Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar är villkorsstyrd formatering som skapar visuella effekter i dina data. Dessa villkorsstyrda formateringar gör det lättare att jämföra värden i ett cellområde på samma gång.

Datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar

Bildtext 1 Datastaplar

Bild av knapp Färgskalor

Bildtext 3 Ikonuppsättningar

Formatera celler med hjälp av datastaplar

Datastaplar som kan hjälpa dig att upptäcka större eller mindre siffror, till exempel säljer och ned-sälja leksaker i en helgdag försäljningsrapport. En längre stapel representerar ett större värde och en kortare stapel representerar ett mindre värde.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Villkorsstyrd formatering
 3. Peka på Datastaplar och klicka sedan på en tonad fyllning eller en hel fyllning.

  Tips: När du väljer en kolumn med datastaplar bredare blir skillnaderna mellan cellvärden lättare att läsa.

Formatera celler med hjälp av färgskalor

Färgskalor kan hjälpa dig att förstå datadistribution och variation, såsom investering returnerar tiden. Celler är nedtonade med graderingar av två eller tre färger som motsvarar minimum, mittpunkt och högsta tröskelvärden.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Villkorsstyrd formatering
 3. Peka på Färgskalor och klicka sedan på den färgskala som formatering som du vill använda.

  Den översta färgen representerar högre värden, center-färg om någon klickar representerar mittersta värdena och ned-färg representerar lägre värden.

Formatera celler med hjälp av ikonuppsättningar

Använda en ikon som anger att presentera data i tre till fem kategorier som markeras med ett tröskelvärde. Varje ikon representerar ett värdeintervall och varje cell markeras med den ikon som representerar intervallet. Tre ikonuppsättning används till exempel en ikon för att markera alla värden som är större än eller lika med 67 procent, en annan ikon för värden som är mindre än 67 procent och större än eller lika med 33 procent och en annan ikon för värden som är mindre än 33 procent.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Villkorsstyrd formatering
 3. Peka på Ikonuppsättningar och klicka sedan på ikonuppsättning som du vill använda.

  Tips: Ikonuppsättningar kan kombineras med andra villkorsstyrd formatering.

Formatera celler med hjälp av datastaplar

Datastaplar som kan hjälpa dig att upptäcka större eller mindre siffror, till exempel säljer och ned-sälja leksaker i en helgdag försäljningsrapport. En längre stapel representerar ett större värde och en kortare stapel representerar ett mindre värde.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering under Format.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Peka på Datastaplar och klicka sedan på en tonad fyllning eller en hel fyllning.

  Tips: När du väljer en kolumn med datastaplar bredare blir skillnaderna mellan cellvärden lättare att läsa.

Formatera celler med hjälp av färgskalor

Färgskalor kan hjälpa dig att förstå datadistribution och variation, såsom investering returnerar tiden. Celler är nedtonade med graderingar av två eller tre färger som motsvarar minimum, mittpunkt och högsta tröskelvärden.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering under Format.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Peka på Färgskalor och klicka sedan på den färgskala som formatering som du vill använda.

  Den översta färgen representerar högre värden, center-färg om någon klickar representerar mittersta värdena och ned-färg representerar lägre värden.

Formatera celler med hjälp av ikonuppsättningar

Använda en ikon som anger att presentera data i tre till fem kategorier som markeras med ett tröskelvärde. Varje ikon representerar ett värdeintervall och varje cell markeras med den ikon som representerar intervallet. Tre ikonuppsättning används till exempel en ikon för att markera alla värden som är större än eller lika med 67 procent, en annan ikon för värden som är mindre än 67 procent och större än eller lika med 33 procent och en annan ikon för värden som är mindre än 33 procent.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering under Format.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Peka på Ikonuppsättningar och klicka sedan på ikonuppsättning som du vill använda.

  Tips: Ikonuppsättningar kan kombineras med andra villkorsstyrd formatering.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×