Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Windows inbyggda skärmläsare för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna. Du kan även ändra storlek och riktning på bilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout.

Lägga till en ny bild baserat på den aktuella bildens layout

I en ny presentation läggs rubrikbilden till automatiskt. Du kan lägga till den nya bilden utifrån föregående bilds layout.

 1. Tryck på Ctrl+M på tangentbordet. Du hör: "Bild <antalet bilder och den nya bildens plats i listan> markerat."

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+H, I. Du hör: "<Rubriken på den första bildlayouten>, <antalet tillgängliga objekt och det aktuella objektets plats i listan>, meny." I JAWS hör du: "Lämnar menyraden, Office-tema, <nummer på den aktuella bilden>, <nummer på tillgängliga bilder och den aktuella bildens plats i listan>, <rubrik på den första layouten>, rutnät, <antal tillgängliga layouter och den aktuella layoutens plats i listan>.”

  Menylistan för bildlayouten öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör den bildlayout du vill välja. Tryck sedan på Retur. Du hör numret på den nya bilden. I JAWS hör du: "Ange, ingen markering."

  Fokus flyttas till bildrutan.

Ta bort en bild

 1. I miniatyrrutan i vyn Normal trycker du på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Du hör: "<Numret på den aktuella bilden och dess plats i listan>, markerat." I JAWS hör du: "Ange, lämnar menyerna, ingen markering".

Ordna om bilder

Du kan ordna om dina bilder genom att klippa ut bilden från den gamla platsen och klistra in den på den nya platsen.

 1. I miniatyrrutan i vyn Normal trycker du på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 2. Om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt i listan med bilder trycker du på Ctrl + uppåtpil eller nedåtpil. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  Om du vill flytta bilden till början av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+uppåtpil. Om du vill flytta bilden till slutet av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+nedåtpil.

Ordna bilder i avsnitt

Om du vill gruppera bilder till meningsfulla enheter kan du ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas i miniatyrrutan i vyn Normal vy och i vyn Bildsortering. De är inte synliga och omnämns inte i vyn Bildspel.

 1. I miniatyrrutan i vyn Normal trycker du på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör bilden du vill ska vara första bilden i ett avsnitt räknas upp. Tryck då på Alt+H, T1. Du hör: "Lägg till avsnitt, menyalternativ." I JAWS hör du: "Meny, lämnar menyer, lägg till avsnitt." Tryck sedan på Retur. Du hör: "Bilden, <rubriken på den första bilden i avsnittet>, <antalet bilder, och den aktuella bildens plats i listan>, markerat.” I JAWS hör du: "Lämnar menyerna, ingen markering". Ett namnlöst avsnitt har lagts till.

 2. Om du vill ge ett namnlöst avsnittet ett namn trycker du på uppåt- eller nedåtpilen i miniatyrrutan tills du hör "<numret på avsnittet, namnlöst avsnitt". Tryck sedan på Skift+F10. Du hör: "<Presentationsnamn>.pptm, sparad automatiskt, PowerPoint-fönster, <det första menyalternativet> menyalternativ, byt namn på avsnitt, menyalternativ." I JAWS hör du: "Skift, F10, meny, byt namn på avsnitt." Tryck sedan på Retur. Du hör skärmläsaren säga att du är i fönstret Byt namn på avsnitt.

 3. Skriv det nya namnet på avsnittet. Tryck på Tabb tills du hör: "Byt namn på knappen." Tryck sedan på Retur. Du hör: "Bild, nummer och plats, markerat." I JAWS hör du: "Ange, ingen markering."

 4. Flytta bilder under lämpliga avsnitt enligt instruktionerna i Ordna om bilder.

  Om du vill höra Skärmläsaren läsa upp avsnittsnamnen i miniatyrrutan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. JAWS läser inte upp avsnittsnamnen.

Ändra orienteringen för alla bilder i en presentation

Du kan enkelt ändra orienteringen för hela bilduppsättningen från liggande till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S. Du hör: "<Första objektet i menylistan Bildstorlek>, meny." I JAWS hör du: "Nedre menyfliksområdet, anpassad gruppruta."

 2. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Anpassad bildstorlek, menyalternativ." I JAWS hör du: "Meny, lämnar menyerna, Anpassad bildstorlek punkt punkt punkt." Tryck sedan på Retur. Du hör: "Ange, bild <numret på den aktuella bilden och dess plats i listan>, markerat." I JAWS hör du: "Ange, lämnar menyerna, bildstorlek, bildstorlek, bild anpassad för kombinationsruta." Fönstret Bildstorlek öppnas.

