Använda bloggar eller wiki-sidor för att dela information

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Bloggar och wiki-sidor är sätt att snabbt dela information på en webbplats, utan att avancerade verktyg eller expertkunskaper krävs. De är ofta enklare att uppdatera än ett formellt dokument eller en traditionell webbplats.

Den här artikeln innehåller en kortfattad översikt över bloggar och wiki-sidor. Länkar till mer information om hur du använder bloggar och wiki-sidor finns i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Skillnader mellan bloggar och wikis

Använda bloggar

Använda Wiki-sidor

Skillnader mellan bloggar och wiki-sidor

Trots att bloggar och wiki-sidor kan hjälpa ditt team att samarbeta utan avancerade verktyg eller särskilda kunskaper, finns skillnader i hur ditt team kan använda dem:

Bloggar    En blogg har vanligtvis ett eller flera olika författare som skriva blogginlägg och svara på kommentarer från läsare. Författare kan kallas även en bloggare erbjuder en unik synvinkeln eller handstil.

I vissa bloggar är bloggarens roll viktig. Exempelvis kan chefer använda ett blogginlägg för att förklara skälet bakom vissa principförändringar, medlemmar i teamet kan beskriva sina upplevelser i ett visst projekt och tekniker kan ge metodtips eller förklara hur något fungerar med sina egna ord.

Blogginläggen och kommentarerna registreras i omvänd kronologisk ordning. Läsare kan bläddra igenom inläggen, ungefär som att läsa i en dagbok.

Wiki-sidor    Team skriva vanligtvis Wiki-sidor som en samlade process. När någon skapar en sida kan någon annan gruppmedlem lägga till mer innehåll, redigera innehåll eller lägga till stödinformation länkar. Community på författare som hjälper dig för att kontrollera noggrannheten och relevans av innehållet.

Wiki-webbplatserna växer i takt med att användarna lägger till och modifierar informationen. Trots att en versionshistorik samlas in och historiken ordnas i kronologisk ordning visas inte versionerna i dagboksstil i standardvyn för en wiki-sida.

Ditt team kan använda en wiki för att bygga upp en kollektiv kunskapssamling eller underlätta planering, t.ex. för ett projekt, en publikation eller en konferens.

Överst på sidan

Använda bloggar

Bloggar innehåller inlägg, ibland i form av dagboksanteckningar, från en person eller en grupp. Inläggen anges i omvänd kronologisk ordning. Användare kan kommentera inlägg och lägga in länkar till relaterade webbplatser, foton och bloggar.

Med bloggar kan en organisation snabbt dela information mellan anställda, partners eller kunder. Användare kan förklara ett svårt ämne, ge inspiration och ledning eller förklara en ny riktlinje eller procedur.

Exempelvis kan medlemmar i ett marknadsföringsteam använda en blogg för att presentera och samla in feedback om strategiska idéer. En personalavdelning kan använda en blogg för att ge ett erkännande för personalens gärningar. Genom att uppmuntra läsare att skriva kommentarer går det att ta reda på vad läsare tycker om ett visst ämne.

Bloggar kan skapas på en webbplats med enkla formateringsverktyg i webbläsare, som Windows Internet Explorer, med stöd för ActiveX-kontroller. Du kan också använda vanliga författarverktyg, som Microsoft Word. Läsarna av en blogg kan prenumerera på en RSS-feed så att de kan hålla sig à jour med nya inlägg eller kommentarer.

Överst på sidan

Använda wiki-sidor

En wiki-sida är en webbplats där användare kan samla teamets kunskap, planera arrangemang eller samarbeta på projekt. Det är enkelt att lägga till nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll.

Användarna behöver bara en webbläsare och behörigheter till wiki-webbplats – de behöver särskilda verktyg eller kunskap om hur du skapar webbplatser. Användare kan snabbt lägga till i befintliga sidor och enkelt skapa länkar till nya sidor.

Länkar på en wiki-sida kan skapas innan sidorna de pekar på skapas. Exempelvis kan en medlem i teamet tycka att ett ämne behöver relaterad information, men saknar tid att skapa en ny sida direkt. Han kan skapa en platshållarlänk som senare kan konverteras till en riktig sida genom att följa länken och lägga till innehåll för att skapa sidan.

Versioner är aktiverade för wiki-sidor. Versionshistoriken för varje sida visar hur innehållet utvecklats. Du kan se vem som ändrat innehållet och när det ändrats, och till och med återgå till en tidigare version om ett misstag har gjorts.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×