Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda To-Do för iOS med skärmläsare inbyggda iOS VoiceOver för att skapa listor med saker uppgiften för ett visst projekt, tidslinje eller rutinmässiga. Du kan också redigera, ändra design och sortera listorna. Du kan senare ta bort en dem när du inte längre behöver.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som till exempel ska genomföras innan en viss dag eller för ett projekt.

 1. I To-Do öppnar du sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Sidofält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Om du vill skapa en ny lista sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Ny lista”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 3. Ange det nya listnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. När du har skrivit namnet sparar du den nya listan genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Den nya listan sparas.

Söka efter uppgifter

Använd sökalternativet i sidofältet och hitta snabbt en uppgift i dina uppgiftslistor.

 1. I To-Do öppnar du sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Sidofält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Om du vill söka efter en uppgift sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Sök”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Sökmenyn öppnas och fokus flyttas till sökfältet.

 3. Ange ett sökord med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”. När du har angett sökordet sveper du åt höger tills du hör: ”Sök”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt vänster tills du hör ett resultat. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster. VoiceOver läser upp uppgifterna, status (slutförda eller inte) och vilken lista de ingår i när du flyttar runt.

 5. Öppna vyn Uppgiftslista för en lista genom att gå till objektet och dubbeltrycka på skärmen.

Byta namn på en lista

På menyn Listalternativ kan du byta namn på en lista som du har skapat.

Obs!: Det går endast att byta namn på listor som du har skapat. Det går inte att byta namn på de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. I To-Do öppnar du sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Sidofält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Om du vill gå till en lista sveper du åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på. VoiceOver läser upp de tillgängliga listorna medan du flyttar runt. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan. Uppgiftslistvyn öppnas.

 3. Öppna menyn Listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Listalternativ”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas. Du hör: ”Knappen Döp om lista”.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ändra listans namn. Fokus flyttas till listans namnfält. Ändra listans namn med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att placera ett finger på skärmen och dra det runt tills du hör ett tangentbordsobjekt.

 5. När du har angett det nya listnamnet, sparar och stänger du tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Klart”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Listteman

Ändra tema och bakgrundsfärg för en lista.

Obs!: Det går inte att ändra tema för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn Listalternativ i vyn Uppgiftslista för listan som du vill redigera. Öppna menyn Listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Listalternativ”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 2. Gå till undermenyn Ändra tema genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Ändra tema”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Menyn Tema öppnas.

 3. Du väljer bakgrundsfärg genom att svepa åt höger tills du hör den färg som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp färgerna medan du flyttar runt. Den valda färgen identifieras som ”markerad”.

 4. Du väljer tema genom att fortsätta att svepa åt höger tills du hör det tema du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp temaalternativen medan du flyttar runt. Det valda temat identifieras som ”markerat”.

 5. När du har valt en ny bakgrundsfärg eller ett nytt tema, sparar och stänger du menyn Tema genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Visa/dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

Obs!: Det går inte att dölja slutförda uppgifter i den inbyggda listan Min dag.

 1. Gå till vyn Uppgiftslista i To-Do-listan där du vill dölja slutförda uppgifter och öppna menyn Listalternativ. Öppna menyn Listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Listalternativ”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 2. Du kan dölja slutförda uppgifter genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Dölj slutförda uppgifter”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 3. Menyn Listalternativ stängs och endast uppgifter som inte slutförts visas i vyn Uppgiftslista.

 4. Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger i menyn Listalternativ tills du hör: ”Knappen Visa slutförda uppgifter”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

Sortera uppgifter

Sortera en lista för att underlätta hanteringen av och hitta dina uppgifter snabbare.

Obs!: Alternativet att sortera är inte tillgängligt för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn Listalternativ i vyn Uppgiftslista för listan som du vill sortera. Öppna menyn Listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Listalternativ”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 2. Gå till undermenyn Sortera genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Sortera”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sortera öppnas.

 3. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger tills du hör det alternativ som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 4. När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus flyttas till vyn Uppgiftslista.

