Använda begränsat läge (sandbox) i Access 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Informationen i den här artikeln lär du dig hur du använder en driftsmiljö heter begränsat läge i Access 2010. I begränsat läge spärras i Access alla uttryck som den inte anser betrodda. I det här fallet används ett osäkert uttryck funktioner eller egenskaper som kan utnyttjas av obehöriga för att komma åt enheter, filer eller andra resurser som de inte har behörighet. Funktioner som Avsluta och Shell kan till exempel användas för att skada data och filer på en dator så att de inte anses vara betrodda.

Obs!: Det här avsnittet gäller inte för webbdatabaser och omfattar inte alla säkerhetsfunktionerna i Access 2010. Mer information om hur du använder andra säkerhetsfunktioner i Access 2010 klickar du på länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Vad vill du göra?

Förstå begränsat läge och hur det fungerar i Access 2010

Inaktivera begränsat läge (köra osäkra uttryck)

Förstå begränsat läge och hur det fungerar i Access 2010

När du lägger till ett uttryck i en databas körs uttrycket i en driftsmiljö kallas begränsat läge. Access klarar för databaser som har skapats i Access 2010 eller tidigare Access-filformat som du öppnar i Access 2010. Access aktiverar begränsat läge som standard och läge inaktiverar alltid osäkra uttryck, även efter att du aktiverar innehållet i en databas.

Om du betraktar databasens källa som betrodd och vill köra ett uttryck som inaktiveras i begränsat läge, kan du ändra en registernyckel och inaktivera det begränsade läget. Kom ihåg att databasen antingen måste finnas på en betrodd plats eller ha en giltig signatur för att du ska kunna inaktivera det begränsade läget. Gör på följande sätt om du vill ändra inställningen för begränsat läge.

Följande bild visar den beslutsprocess som startas i Access när ett osäkert uttryck påträffas.

Beslutsprocess för begränsat läge (sandbox)

Varning!      Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Om du inte har använt registret förut eller om du känner dig osäker inför att själv ändra registernycklar bör du kontakta någon som kan detta. Du måste också ha behörighet som administratör för datorn om du vill ändra registernycklar.

Överst på sidan

Inaktivera begränsat läge (köra osäkra uttryck)

Du kan inaktivera begränsat läge i Access 2010 genom att ändra värdet på en registernyckel.

Varning!      Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Ändra registernyckeln

Viktigt!: Om du gör på följande sätt kan uttryck som inte är säkra köras i alla instanser av Access och för alla användare på datorn.

 1. Stäng alla instanser av Access som är igång på datorn där du vill inaktivera begränsat läge.

 2. Gör något av följande:

  • I Windows 7 eller Windows Vista   

   1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp , peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

   2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

    Registereditorn startas.

   3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Dubbelklicka på SandBoxMode under Namn i den högra rutan.

    Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

   5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

   6. Stäng Registereditorn.

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003   

   1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet och sedan på Kör.

   2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

    Registereditorn startas.

   3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Dubbelklicka på SandBoxMode under Namn i den högra rutan.

    Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

   5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

   6. Stäng Registereditorn.

Viktigt!: Kom ihåg att alla osäkra uttryck inaktiveras om du inte aktiverar innehållet i databasen, oavsett om registerinställningarna ändras.

Du kan använda följande registervärden, där 0 (noll) är det minst begränsande och 3 det mest restriktiva.

Inställning

Beskrivning

0

Begränsat läge (sandbox) är alltid inaktiverat.

1

Begränsat läge (sandbox) används för Access men inte för andra program.

2

Begränsat läge (sandbox) används för andra program än Access, men inte för Access.

3

Begränsat läge (sandbox) används alltid. Detta är standardvärdet som konfigureras när Access installeras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×