Använda en skärmläsare för att ladda upp dokument och ange deras egenskaper på Docs.com

Du kan använda kortkommandon och en skärmläsare för att ladda upp dokument till Docs.com, som är ett fantastiskt verktyg för att presentera och upptäcka Office-dokument utan kostnad.

Obs!: Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer som din webbläsare när du använder Docs.com. Läs mer om tangentbordsgenvägar i Internet Explorer.

I det här avsnittet

Gå till sidan Publicera på Docs.com

 1. Gå till Docs.com och logga in med ditt Office 365-konto. Eller logga in på ditt Office 365-konto och öppna Docs.com-appen.

 2. Om du vill aktivera vyn Hjälpmedel trycker du på Tabb tills du hör ”Hjälpmedelsvyn, Länk”. Tryck på Retur.

 3. Gå till länken Publicera genom att trycka på Tabb tills du hör ”Publicera, Länk”. Tryck på Retur.

Ladda upp dokument från datorn

 1. Gå till sidan Publicera på Docs.com.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Importera från dator, Knapp". Tryck på Retur.

 3. Gör så här i dialogrutan Välj fil för uppladdning:

  • Tryck på Tabb tills fokus är på mappar och filer i dialogrutan Välj fil för uppladdning. Du hör namnet på en av mapparna eller filerna.

  • Använd pilknapparna om du vill flytta mellan och markera mappar och filer. När du markerar varje mapp eller fil hör du mappens namn.

  • Tryck på Retur när du hör namnet på en mapp du vill öppna. Upprepa proceduren tills du hittar den mapp som innehåller filen.

  Obs!: Tryck på blanksteg för att gå upp en nivå i mapphierarkin.

 4. Använd en av följande två metoder för att ladda upp filen från den valda mappen:

  • Fortsätt att markera mappar och filer tills du hör namnet på filen. Tryck då på Retur.

  • Om du vet namnet på filen du vill ladda upp, trycker du på F6 tills fokus är i rutan Filnamn och du hör ”Filnamn”. Ange sedan filnamnet och tryck på Retur.

 5. Du hör "Publicera", följt av namnet på dokumentet när Docs.com laddar upp dokumentet.

 6. Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det.

Ladda upp dokument från en webbplats

Du kan ladda upp Word-dokument, Excel-kalkylblad, PowerPoint-presentationer eller PDF-filer från en webbplats och publicera dem på Docs.com.

 1. Gå till sidan Publicera på Docs.com.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Ange eller klistra in en URL”.

 3. Skriv URL-adressen som du vill använda. Tryck på Retur.

 4. Du hör "Publicera", följt av namnet på dokumentet när Docs.com laddar upp dokumentet.

 5. Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det.

Ladda upp dokument från Office Mix

 1. Gå till sidan Publicera på Docs.com.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Importera från Office Mix, Knapp". Tryck på Retur.

 3. Om du vill välja ett Office Mix-dokument trycker du på Tabb tills du hör namnet på det dokument som du vill ladda upp. Tryck på Retur.

 4. Du hör "Publicera", följt av namnet på dokumentet när Docs.com laddar upp dokumentet.

 5. Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det.

Ladda upp dokument från Sway

 1. Gå till sidan Publicera på Docs.com.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Importera från Sway, Knapp". Tryck på Retur.

 3. Om du vill välja ett Sway-dokument trycker du på Tabb tills du hör namnet på det dokument som du vill ladda upp. Tryck på Retur.

 4. Du hör "Publicera", följt av namnet på dokumentet när Docs.com laddar upp dokumentet.

 5. Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det.

Ladda upp dokument från OneNote

 1. Gå till sidan Publicera på Docs.com.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Importera från OneNote, Knapp". Tryck på Retur.

 3. Om du vill välja ett OneNote-dokument trycker du på Tabb tills du hör namnet på det dokument som du vill ladda upp. Tryck på Retur.

 4. Du hör "Publicera", följt av namnet på dokumentet när Docs.com laddar upp dokumentet.

 5. Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det.

Ange egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det

 1. Om du vill ange olika egenskaper för ett dokument direkt när du har laddat upp det trycker du på Tabb tills du hör vart och ett av följande:

  • ”Rubrik.” Skriv dokumentets rubrik.

  • ”Författare.” Skriv namnet på dokumentets författare.

  • ”Beskrivning.” Skriv en beskrivning för dokumentet.

  • ”Bakgrundsbild.” Om du vill välja Från det här dokumentet, Standard eller Anpassad trycker du på piltangenterna. Om du vill infoga bilden från datorn trycker du på tabbtangenten tills du hör "Välj bild" och trycker sedan på Retur. Du hör "Dator, Knapp". Tryck på Retur. Gå till bilden i dialogrutan Välj fil för uppladdning och infoga den.

  • ”Synlighet.” Tryck på Blanksteg. Tryck på piltangenterna för att välja Organisation, Offentlig, Privat eller Begränsad. Tryck på Blanksteg.

   Tips: Synlighetsegenskaperna varierar beroende på typ av Office 365-konto.

  • ”Tillåt kommentarer om dokumentet.” Om kryssrutan för den här egenskapen är markerad hör du "Markerad". Om den inte är det hör du "Avmarkerad". Du växlar mellan Markerad och Avmarkerad genom att trycka på Blanksteg.

  • ”Tillåt andra att ladda ned dokumentet.” Om kryssrutan för den här egenskapen är markerad hör du "Markerad". Om den inte är det hör du "Avmarkerad". Du växlar mellan Markerad och Avmarkerad genom att trycka på Blanksteg.

  • "Creative Commons Attribution – CC BY-licens." Om kryssrutan för den här egenskapen är markerad hör du "Markerad". Om den inte är det hör du "Avmarkerad". Du växlar mellan Markerad och Avmarkerad genom att trycka på Blanksteg.

  • ”Licens.” Tryck på piltangenterna tills du hör namnet på den licens som du vill använda.

  • ”Taggar.” Skriv taggarna (avgränsade med komman) för dokumentet.

  • ”Språk.” Tryck på piltangenterna tills du hör önskat språk.

 2. Spara dokumentegenskaperna genom att trycka på Tabb tills du hör ”Spara, Knapp”. Tryck på Retur.

 3. Om du inte valde en licens hör du "Välj en licens". Tryck på Retur om du vill använda en Creative Commons Attribution – CC BY-licens. Om du inte vill det trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Inte nu”. Tryck på Retur.

 4. När du går till startsidan för Docs.com hör du "Docs.com".

Obs!: Mer information om varje dokumentegenskap finns i Grundläggande uppgifter på Docs.com.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×