Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

I Outlook 2016 kan du lägga till en signatur genom att använda tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsningsfunktionen i Windows. Signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, som dina svar och e-postmeddelanden du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. I Outlook trycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas och du hör "Allmänt 1 av 13 är markerat".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "E-post".

 3. Tryck på Alt + N, RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas och du hör "dialogrutan Signaturer och mallar. Sidan E-postsignatur." (I Skärmläsaren hör du "fönstret Signaturer och mallar, knappen OK".)

 4. Tryck på Alt + N, RETUR om du vill skapa en ny signatur. Dialogrutan Ny signatur öppnas och du hör "dialogrutan Ny signatur. Skriv ett namn för signaturen".

 5. Skriv ett namn för signaturen. Tryck sedan på Tabb för att gå till knappen OK och tryck på Retur.

  Tips: Ge signaturerna beskrivande namn, till exempel "avsluta affär". Ett bra namn hjälper dig att senare hitta den signatur du vill använda.

 6. Fokus går tillbaka till dialogrutan Signaturer och mallar, rutan Markera signatur som ska redigeras.

 7. Om du använder Outlook för flera e-postkonton kan du välja vilket konto som ska använda den här signaturen.

  • Om du vill flytta till rutan E-postkonto trycker du på Alt + A. Du hör "kombinationsrutan E-postkonto, kolon" och namnet på den markerade signaturen. I Skärmläsaren hör du bara namnet på den markerade signaturen.

  • Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att flytta igenom listan tills du hör ditt kontoval och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på Alt + M för att gå till listrutan Nya meddelanden. Du hör "dialogrutan Signaturer och mallar. Använd piltangenterna om du vill ändra markeringen". Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att gå till den signatur du vill använda och tryck sedan på Retur.

 9. Tryck på Alt + F för att gå till listrutan Svar/vidarebefordran. Du hör "dialogrutan Signaturer och mallar. Om du vill ändra markeringen använder du piltangenterna". (I Skärmläsaren hör du endast den signatur som är markerad.) Använd piltangenterna för att gå till den signatur du vill använda och tryck sedan på Retur.

 10. Om du vill öppna rutan Redigera signatur och lägga till signaturtexten trycker du på Alt + T och sedan på TABB tills du hör: "Inte tillgänglig utanför ett öppet meddelande". I Skärmläsaren hör du "Redigera signatur. Redigerar texten". Fokus är i rutan Signatur.

 11. Skriv signaturtexten.

 12. Navigera till knappen OK med TABB-tangenten och tryck på RETUR för att stänga rutan Signatur.

 13. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att med hjälp av TABB-tangenten navigera till knappen OK och trycka på RETUR.

  Fokus går tillbaka till platsen där du startade.

Kortkommandon för att formatera signaturer

Här är några kortkommandon som du kan använda för att formatera en e-postsignatur:

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil

Ctrl+F

Tillämpa understrykning

Ctrl+U

Ta bort textformatering

Ctrl+Blanksteg

Ändra teckensnitt

Alt+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+C

Högerjustera

Ctrl+R

Infoga en signatur

 1. När du skriver meddelandet i Outlook trycker du på Alt+N för att gå till fliken Infoga och sedan på AS för att öppna alternativet Signatur.

 2. Om det bara finns en signatur tillgänglig och du vill lägga till en trycker du på RETUR. Om du har fler signaturer trycker du på nedåtpilen för att välja mellan signaturerna. I skärmläsaren hörs signaturerna när du flyttar. När du är på den du vill ha trycker du på RETUR.

  Signaturen läggs till i ditt meddelande och fokus återgår till meddelandet.

Ange en standardsignatur

 1. I Outlook trycker du på Alt+F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas.

 2. Om det behövs trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "E-post". Tryck på Alt+N. I skärmläsaren hör du: "Signaturer, knapp". Tryck på Retur. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Om du har flera e-postkonton som används trycker du på Alt+A för att gå till listan E-postkonto. Navigera till listan med piltangenterna och tryck på RETUR när du står på det konto som du vill lägga till signaturer för.

 4. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden som du skriver med det här kontot trycker du på Alt+M för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelande som du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på Alt+F för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 6. Om du vill spara dina ändringar trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK-knappen" och trycker på RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar stängs och du kommer tillbaka till fönstret Outlook-alternativ. Om du vill stänga fönstret och gå tillbaka till inkorgen trycker du på Esc.

Se även

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

I Outlook 2016 för Mac kan du lägga till en signatur med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Lägg till signatur, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du kommer till fältet Signatur och skriv signaturtexten.

 7. Om du vill ge signaturen ett beskrivande namn trycker du på Skift+TABB flera gånger tills du hör: "Namnlös, innehåll har valts, redigera text". Du är i fältet Signaturnamn, där du kan ange ett nytt namn.

 8. Tryck på Skift + TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

  Om du använder Outlook för flera e-postkonton väljer du kontot som ska använda den här signaturen som standard. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om du automatiskt vill använda den här signaturen i alla nya meddelanden som du skriver och skicka från det här e-postkontot trycker du på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Nya meddelanden. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 10. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. Om du vill ha med signaturen i meddelanden du svarar på och vidarebefordrar trycker du på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Svar/vidarebefordran. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 12. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 13. Tryck på kommando+W för att stänga dialogrutan Signaturer och återgå till där du startade.

Infoga en signatur

 1. Medan du skriver ett meddelande i Outlook trycker du på Skift+TABB tills VoiceOver meddelar: "Signatur, menyknapp". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Undermenyn för signaturer öppnas. Gå mellan listobjekten genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen. När du hör signaturen du vill använda trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Signaturen läggs till i meddelandet. Fokus är kvar på knappen Signatur i menyfliksområdet. Tryck på TABB-tangenten flera gånger för att flytta fokus till meddelandetexten.

Ange en standardsignatur

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på Skift+TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

 6. Om du har flera e-postkonton i Outlook väljer du det konto som använder den här signaturen. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden du skriver med det här kontot trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 8. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelanden du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Tryck på kommando+W för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Signaturer.

Se även

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×