 5. Du kan ta bort sortering för en lista i vyn Uppgiftslista genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Knappen Ta bort sortering”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Du kan endast ta bort listor som du själv har skapat. Det går inte att ta bort de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. Öppna menyn Listalternativ i vyn Uppgiftslista i listan som du vill ta bort. Öppna menyn Listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör: ”Knappen Listalternativ”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 2. Om du vill ta bort en lista sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Ta bort lista”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Ett bekräftelsefönster öppnas och du hör: ”Vill du ta bort den här listan permanent?” Bekräfta genom att svepa åt höger. Du hör: ”Knappen Ta bort lista”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Om du vill avbryta borttagningen sveper du åt höger i bekräftelsefönstret tills du hör: ”Knappen Avbryt”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att skapa uppgiftslistor för ett projekt, en tidslinje eller en rutin. Du kan också ändra listornas utseende och sortera dem efter behov. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som till exempel ska genomföras innan en viss dag eller för ett projekt.

 1. Gå till sidofältet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Sidofält” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Om du vill skapa en ny lista sveper du åt höger tills du hör ”Ny lista, utanför lista” och dubbeltryck sedan på skärmen. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 3. Skriv namnet på listan.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Fokus flyttas till namnfältet för den första uppgiften i listvyn. Mer information om hur du lägger till uppgifter finns i Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do.

Söka efter uppgifter

Använd sökalternativet i sidofältet och hitta snabbt en uppgift i dina uppgiftslistor.

 1. Gå till sidofältet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Sidofält” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Om du vill söka efter en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ange sökord” och dubbeltrycker på skärmen. Sökmenyn öppnas och fokus flyttas till sökfältet.

 3. Ange ett sökord. Det räcker att ange början av ordet.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt höger tills du hör ett resultat. Ett resultat börjar med ”Uppgiften” följt av namnet. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster.

 5. Dubbeltryck på skärmen om du vill öppna detaljvyn för det markerade resultatet.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går endast att byta namn på listor som du har skapat. Min dag och To-Do är inbyggda listor och det går inte att ändra namn på dem.

 1. Gå till sidofältet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Sidofält” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på och dubbeltryck på skärmen. Listvyn öppnas.

 3. Öppna menyn med listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Döp om lista” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till listans namnfält.

 5. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Listteman

Du kan ändra tema för en lista.

Obs!: Det går inte att ändra tema för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn med listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 2. Hitta de olika temaalternativen genom att svepa åt höger tills du hör ”Ändra tema” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du väljer ett tema genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det tema du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga menyn.

Visa/dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

Obs!: Det går inte att dölja slutförda uppgifter i den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn med listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 2. Om du vill dölja slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör ”Dölj slutförda uppgifter” och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Menyn Listalternativ stängs och endast uppgifter som inte har slutförts visas i listvyn.

 4. Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger i menyn med listalternativ tills du hör ”Visa slutförda uppgifter” och dubbeltrycker på skärmen.

Sortera uppgifter

Sortera en lista för att underlätta hanteringen av och hitta dina uppgifter snabbare.

Obs!: Alternativet att sortera listor är inte tillgängligt för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn med listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 2. Hitta sorteringsalternativen genom att svepa åt höger tills du hör ”Sortera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det alternativ som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus återgår till listvyn.

 4. Ta bort sortering för en lista genom att svepa åt höger eller vänster när du befinner dig i listan tills du hör ”Knappen Ta bort sortering”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Du kan endast ta bort listor som du själv har skapat. Det går inte att ta bort de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. Öppna menyn med listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 2. Om du vill ta bort listan sveper du åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Ja” och dubbeltryck på skärmen.

  Om du vill avbryta borttagningen sveper du åt höger i bekräftelsefönstret tills du hör ”Knappen Avbryt” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

När listan har tagits bort återgår fokus till listan Min dag.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att skapa uppgiftslistor för ett projekt, en tidslinje eller en rutin. Du kan också ändra listornas utseende och sortera dem efter behov. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista över uppgifter som du vill slutföra för, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Om du vill gå till vyn Sidpanelen, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”navigeringsknapp” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 2. Om du vill skapa en ny lista, Svep åt höger tills du hör ”ny knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skapa en ny namnlös lista och fokus till namnfältet på lista.

