Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word 2016

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att ändra radavstånd och indrag i stycken och ge dina dokument ett snyggt utseende.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Tryck på Alt + H, P, G. Word 2016 placerar fokus på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan Stycke. Du hör namnet på dialogrutan.

 3. Tryck på Alt + B för att ange avståndet före ett stycke. I rutan Före kan du använda uppåt- och nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18). (Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.)

  Obs!: I skärmläsaren kanske du hör "Okänd tangent" när du använder uppåt- eller nedåtpilen för att bläddra bland punktvärden.

 4. Tryck på Alt + F för att ange avståndet efter ett stycke. I rutan Efter kan du använda uppåt- och nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18).

 5. Du stänger dialogrutan Stycke genom att trycka på TABB flera gånger för att gå till knappen OK och sedan trycker du på blanksteg. Fokus återgår till dokumentet.

Fler alternativ för avstånd

 • Om du vill ange ett styckeavstånd som standardavstånd gör du följande:

  1. När du har gjort ditt avståndsval på fliken Indrag och avstånd trycker du på ALT + D.

  2. I dialogrutan Microsoft Word kan du använda uppåt- och nedåtpilen för att välja antingen Endast det här dokumentet eller Alla dokument. Tryck sedan på TABB flera gånger för att gå till knappen OK och sedan på RETUR.

 • Om du snabbt vill ange radavståndet för ett visst stycke i Word gör du följande:

  1. Tryck på Alt + N på fliken Indrag och avstånd.

  2. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja i en lista över vanliga radavståndsstorlekar i listan Radavstånd.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange indrag för. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Tryck på Alt+H, P+G. Word placerar fokus på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan Stycke.

 3. Tryck på Alt + L för att ange storleken på vänster indrag. I rutan Vänster anger du önskat värde med uppåt- eller nedåtpilen eller skriver värdet (till exempel 0,25 eller 0,5).

 4. Tryck på Alt + R för att ange storleken på höger indrag. I rutan Höger anger du önskat värde med uppåt- eller nedåtpilen eller skriver värdet (till exempel 0,25 eller 0,5).

 5. Du stänger dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb flera gånger för att gå till knappen OK och sedan trycker du på blanksteg.

Fler alternativ för att ange indrag

 • Om du vill ange ett indrag som standardindrag gör du följande:

  1. När du har gjort dina val i dialogrutan Stycke trycker du på Alt + D.

  2. I dialogrutan Microsoft Word kan du använda uppåt- och nedåtpilen för att välja antingen Endast det här dokumentet eller Alla dokument. Tryck sedan på Tabb flera gånger för att gå till knappen OK och sedan på RETUR.

 • Om du vill skriva ut i bokformat använder du funktionen Spegelindrag där vänster och höger indrag speglar varandra, med ett indrag som anges som Insida och det andra indraget som Utsida. När du har gjort val för indrag på fliken Indrag och avstånd trycker du på Alt + M för att markera kryssrutan Spegelindrag.

 • Om du snabbt vill lägga till ett indrag för första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av den första raden i stycket och tryck på TABB-tangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

Kortkommandon för att ange styckeavstånd och indrag

Följande tabell sammanfattar praktiska kortkommandon som du använder när du anger avstånd och indrag för stycken.

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Indrag och avstånd i dialogrutan Stycke

Alt+H, P+G

Ange avstånd före

Alt+B

Ange avstånd efter

Alt+F

Ange vänster indrag

Alt+L

Ange höger indrag

ALT+R

Ange valt avstånd eller indrag som standard

Alt + D

Ställa in radavstånd

Alt+N

Välja Spegelindrag

Alt+M

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att lägga till eller redigera text i ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att ge dokumentet ett snyggt utseende genom att utforma styckena som du vill ha dem.

Du kan ange avståndet före och efter varje stycke och storleken på indrag med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare. Du kan också skapa ett indrag på endast första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera de stycken i dokumentet som du vill ange avstånd för.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Avstånd och gör något av följande:

  • Du anger avståndet före ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Före, redigera text".

  • Du anger avståndet efter ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Efter, redigera text".

  I fältet Före eller Efter skriver du ett punktvärde, till exempel 6 eller 18 (lägre punktvärden representerar kortare avstånd).

 4. Du stänger dialogrutan Stycke och återgår till dokumentet genom att trycka på Retur.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du det stycke som du vill formatera och trycker på Alt+Kommando+M för att öppna dialogrutan Stycke.

 2. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Radavstånd" följt av radavståndsalternativet. Du öppnar alternativlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ för radavstånd du vill ha. För att välja trycker du på blanksteg.

 3. Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör den aktuella avståndsstorleken och "Vid". Skriv sedan ett värde.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag).

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill skapa ett hängande indrag använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Hängande.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv sedan ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken i dokumentet där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Före text."

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Efter text."

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×