 3. I fönstret Bildstorlek trycker du på Tabb tills du hör "Markerat, liggande, alternativknapp, Alt+L" eller "Markerat, stående, alternativknapp, Alt+P."

  I JAWS hör du: "Orientering, bilder, <för närvarande markerat alternativ> alternativknapp markerad." I JAWS trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör alternativet du vill välja.

  Tips: Om du vill lyssna på och flytta dig mellan alternativen i fönstret Bildstorlek med Skärmläsaren kan du även trycka på Caps Lock+uppåtpil eller nedåtpil.

 4. När du har gjort dina val trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen OK." Tryck sedan på Retur. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". I JAWS hör du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen." Ett bekräftelsefönster öppnas.

 5. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint :

  • Om du vill maximera innehållets storlek kan du trycka på Tabb tills du hör: "Maximera." I JAWS hör du: "Maximera-knappen." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." I JAWS hör du: "Garantera passform-knappen." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden. Tryck sedan på Retur. Du hör: "Retur. Bild, <antalet tillgängliga bilder och den aktuella bildens plats i listan>. I JAWS hör du: "Ange, ingen markering."

   Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Ändra storleken på dina bilder

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardstorleksalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken på bilderna.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S. Du hör: "<Första objektet i menylistan Bildstorlek >, meny." I JAWS hör du: "Nedre menyfliksområdet, anpassad gruppruta."

 2. Gör något av följande i menyn Bildstorlek:

  • Om du vill välja standardstorleken i menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Standard, fyra kolon tre, ett av två." I JAWS hör du: "Standard, vänster överordnad, fyra kolon tre höger överordnad, ett av två."

  • Om du vill välja bredbildsstorleken i menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Bredbild."

 3. Tryck sedan på Retur. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". I JAWS hör du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen." Ett bekräftelsefönster öppnas.

 4. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint:

  • Om du vill maximera innehållets storlek kan du trycka på Tabb tills du hör: "Maximera." I JAWS hör du: "Maximera-knappen." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." I JAWS hör du: "Garantera passform-knappen." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden. Tryck sedan på Retur. Du hör: "Retur. Bild, <antalet tillgängliga bilder och den aktuella bildens plats i listan>. I JAWS hör du: "Ange, ingen markering." Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Anpassa storleken på bilderna

Du kan ändra storlek på bilderna om du vill använda anpassade dimensioner på annan skärm eller pappersstorlekar.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S. Du hör: "<Första objektet i menylistan Bildstorlek>, meny." I JAWS hör du: "Nedre menyfliksområdet, anpassad gruppruta."

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen i Bildstorlek-menyn tills du hör: "Anpassad bildstorlek." Tryck sedan på Retur. Du hör: "<Numret på den aktuella bilden och dess plats i listan>, markerat." I JAWS hör du: "Ange, lämnar menyerna, bildstorlek, bildstorlek, bild anpassad för kombinationsruta." Fönstret Bildstorlek öppnas.

 3. Om du vill ändra storlek på bilderna kan du antingen välja målformatet på presentationen eller ange höjd, bredd och orientering för presentationen i fönstret Bildstorlek:

  • Om du vill välja målformatet för presentationen trycker du på Tabb tills du hör: "Bildstorlek för." I JAWS hör du: "Bildstorlek för, kombinationsruta, <aktuell markering>." Tryck på nedåtpilen för att visa den nedrullningsbara menyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen i menyn tills du hör alternativet du vill välja. Tryck sedan på Retur.

  • Ange bredd, höjd och orientering:

   • Om du vill ändra bredden på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Bredd." I JAWS hör du: "Bredd, redigera, rotationsrutan." Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ett värde som du vill välja, eller så kan du skriva ett värde.

   • Om du vill ändra höjden på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Höjd:" I JAWS hör du: "Höjd, redigera, rotationsrutan." Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ett värde som du vill välja, eller så kan du skriva ett värde.

   • Om du vill ange orienteringen trycker du på Tabb tills du hör: "Alternativknappen Stående, Alt+P" eller "Alternativknappen Liggande, Alt+L". I JAWS hör du: "Orientering, bilder, <aktuell markering>, alternativknapp." Om du vill ändra markeringen trycker du på uppåt- eller nedåtpilen.

  Tips: Om du vill lyssna på och flytta dig mellan alternativen i fönstret Bildstorlek med Skärmläsaren kan du även trycka på Caps Lock+uppåtpil eller nedåtpil.