 3. Skriv namnet på listan.

 4. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

Söka efter uppgifter

Använd sökalternativet i sidofältet och hitta snabbt en uppgift i dina uppgiftslistor.

 1. Om du vill gå till vyn Sidpanelen, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”navigeringsknapp” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 2. Om du vill söka efter en aktivitet, Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”söka uppgifter knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökmenyn öppnas och fokus till sökfältet.

 3. Ange ett sökord. Det räcker att ange början av ordet.

 4. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

 5. Navigera till listan med sökresultat genom att svepa åt vänster tills du hör ett resultat. Ett resultat som börjar med ”aktivitet”, följt av dess namn och placering i listan som hör till, till exempel ”1 av 2”. Flytta i sökresultatlistan, Svep åt höger eller vänster.

 6. Dubbeltryck på skärmen om du vill öppna detaljvyn för det markerade resultatet.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går endast att byta namn på listor som du har skapat. Min dag och To-Do är inbyggda listor och det går inte att ändra namn på dem.

 1. Om du vill gå till vyn Sidpanelen, Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”navigeringsknapp” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på och dubbeltryck på skärmen. Listvyn öppnas.

 3. Öppna menyn med listalternativ genom att svepa åt vänster tills du hör ”Redigera”, följt av filens plats i listan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, byt namn på listan, menyobjekt”.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ändra listans namn. Fokus flyttas till listans namnfält. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya.

 5. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

Listteman

Du kan ändra tema för en lista.

Obs!: Det går inte att ändra tema för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn Listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Redigera” följt av filens plats i listan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, byt namn på listan, menyobjekt”.

 2. De olika temaalternativen hittar du genom att svepa åt höger tills du hör: ”Tema”.

 3. Du väljer tema genom att fortsätta att svepa åt höger tills du hör det tema du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. Det valda temat identifieras som ”markerat” medan övriga teman har statusen ”ej markerat”.

 4. Dra med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör: ”tillbaka, knappen Minimera en huvudsida”. Dubbelknacka på skärmen för att stänga menyn.

Visa/dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

Obs!: Det går inte att dölja slutförda uppgifter i den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn Listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Redigera” följt av filens plats i listan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, byt namn på listan, menyobjekt”.

 2. Om du vill dölja slutförda aktiviteter, Svep åt höger tills du hör: ”Dölj slutförda uppgifter, meny”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Menyn Listalternativ stängs och endast uppgifter som inte har slutförts visas i listvyn.

 4. Om du vill visa dolda slutförda aktiviteter i listan Alternativ-menyn, Svep åt höger tills du hör: ”visa slutförda uppgifter, meny”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Sortera uppgifter

Sortera en lista för att underlätta hanteringen av och hitta dina uppgifter snabbare.

Obs!: Alternativet att sortera listor är inte tillgängligt för den inbyggda listan Min dag.

 1. Öppna menyn Listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Redigera” följt av filens plats i listan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, byt namn på listan, menyobjekt”.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”sortera” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 3. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det alternativ som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus återgår till listvyn.

 4. Om du vill ta bort sortering från en lista när du visar listan Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”sortera knappen Ta bort” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Du kan endast ta bort listor som du själv har skapat. Det går inte att ta bort de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. Öppna menyn Listalternativ när du befinner dig i en lista genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Redigera” följt av filens plats i listan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, byt namn på listan, menyobjekt”.

 2. Tar bort lista, Svep åt höger tills du hör ”ta bort listan, meny”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt vänster tills du hör ”ta bort knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du vill avbryta borttagningen sveper du åt höger i bekräftelsefönstret tills du hör ”Knappen Avbryt” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använda To-Do för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa listor med saker uppgiften för ett visst projekt, tidslinje eller rutinmässiga. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig att redigera, ändra design och sortera listorna. Du kan även ta bort listor när du inte längre behöver.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder To-Do för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom To-Do för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte To-Do för webben.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista över fråga du vill slutföra för, till exempel en viss dag eller project.

