Använda en skärmläsare för att ändra teckensnittet i Word 2016

Word 2016 har inbyggda kommandon du kan använda för att ändra teckensnitt i ett dokument och även anpassa teckensnitt. Du kan t.ex. ändra teckensnittet för några få ord eller tecken med kortkommandon. Om du vill ändra ett helt dokument på en gång kan du använda temateckensnitt för dokumentet. Du kan slutligen ange standardteckensnitt för ett dokument. Du kan också anpassa storlek, färg och stil på flera olika sätt.

Obs!: Anvisningarna i det här avsnittet har dokumenterats med Skärmläsaren och JAWS. Om du vill ha information om hur du arbetar med en viss skärmläsare kontaktar du tillverkaren av hjälpmedelstekniken.

Tips: Olika skärmläsare beskriver teckensnitt och formatering olika. Om du t.ex. vill höra vilket teckensnitt som används i JAWS trycker du på Insert+F. I Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+0.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Använda kortkommandon för att ändra teckensnitt

Valet av teckensnitt, t.ex. Calibri eller Arial, påverkar vanligtvis inte hur en skärmläsare läser dokumentet. Teckensnitt kan emellertid vara betydelsefulla för personer med nedsatt syn och personer med lässvårigheter, t.ex. dyslexi. Välj ett SanSerif-teckensnitt, t.ex. Verdana, Calibri och Arial, för dessa personer.

Ändra texten till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Öppna rutan Teckensnitt genom att trycka på Alt+H och sedan på F, F. Kortkommandot markerar det aktuella teckensnittet. Medan fokus flyttas mellan alternativen identifierar skärmläsare fliken Start och dialogrutan Teckensnitt och läser sedan upp namnet på det valda teckensnittet.

 3. Markera önskat teckensnitt eller skriv namnet på det och tryck sedan på Retur.

Obs!: Om du vill höra teckensnittsfärgen i JAWS trycker du på Insert+5.

Öka eller minska teckenstorleken

 1. Markera texten som du vill ändra storleken på.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+vänster klammerparentes om du vill göra texten 1 punkt större.

  • Tryck på Ctrl+höger klammerparentes om du vill göra texten 1 punkt mindre.

  • Tryck på Ctrl+Skift+> (större än) om du vill göra texten stegvis större enligt storlekarna i knappen Öka teckenstorlek.

  • Tryck på Ctrl+Skift+< (mindre än) om du vill göra texten stegvis mindre enligt storlekarna i knappen Minska teckenstorlek. ("Okänd tangent" hörs från Skärmläsaren.)

  • Tryck på Alt+H och sedan på F, S om du vill välja en storlek från rutan Teckenstorlek. Du får höra ett numeriskt värde för den aktuella teckenstorleken. Skriv önskad teckenstorlek eller välj en från listan och tryck sedan på Retur.

Ändra flera teckensnittsegenskaper samtidigt

Du kan bläddra bland teckensnittsegenskaper och ändra flera på en och samma gång medan du använder dialogrutan teckensnitt. Du kan navigera bland alternativen med hjälp av kortkommandon.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Öppna dialogrutan Teckensnitt genom att trycka på Alt+H och sedan på F, N.

 3. Du kan trycka på Tabb för att navigera mellan alternativen i dialogrutan eller använda ett eller flera av följande kortkommandon för att gå till ett visst alternativ i dialogrutan och markera det:

  Om du vill gå till:

  Tryck på

  Teckensnitt

  Alt+F

  Teckenstil

  Alt+Y

  Teckenstorlek

  Alt+S

  Teckensnittsfärg

  Alt+C

  Understrykningsstil

  Alt+U

  Understrykningsfärg

  Alt+C

  Genomstrykning

  Alt+K

  Dubbel genomstrykning

  Alt+L

  Upphöjd text

  Alt+P

  Nedsänkt text

  Alt+B

  Kapitäler

  Alt+M

  Versaler

  Alt+A

  Dold

  Alt+H

  Ange som standard

  Alt+D

  Texteffekter

  Alt+E

  Fliken Teckensnitt

  Alt+N

  Fliken Avancerat

  Alt+V

 4. Om du vill använda ändringarna och stänga dialogrutan Teckensnitt flyttar du fokus till knappen OK med Tabb och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort formateringen från den markerade texten trycker du på Ctrl+blanksteg. Du kan också använda knappen Radera all formatering (Alt+H, E).

Använda temateckensnitt för att formatera ett helt dokument

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet med hjälp av ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtext.

Tips: Du måste använda ett Word-rubrikformat på rubriker för att säkerställa att temateckensnitt används för rubriktexten. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att använda rubrik- och styckeformat i Word 2016.

 1. Öppna knappen Temateckensnitt genom att trycka på Alt+G och sedan på T, F.

 2. Använd Tabb eller nedpiltangenten för att bläddra i listan med temateckensnitt. Markera önskat temateckensnitt och tryck sedan på Retur.

 3. Använd din skärmläsare om du vill höra en beskrivning av de teckensnitt temat använder. I t.ex. JAWS trycker du på Insert+F. I Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+0.

Mer information

Hjälpmedelscenter för Office

Komma igång med en skärmläsare i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×