 4. När du har gjort dina val trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen OK." Tryck sedan på Retur. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". I JAWS hör du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen." Ett bekräftelsefönster öppnas.

 5. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint:

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills du hör "Maximera". I JAWS hör du "Knappen Maximera". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på den nya bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." I JAWS hör du: "Garantera passform-knappen." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 6. Tryck på Retur. Du hör: "Retur. Bild, <antalet tillgängliga bilder och den aktuella bildens plats i listan>." I JAWS hör du: "Ange, ingen markering." Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i MacOS, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna. Du kan även ändra storlek och riktning på bilderna.

I det följande utförs uppgifterna i vyn Normal i PowerPoint. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout.

Lägga till en ny bild baserad på den aktuella bilden

 1. Om du vill lägga till en ny bild baserad på layouten för den föregående bilden i PowerPoint-bilduppsättningen trycker du på Kommando+Skift+N. I VoiceOver hör du "Ny bild" och bilden läggs till.

  Tips: Om du vill duplicera den aktuella bilden trycker du på Kommando+Skift+D.

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Du kommer till den flik som är markerad för tillfället. Om det behövs trycker du på vänster pilknapp tills du hör VoiceOver läsa upp fliken Start. Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Start trycker du en gång på nedpilen för att gå till menyfliksområdet.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ny bild, menyknapp."

 5. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M. VoiceOver meddelar: "Ny bild, fönster. Ny bild, galleriet."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i galleriet.

 7. Tryck på piltangenterna för att navigera bland objekten. VoiceOver meddelar objekten när du flyttar.

 8. Tryck på Retur för att välja en layout. Bilden läggs till i bildspelet.

Ta bort en bild

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 4. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på den bild du vill ta bort trycker du på Delete. Bilden tas bort.

Ordna om bilder

Du kan ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den nuvarande platsen och klistra in den på en ny plats.

 1. Tryck på F6 i vyn Normal tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 4. När du är på bilden du vill flytta trycker du på Kommando+X för att klippa ut bilden.

 5. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 6. Tryck på Kommando+V för att klistra in bilden när du är på den bild efter vilken du vill placera den utklippta bilden.

Ordna bilderna i avsnitt

Du kan gruppera bilder till meningsfulla enheter genom att ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och läses upp av VoiceOver i miniatyrrutan i vyn Normal och i vyn Bildsortering.

 1. Gå till den första bilden i avsnittet i miniatyrfönstret i vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte kommer till fliken Start trycker du på vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Start, flik, 1 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde. Du är i ett rullningsområde.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "I rullningsområde, <antalet objekt>, <namnet på knappen där fokus är>.”

 5. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Avsnitt, menyknapp.” Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja alternativet Lägg till avsnitt.

 7. Skriv avsnittsnamnet och tryck på Retur. Avsnittet visas nu i miniatyrfönstret och VoiceOver läser upp avsnittsnamnet när du navigerar till det i miniatyrfönstret.

Ändra orienteringen för bilderna i en bilduppsättning

PowerPoint-bilder ställs automatiskt in i liggande orientering, men du kan ändra bildorienteringen till stående eller vice versa.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Design trycker du på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Bildstorlek, menyknapp.”

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Tryck på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Utskriftsformat.”

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck på högerpil tills du kommer till önskat orienteringsalternativ, till exempel "Stående orientering för bilder" eller "Liggande orientering för bilder", och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 8. Tryck på Tabb tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du trycker på knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om det aktuella innehållet inte passar den valda orienteringen öppnas en dialogruta med en fråga om hur du vill skala innehållet så att det anpassas efter den valda orienteringen:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Skala ned, knapp.” Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala upp, knapp". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ändra storlek på bilderna

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken så att den passar perfekt.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Bildstorlek, menyknapp.”

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. Du väljer en storlek genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du konverterar till en mindre storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala, standard, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala inte, knapp". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Anpassa storleken på bilderna

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Bildstorlek, menyknapp.”

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn.

 5. Tryck på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Utskriftsformat.”

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck två gånger på högerpil. VoiceOver läser upp den valda storleken, till exempel "Bredbild" eller "Bildspel på skärmen (4:3)".

 8. Du visar alternativen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 10. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. När du konverterar till en annan storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Skala ned, knapp.” Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala upp, knapp". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild framför vilken du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: ”Bild <bildnummer> av <totalt bildantal>.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Ny bild” och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 4. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger tills du hör "Layout, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att bläddra bland mallalternativen. VoiceOver läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör "Markerad" och namnet på den markerade layouten. Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.” En snabbmeny öppnas.

