Använda en skärmläsare för att ladda upp filer i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan använda kortkommandon och en skärmläsare för att ladda upp filer till ett dokumentbibliotek i SharePoint Online, som är ett bra verktyg för att dela dokument i din grupp eller organisation.

Meddelanden: 

Använda en skärmläsare till att ladda upp filer till ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. För att flytta fokus till länken Ladda upp, trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Ladda upp”. Tryck på Retur (eller Alt+U).

 3. När dialogrutan Lägg till ett dokument öppnas i JAWS, hör du ”Dialogrutan Lägg till ett dokument”. För att flytta fokus till knappen Bläddra, trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Välj en fil”. Tryck på Blanksteg.

 4. Gör så här i dialogrutan Välj fil för uppladdning:

  • Tryck på Tabb tills fokus är på mappar och filer i dialogrutan Välj fil för uppladdning. Du hör namnet på en av mapparna eller filerna.

  • Använd pilknapparna om du vill flytta mellan och markera mappar och filer. När du markerar varje mapp eller fil hör du mappens namn.

  • Tryck på Retur när du hör namnet på en mapp du vill öppna. Upprepa proceduren tills du hittar den mapp som innehåller filen.

  Obs!: Tryck på blanksteg för att gå upp en nivå i mapphierarkin.

 5. Använd en av följande två metoder för att infoga filen från den valda mappen:

  • Fortsätt att markera mappar och filer tills du hör namnet på filen. Tryck då på Retur.

  • Om du vet namnet på filen du vill ladda upp, trycker du på F6 tills fokus är i rutan Filnamn och du hör ”Filnamn”. Ange sedan filnamnet och tryck på Retur.

 6. I dialogrutan Lägg till ett dokument trycker du på Tabb tills du hör ”OK” för att flytta fokus till knappen OK. Tryck på Retur (eller Alt+O).

 7. När filen laddats upp till dokumentbiblioteket hör du ”Uppladdning av fil slutförd” i JAWS. I Skärmläsaren hör du ”Noll av en slutförd”.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×