Använda en beräknad kolumn i en Excel-tabell

När du anger en formel i en tom tabellkolumn fyller kolumnen automatiskt i resten av raderna i kolumnen. I Excel kallas detta en beräknad kolumn. Beräknade kolumner kan minska antalet fel som kan uppstå vid manuell inmatning eller när du klipper och klistrar. Dessutom fortsätter beräknade kolumner att justeras när du lägger till eller tar bort rader i tabellen.

Du kan ange ytterligare formler i en beräknad kolumn som undantag, men i Excel meddelas du om inkonsekvenser så att du kan lösa dem om det behövs.

Gör något av följande:

Skapa en beräknad kolumn

 1. Klicka på en cell i en tom tabellkolumn som du vill konvertera till en beräknad kolumn.

  Tips:  Om det behövs infogar du en ny kolumn i tabellen. Markera en tabellkolumn till höger om den plats där du vill infoga en tom tabellkolumn. På fliken Start klickar du på Infogaunder Celler. När du har infogat kolumnen klickar du sedan på en cell i den tomma kolumnen som du vill konvertera.

 2. Skriv den formel du vill använda.

  Formeln som du skrev in fylls automatiskt i i alla celler i kolumnen ovanför och nedanför den aktiva cellen.

  Obs!: Om du skriver eller flyttar en formel i en tabellkolumn som redan innehåller data skapas inte en beräknad kolumn automatiskt. Om du vill skriva över data i resten av kolumnen drar du fyllningshandtag et från den markerade cellen.

Ändra formeln i en beräknad kolumn

Om du vill uppdatera en beräknad kolumn redigerar du bara en kopia av formeln. Ändringen sprids till alla rader.

 1. Markera en cell i den beräknade kolumnen.

 2. Redigera formeln och tryck sedan på RETUR .

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar en formel i en beräknad kolumn som innehåller ett eller flera undantag – till exempel en formel som skiljer sig åt från formeln för den beräknade kolumnen – uppdateras inte den beräknade kolumnen automatiskt i Excel.

  • Om du redigerar eller kopierar fler än en formel uppdateras inte kolumnen, men du meddelas av Excel om inkonsekvenserna med undantagsmarkören Cellfelsymbol så att du kan lösa dem.

Lägga till undantag i en beräknad kolumn

En beräknad kolumn kan innehålla formler som skiljer sig från kolumnens formel. Eftersom Excel inte kan avgöra om den beräknade kolumnen ska ha mer än en formel markeras de flesta undantagen tydligt i Excel. På det här sättet kan oavsiktliga inkonsekvenser enkelt identifieras och lösas.

Undantagsmarkören är en liten grön triangel i den övre vänstra kolumnen för den aktuella cellen.

Cellfelsymbol

 • I Excel genereras ett undantagsfel när du:

  • Skriver andra data än en formel i en cell för en beräknad kolumn.

  • Skriver en ny formel i en beräknad kolumn som redan innehåller ett eller flera undantag.

  • Flyttar eller tar bort en cell i ett annat kalkylbladsområde som refereras till av en av raderna i en beräknad kolumn.

  • Skriver en formel i en cell för en beräknad kolumn och sedan klickar på Ångra Knappen Ångra .

   När du tar bort en formel från en eller flera celler i den beräknade kolumnen visas inte ett undantagsfel i Excel i tabellen.

Ta bort en beräknad kolumn

 1. Markera den beräknade kolumnen.

 2. På fliken Start klickar du på Ta bortunder Celler.

  Fliken Start, gruppen Celler

Se även

Skapa eller ta bort en Excel-tabell

Formatera en Excel-tabell

Ange en formel

Använda namn i formler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×