Använda eller ändra språk för tangentbordslayouten

Använda eller ändra språk för tangentbordslayouten

När du har aktiverat tangentbordslayouten för två eller fler språk i operativsystemet Windows använder du Språkfältet för att växla mellan språk med olika tangentbordslayouter.

Meddelanden: 

 • Om du vill aktivera ett tangentbordsspråk i både Windows och Office följer du Windows-språkinstruktioner.

 • Om du bara vill infoga några symboler eller andra tecken och du bara skriver på språk som använder det latinska alfabetet, till exempel engelska och spanska, kan du infoga symboler utan att byta till en annan tangentbordslayout.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

Språket för tangentbordslayouten styr vilka tecken som visas på skärmen när du skriver. Med hjälp av olika layouter kan du skriva alla tecken för olika språk, inklusive diakritiska tecken som omljud (ä) på tyska eller tilde (ñ) på spanska.

När du har aktiverat tangentbordslayouten för ett visst språk kan du enkelt växla mellan olika tangentbordsspråk med hjälp av Språkfältet.

Så här aktiverar du en tangentbordslayout för ett annat språk:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk i ett Office-program.

 2. Under Välj redigeringsspråk väljer du det språk som du vill använda i rutan Lägg till ytterligare redigeringsspråk och klickar sedan på Lägg till.

  Listan Lägg till ytterligare redigeringsspråk

 3. Det nya språket visas i listan ovanför, under Redigeringsspråk.

 4. Om du ser Inte aktiverat bredvid språket under Tangentbordslayout har tangentbordslayouten inte aktiverats.

  Redigeringsspråk inte aktiverat

  Gör följande:

  1. Klicka på Inte aktiverat.

  2. I dialogrutan Lägg till ett språk som öppnas väljer du ditt språk i listan och klickar på Lägg till.

  3. Stäng dialogrutan Lägg till språk. Språket ska visas som Aktiverat under Tangentbordslayout i avsnittet Välj redigeringsspråk.

  Om du ser Inte installerat bredvid språket kan du behöva ett språkpaket för att aktivera språkverktygen för det språket. Klicka på Inte installerat för att komma till den här sidan Language Accessory Pack för Office 2016 där du kan ladda ned det språktillbehörspaket du behöver.

När du växlar till ett språk från Språkfältet ändras tangentbordslayouten till layouten för det språket.

Använd Språkfältet när du:

 • Vill växla mellan språk med det latinska alfabetet, till exempel engelska, spanska eller franska, och ett språk med ett icke-latinskt alfabet, till exempel arabiska eller kinesiska.

 • Vill växla mellan språk med ett icke-latinskt alfabet, till exempel grekiska eller ryska.

 • Föredrar att använda rätt tangentbordslayout när du skriver på olika språk med latinska alfabetet.

Obs!: När du har aktiverat tangentbordslayouten för två eller fler språk visas Språkfältet i de flesta fall automatiskt i Aktivitetsfältet eller på skrivbordet. Läs Var finns Språkfältet? om Språkfältet inte visas automatiskt när du aktiverar en tangentbordslayout.

 1. Öppna dokumentet och ställ markören där du vill börja skriva text på ett annat språk när du har aktiverat tangentbordsspråket som du vill använda.

 2. Klicka på språkikonen Tangentbordsikon för engelska i Språkfältet och klicka sedan på det språk som du vill använda.

  Tangentbordsgenväg:  Om du vill växla mellan tangentbordslayouter trycker du på ALT+SKIFT.

  Obs!: Ikonen Tangentbordsikon för engelska är ett exempel. Den visar att engelska är det aktiva språket för tangentbordslayout. Vilken ikon som visas på din dator beror på vilket språk för tangentbordslayout som är aktivt och på versionen av Windows.

  Om du har konfigurerat mer än en tangentbordslayout för ett visst språk, kan du växla mellan layouterna genom att klicka på ikonen för tangentbordslayout i Språkfältet, och därefter på den önskade tangentbordslayouten. Namnet på symbolen ändras och anger den aktiva tangentbordslayouten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för att växla mellan olika språk.

Tips: Du kan se språket för de språkverktyg som används i programmet genom att titta i programmets statusfält. Statusfältet finns endast i följande Microsoft Office-program: PowerPoint, Visio och Word. Om du vill aktivera det här alternativet högerklickar du i statusfältet Statusfält och klickar sedan på Språk. När det här alternativet är aktiverat kan du klicka på den här delen i statusfältet och visa dialogrutan Språk, där du anger språk för den valda texten.

Överst på sidan

I de flesta fall visas Språkfältet automatiskt på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet när du har aktiverat två eller fler tangentbordslayouter i operativsystemet Windows. Språkfältet visas inte om det är dolt eller om bara en tangentbordslayout har aktiverats i operativsystemet Windows.

Om Språkfältet inte visas gör du följande för att kontrollera om Språkfältet är dolt:

I Windows 10 och Windows 8

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv Kontroll för att söka efter appen Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Byt inmatningsmetod under Klocka, språk och nationella inställningar.

 4. Klicka på Avancerade inställningar.

 5. Under Växla inmatningsmetoder markerar du kryssrutan Använd skrivbordsspråkfältet när det är tillgängligt och klickar sedan på Alternativ.

  Office 2016: Växla inmatningsmetoder i Windows 8

 6. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på fliken Språkfältet och kontrollerar att antingen alternativet Flytande på Skrivbordet eller alternativet Dockat i Aktivitetsfältet är markerat.

  Office 2016: Texttjänster och inmatningsspråk i Windows 8

I Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på fliken Språkfält i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

 5. Kontrollera om alternativet Dolt är markerat under Språkfältet. Om det är markerat klickar du på antingen Flytande på Skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet.

I Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på fliken Språkfält i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

 5. Under Språkfältet kontrollerar du om alternativet Dolt är markerat. Om det är markerat klickar du på antingen Flytande på skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet.

Överst på sidan

Se även

Lägga till ett språk eller ange språkinställningar i Office

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk i Office

Infoga symboler

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×