Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word 2016

Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda Windows-funktionen, när du vill läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dina Word 2016-dokument. Du kan också lägga till nya fotnoter och slutkommentarer samt ändra, konvertera och ta bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en fotnot

När du läser eller navigerar i dokumentet läses fotnotsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan också snabbt navigera till och läsa bara fotnoterna i dokumentet.

 1. Tryck på Alt+S i dokumentet för att öppna fliken Referenser.

 2. Välj alternativet Nästa fotnot genom att trycka på O och sedan N för att gå till nästa fotnotsreferensnummer i dokumentet.

  Tips: Tryck på P för att gå till föregående fotnotsreferensnummer.

 3. Om du vill hoppa till fotnotstexten i slutet av sidan trycker du på Alt+S och H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet öppnas fönstret Visa anteckningar. Tryck på Retur för att gå till fotnoter.

 4. Tryck på Caps Lock+M när du vill börja läsa fotnoterna.

 5. Om du vill återgå till det aktuella fotnotsreferensnumret i dokumentets brödtext trycker du på Alt+S och sedan H.

Läsa en slutkommentar

När du läser eller navigerar i dokumentet läses slutkommentarsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan snabbt navigera till och läsa bara slutkommentarerna i dokumentet.

 1. Tryck på Alt+S i dokumentet för att öppna fliken Referenser.

 2. Välj alternativet Nästa fotnot genom att trycka på O och sedan X för att gå till nästa slutkommentarsreferensmarkering i dokumentet.

  Tips: Tryck på V för att gå till föregående fotnotsreferensmarkering.

 3. Om du vill hoppa till slutkommentarstexten i slutet av dokumentet trycker du på Alt+S och H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet öppnas fönstret Visa anteckningar. Tryck på Skift+Tabb+nedåtpil och sedan Retur för att gå till slutkommentarer.

 4. Tryck på Caps Lock+M när du vill börja läsa slutkommentarerna.

 5. Om du vill återgå till den aktuella slutkommentarsreferensmarkeringen i dokumentets brödtext trycker du på Alt+S och sedan H.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Du kan flytta till och från en fotnots- eller slutkommentarsreferens medan du läser ett dokument med Skärmläsaren.

 1. Placera markören på en fotnots- eller en slutkommentarsreferens i dokumentet. Skärmläsaren meddelar: "Fotnotsreferens" eller "Slutkommentarsreferens".

 2. Tryck på Caps Lock+Insert för att gå till fotnotsreferenstexten i slutet av sidan. Skärmläsaren meddelar fotnots- eller slutkommentarsreferensen, till exempel "Fotnot 1".

 3. Läs fotnoten eller slutkommentaren genom att trycka på Caps Lock+M.

 4. Om du vill gå tillbaka till den ursprungliga fotnots- eller slutkommentarsmarkeringen i dokumentets brödtext trycker du på Caps Lock+Skift+Insert.

Lägga till en fotnot

Word infogar en referensmarkering i brödtexten och lägger till fotnotsreferensen längst ned på sidan.

 1. Placera markören där du vill infoga fotnoten i dokumentet.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Välj alternativet Infoga fotnot genom att trycka på F. Skärmläsaren läser upp referensnumret eller markeringen som lagts till i texten och du flyttas längst ned på sidan.

 4. Skriv fotnotsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstexten kan du återgå till fotnotsreferensmarkeringens insättningspunkt i brödtexten i dokumentet. Du återgår genom att trycka på Alt+S och sedan H.

Lägga till en slutkommentar

Word infogar en referensmarkering i brödtexten och lägger till slutkommentarsreferenstexten längst ned i dokumentet.

 1. Placera markören där du vill infoga slutkommentaren i dokumentet.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Välj alternativet för att infoga slutkommentar genom att trycka på E. Skärmläsaren läser upp referensmarkeringen eller numret som lagts till i texten och du flyttas till slutet av dokumentet.

 4. Skriv slutkommentarsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstexten kan du återgå till slutkommentarsreferensmarkeringens insättningspunkt i brödtexten i dokumentet.

  Du återgår genom att trycka på Alt+S och sedan H.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

Du kan ändra hur fotnoter och slutkommentarer visas i dokumentet. Du kan till exempel ändra talformatet eller den plats där referenstexten visas i dokumentet.

 1. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S i Word.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. I dialogrutan kan du till exempel välja:

  • var en fotnot eller slutkommentar ska visas i dokumentet

  • numreringsformat som ska användas för respektive objekt

  • det nummer du vill börja med

  • om du vill använda löpande numrering för hela dokumentet eller börja om i varje avsnitt

  • om de definierade ändringarna ska tillämpas på hela dokumentet eller bara avsnittet du befinner dig i.

  Tryck på Tabb för att flytta mellan dialogrutans fält och knappar. Använd piltangenterna för att gå igenom alternativen i ett fält och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill använda ändringarna i ett dokument med befintliga fotnoter eller slutkommentarer, trycker du på Tabb flera gånger tills du hör Skärmläsaren läsa upp knappen Använd. Tryck på blanksteg för att använda ändringarna i dokumentet och stänga dialogrutan.

  Om du vill använda inställningarna i ett dokument utan befintliga fotnoter eller slutkommentarer, trycker du på Tabb flera gånger tills du hör Skärmläsaren läsa upp knappen Infoga. Tryck på blanksteg för att infoga en fotnot eller slutkommentar i dokumentet och stänga dialogrutan.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S i Word.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör Skärmläsaren läsa upp knappen Konvertera. För att välja trycker du på blanksteg. Dialogrutan Konvertera anteckningar öppnas.

 4. I dialogrutan Konvertera anteckningar använder du piltangenterna för att ändra valen tills det du vill använda är markerat. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och sedan på blanksteg för att välja den. Dialogrutan Konvertera anteckningar stängs och du återgår till dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer.

 5. I dialogrutan är knappen Infoga vald. Tryck på Blanksteg för att utföra konverteringen och stänga dialogrutan.

Ta bort fotnoter eller slutkommentarer

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar ska du ta bort referensnumret eller markeringen i brödtexten, inte fotnots- eller slutkommentarsreferenstexten i slutet av sidan, avsnittet eller dokumentet. Om du tar bort referenstexten blir referensnumret eller markeringen kvar i dokumentet. När du tar bort referensnumret eller markeringen tas noten bort helt och de återstående referensnumren eller markeringarna uppdateras.

 1. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S i Word.

 2. Välj fotnoter eller slutkommentarer genom att trycka på O, och använd sedan uppåt- och nedåtpil för att bläddra igenom alternativen. Skärmläsaren läser upp tangenterna för objekten medan du flyttar framåt.

 3. Om du vill välja en fotnot eller slutkommentar trycker du på tillämplig tangent, till exempel N för Nästa fotnot. Markören placeras nu framför fotnotens eller slutkommentarens referensmarkering i brödtexten.

 4. Om du vill ta bort referensen trycker du på Delete två gånger (Skärmläsaren läser upp: ”Delete”).

  I JAWS trycker du på Delete (JAWS läser upp: "Markerat tomt utrymme") och trycker sedan på Delete igen. Fotnoten eller slutkommentaren tas nu bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×