Använda en skärmläsare för att lägga till eller redigera text i ett dokument i Word 2016

I Word 2016 kan du med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare lägga till eller ändra text i ett dokument. Du kan också markera och redigera text, flytta eller ta bort text som enstaka tecken eller i större avsnitt.

Word 2016 innehåller en inbyggd stavningskontroll som även kontrollerar grammatik. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att kontrollera stavningen i ett dokument i Word 2016.

Obs!: Anvisningarna i det här avsnittet har dokumenterats med Skärmläsaren och JAWS. Om du vill ha information om hur du arbetar med en viss skärmläsare kontaktar du tillverkaren av hjälpmedelstekniken.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett Word-dokument

När du har lagt till text i ett dokument ska du se till att spara ditt arbete. Information om hur du gör finns i Spara ett Word-dokument.

 1. Om du vill öppna ett nytt, tomt dokument trycker du på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn och sedan på N för Nytt.

 2. Välj en mall från galleriet. Kortkommandot för standardmallen (tom) är L.

  Du hör en bekräftelse på att du öppnade fliken Arkiv och skapade ett nytt dokument. När det nya dokumentet öppnas, flyttas fokus till det.

 3. Börja skriv.

 4. Tryck på Retur för att avsluta en rad eller ett stycke och starta nästa.

Lägga till text i ett befintligt Word-dokument
 1. Om du vill öppna ett befintligt dokument trycker du på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn och sedan på O för att öppna. Listan över filplatser öppnas, till exempel OneDrive på datorn. Öppna startar vid en lista med de senast skapade dokumenten.

 2. Tryck på nedåtpilen för att bläddra efter platser eller tryck på TABB-tangenten för att gå till listan med senaste filer.

 3. Tryck på Tabb för att flytta fokus till listan, och tryck sedan på Nedpil för att bläddra i listan. Markera det dokument du vill öppna och tryck på Retur för att öppna filen.

 4. När filen öppnas hör du filnamnet och "Redigering", så att du vet att fokus har ändrats.

  Placera markören där du vill lägga till den nya texten och börja sedan skriva.

 5. När du är klar sparar du ditt arbete.

Tips: Om du vill placera markören där du skrev när du senast stängde dokumentet, trycker du på Skift+F5.

Ersätta befintlig text i ett Word-dokument

 • Markera den text du vill ersätta och börja skriva. Du hör den markerade texten läsas upp. Word 2016 ersätter gammal text med den text du skriver.

Flytta text i ett Word-dokument

Du kan snabbt flytta ord, meningar eller stycken från ett ställe i ett dokument till ett annat, utan att behöva skriva texten på nytt. När du har ändrat dokumentet sparar du ditt arbete. Information om hur du gör finns i Spara ett Word-dokument.

 1. Markera den text som du vill flytta och tryck på Ctrl+X.

 2. Placera markören där du vill placera texten och tryck sedan på Ctrl+V.

Ta bort text i ett Word-dokument

Du kan ta bort ett tecken eller en större del av texten.

Ta bort ett enstaka tecken
 1. Placera markören bredvid det tecken du vill ta bort.

 2. Gör följande:

  • Tryck på Backsteg om du vill ta bort ett tecken till vänster om markören.

  • Tryck på Delete om du vill ta bort ett tecken till höger om markören.

Ta bort ord, meningar, stycken och större avsnitt
 1. Placera markören bredvid den text du vill ta bort.

 2. Markera den text som du vill ta bort och tryck på Delete-tangenten.

Spara ett Word-dokument

När du är klar kan du spara ditt arbete på någon av dina filplatser, till exempel på datorn eller i OneDrive.

Obs!: Det är en god vana att spara ditt arbete ofta, även innan du är klar. Om du följer den här riktlinje kan det förhindra många problem.

Spara en ny fil eller en befintlig fil med ett nytt namn eller på en ny plats
 1. För att spara en ny fil eller spara en befintlig fil med ett nytt namn eller på en ny plats trycker du på Alt + F, A. Dialogrutan Spara som öppnas i Backstage-vyn, och visar en lista över sökvägar.

 2. Tryck på Tabb för att flytta fokus till listan och använd sedan Nedpil för att bläddra igenom listan.

 3. Tryck på Retur för att välja en plats. Om du navigerar till en mapp på platsen kanske du behöver trycka på Retur igen för att gå till fillistan.

  När dialogrutan Spara som öppnas skriver du namnet på den nya filen och trycker sedan på Tabb för att gå till knappen Spara och välja den.

Spara en befintlig fil
 • Om du vill spara en befintlig fil på samma plats trycker du på Alt+A, P.

Mer information

Få hjälp med att använda en skärmläsare med Word 2016

Använda en skärmläsare för att ändra teckensnittet i Word 2016

Använda en skärmläsare för att använda rubrik- och styckeformat i Word 2016

Använda en skärmläsare med Word 2016 för att använda fetstil, kursiv stil eller understrykning

Använda en skärmläsare för att ange styckeavstånd och indrag i Word 2016

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavningen i ett dokument i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×