen markerar du en kolumn och väljer sedan ett av de två alternativen för sorteringsordning (stigande eller fallande). Upprepa för rutan Gruppera sedan efter kolumnen.

  • Summor. Visa summor för tillämpliga kolumner.

  • Format. Välj det utseende du vill använda för din vy, som Standardtabell, Dokumentinformation, Nyhetsbrev, Skuggad och Förhandsgranskningsfönster.

  • Mappar. Välj om objekt ska visas i mappar eller alla på en gång (en platt struktur utan mappar).

  • Objektgräns. Begränsa antalet objekt som listas i vyn.

 9. Tryck på Alt+O när du gjort dina ändringar. Fokus återgår till dokumentbiblioteket, som visar de ändringar du gjort i vyn.

Mer information

Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att använda spotlight på en fil eller mapp i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×