 4. På snabbmenyn sveper du åt vänster tills du hör ”Klipp ut, menyobjekt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild framför vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad.”

 6. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Markera alla, menyalternativ.”

 7. Klistra in bilden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klistra in, menyalternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.”

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep åt vänster tills du hör: ”Ta bort, menyalternativ.”

 5. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i en presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som kommer före den plats där du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: "Bild <bildnummer>."

 2. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Bilden markeras och redigeringsvyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Bakåtknapp, ej markerad" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrrutan.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ny bild, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 5. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger i bildredigeringsvyn tills du hör "Layout, meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. I Layout-menyn sveper du åt höger för att bläddra bland mallalternativen. TalkBack läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör namnet på den markerade layouten och "Markerad." Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Klipp ut, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Klistra in, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint Mobile med den inbyggda skärmläsaren i Windows för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i miniatyrfönstret för presentationen tills du hör: ”Objekt.” Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör bilden före den plats där du vill lägga till en bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: ”Bild <bildpanel>, <bildnummer> av <totalt bildantal>.”

  Obs!: Om du vill gå till miniatyrfönstret från redigeringsvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den valda bilden i miniatyrrutan.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ny bild, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 4. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden markerar du bilden och sveper sedan åt höger tills du hör: "Redigera, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn. Svep åt höger i bildredigeringsvyn tills du hör "Knappen Layout dold" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger i Layout-menyn om du vill bläddra bland mallalternativen. Skärmläsaren läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör ”Markerad” och namnet på den markerade layouten. Dubbeltryck på skärmen om du vill välja en mall.

Ordna om bilder

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i miniatyrfönstret för presentationen tills du hör: ”Objekt.” Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Klipp ut, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck på skärmen för att öppna snabbmenyn. Du hör: "Anpassad."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Klistra in, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i miniatyrfönstret för presentationen tills du hör: ”Objekt.” Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint Online med tangentbordet och den inbyggda skärmläsaren i Windows för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • För kortkommandon kan du gå till Använda kortkommandon för att skapa en presentation.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en annan layout.

 1. I Redigeringsvyn i PowerPoint Online trycker du på Ctrl + F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. Skärmläsaren läser upp den markerade fliken – till exempel "Markerad, Start, S-flik, objekt" när Start-fliken är markerad. JAWS meddelar till exempel: "Start, S-flik, markerad."

  Tips: När du öppnar en presentation i PowerPoint Online öppnas den i Läsvyn. Om du vill ändra till Redigeringsvyn trycker du på Ctrl + F6 flera gånger tills du hör "Redigera presentationen." Tryck på Retur om du vill öppna menyn. Tryck sedan på nedpilen en gång. Du hör "Redigera i webbläsaren." Tryck på Retur för att öppna presentationen i Redigeringsvyn.

 2. Tryck på N för att öppna fliken Infoga och tryck sedan på SI för att öppna dialogrutan Ny bild.

 3. En bildlayout som baseras på den aktuella bilden markeras i dialogrutan. Använd piltangenterna för att navigera i de andra layouterna.

 4. Om du vill markera och lägga till en ny bild baserat på en layout trycker du på Retur när du hamnar på layouten du vill använda.

Ordna om bilder

Du kan flytta bilderna om du vill ändra bildordningen i presentationen.

 1. I Redigeringsvyn trycker du på Ctrl + F6 tills du hamnar i miniatyrfönstret. När du kommer till miniatyrfönstret läser Skärmläsaren upp den aktuella bildens nummer och rubrik. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 3. Om du vill flytta bilden mot början av presentationen trycker du på Ctrl + uppilen. Då flyttas bilden ett steg uppåt.

  Om du vill flytta bilden mot slutet av presentationen trycker du på Ctrl + nedpil. Då flyttas bilden ett steg nedåt.

  Om du vill lägga bilden först i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + uppil. Om du vill lägga bilden sist i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + nedpil.

Ta bort bilder

 1. I Redigeringsvyn trycker du på Ctrl + F6 tills du hamnar i miniatyrfönstret. När du kommer till miniatyrfönstret läser Skärmläsaren upp den aktuella bildens nummer och rubrik. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete.

  Tips: Tryck på Ctrl + Z om du vill ångra borttagningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Använda kortkommandon för att leverera din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×