 1. Tryck på TABB-tangenten om du vill skapa en ny lista i To-Do tills du hör ”ny knapp” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera. Skapa en ny namnlös lista och fokus till namnfältet på lista.

 2. Ange ett namn på listan och tryck på Retur.

Söka efter uppgifter

Använd sökalternativet i sidofältet och hitta snabbt en uppgift i dina uppgiftslistor.

 1. Tryck på TABB Sidpanelen om du vill söka efter en aktivitet, tills du hör ”knappen Sök” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera. Fokus flyttas till sökfältet.

 2. Ange ditt sökord. To-Do visar automatiskt sökresultaten medan du skriver.

 3. Tryck på TABB tills du hör första resultat om du vill navigera till listan med sökresultat. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta i listan med sökresultat. När du flyttar meddelar Skärmläsaren aktiviteten som ”aktivitet”, följt av aktivitetens namn. Slutförda uppgifter meddelas som ”slutförd uppgift”, följt av aktivitetens namn.

 4. Tryck på blanksteg när du befinner dig på en uppgift om du vill öppna dess detaljvy.

Byta namn på en lista

På menyn Listalternativ kan du byta namn på en lista som du har skapat.

Obs!: Det går endast att byta namn på listor som du har skapat. Det går inte att byta namn på de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. Tryck på TABB-tangenten om du vill gå till en lista i Sidpanelen i To-Do tills du hör den lista du vill använda.

 2. Tryck på blanksteg för att välja listan som du vill byta namn på. Uppgiftslistvyn öppnas.

 3. Om du vill öppna Listalternativ-menyn trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: ”lista alternativknappen”.

 4. Tryck på blanksteg. Menyn Listalternativ öppnas.

 5. Tryck på TABB om du vill byta namn på i listan. Du hör: ”Byt namn på knapp”.

 6. Tryck på blanksteg. Fokus flyttas till listans namnfält.

 7. Skriv det nya listnamnet och tryck på Retur. Listnamnet uppdateras.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

Obs!: Alternativet att dölja slutförda uppgifter är inte tillgängligt i den inbyggda listan Min dag.

 1. I vyn Aktivitetslista i listan To-Do där du vill dölja slutförda aktiviteter trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: ”lista alternativknappen”.

 2. Tryck på blanksteg. Menyn Listalternativ öppnas.

 3. Om du vill dölja slutförda aktiviteter, tryck på TABB tills du hör ”Dölj slutförda aktiviteter” och tryck sedan på blanksteg.

 4. Menyn Listalternativ stängs och endast uppgifter som inte har slutförts visas i vyn Uppgiftslista.

 5. För att visa dolda slutförda aktiviteter i listan alternativmeny, tryck på TABB tills du hör ”visa slutförda aktiviteter” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

Sortera uppgifter

Sortera en lista kan hjälpa dig att ordna och hitta aktiviteterna mer effektivt.

Obs!: Alternativet att sortera listor är inte tillgängligt för den inbyggda listan Min dag.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Sortera uppgifter” och tryck sedan på blanksteg i vyn Aktivitetslista i listan som du vill sortera. Menyn Sortera öppnas.

 2. Om du vill välja ett sorteringsalternativ, trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på blanksteg om du vill markera. Skärmläsaren meddelar alternativen när du flyttar.

  När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus flyttas till vyn Uppgiftslista.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”knappen Stäng sortera ordningen alternativet” och tryck sedan på blanksteg för att välja om du vill ta bort sortering i en lista i vyn Aktivitetslista.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Du kan endast ta bort listor som du själv har skapat. Det går inte att ta bort de inbyggda listorna Min dag och To-Do.

 1. I vyn Aktivitetslista trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: ”lista alternativknappen”.

 2. Tryck på blanksteg. Menyn Listalternativ öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knapp” och tryck sedan på blanksteg för att välja om du vill ta bort i listan.

 4. En dialogruta öppnas. Om du vill bekräfta borttagningen, tryck på TABB tills du hör ”ta bort knapp” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera den.

  Om du inte vill ta bort i listan i dialogrutan för bekräftelse, tryck på TABB tills du hör ”Avbryt” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera den.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×