Använda en skärmläsare för att få ett meddelande när en fil eller mapp ändras i SharePoint Online

Du kan använda en skärmläsare för att skapa aviseringar som meddelar om ändringar i filer och mappar i SharePoint Online. När du skapar en avisering kan du ange leveransmetod (e-post eller SMS) för aviseringen och vilken typ av ändringar som ska utlösa aviseringen.

I det här avsnittet

Anmärkningar

Skapa en avisering för att meddela dig när en fil eller mapp ändras

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan SharePoint Online.

 3. I vyn Lista eller Paneler markerar du den fil eller mapp som du vill få aviseringar för.

  Meddelanden: Så här växlar du mellan vyerna Lista och Paneler:

  1. Så att knappen Ny och menyn Visa är tillgängliga på menyn, se till att inga filer eller mappar är valda i dokumentbiblioteket.

  2. Tryck på tabb tills du hör “Ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen."

  3. Tryck på högerpilen tills du hör “Menyn Visa” och tryck på Retur.

  4. Tryck på nedpilen tills du hör “Lista” eller ”Paneler” och tryck på Retur.

 4. Tryck på tabb tills du hör “Meny, öppna.” (I Narrator hör du “Öppna.”)

 5. Tryck på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny” (i Narrator, “Menyalternativ”) och tryck på Retur. Undermenyn öppnas.

 6. Tryck på nedpilen tills du hör “Avisera mig” och tryck på Retur. Dialogrutan Avisera mig när objekt ändras öppnas.

 7. Tryck på tabb tills du hör “Redigera aviseringstitel” och ange en ny titel för önskad avisering. (I Narrator hörs “Aviseringstitel.”)

 8. För att flytta till redigeringsrutan Användare, tryck på tabbtangenten. Ditt namn och e-postadress visas. Om du vill lägga till andra användare att skicka aviseringar till, tryck på tabbtangenten och skriv sedan ett semikolon (;) och en användares namn eller e-postadress.

 9. Om du vill ange en leveransmetod trycker du på tabbtangenten. Du hör “Alternativknappen E-post vald.” Beroende på hur ditt konto är konfigurerat kan fler leveransalternativ vara tillgängliga, t.ex. möjligheten att ta emot aviseringar som SMS. Om knappen SMS är tillgängliga väljer du den med hjälp av nedpilen. Om du väljer det här alternativet kan du också välja att få URL-adressen skickad i SMS:et. Du gör det genom att trycka på nedpilen och sedan blankstegstangenten.

 10. Om du vill ange hur du filtrerar eller begränsar aviseringarna trycker du på tabbtangenten. Du här “Allt ändrar den valda alternativknappen.” Om du vill välja något av de andra alternativen (Någon annan ändrar ett dokument, Någon annan ändrar ett dokument skapat av mig eller Någon annan ändrar ett dokument som senast ändrades av mig), använder du nedpilen.

 11. Om du vill ange hur ofta du ska få aviseringar trycker du på tabbtangenten. Du hör “Alternativknappen Skicka aviseringar omedelbart är vald.” Om du vill välja Skicka en daglig sammanfattning eller Skicka en veckovis sammanfattning, använder du nedpilen. Om du väljer ett eller två av de här alternativen kan du flytta till kombinationsrutan Timmar för att ange tiden genom att trycka på tabbtangenten och sedan välja en tid med nedpilen.

 12. Tabba till knappen OK och tryck på Retur.

Mer information

Använda en skärmläsare till att granska versionshistoriken för en fil i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att granska filaktiviteten i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×