Använda, anpassa och spara ett dokumenttema i Word eller Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan snabbt och enkelt formatera ett helt dokument om du vill ge det ett professionellt och modernt utseende genom att använda ett tema från ett dokument. Ett dokumenttema är en uppsättning formateringsalternativen som innehåller en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt (inklusive rubriken och teckensnitt för brödtext text) och en uppsättning temaeffekter (inklusive linjer och Fyllningseffekter).

Program, till exempel Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint innehåller flera fördefinierade Dokumentteman, men du kan också skapa egna genom att anpassa och spara ett befintligt dokumenttema. Dokumentteman är gemensamma för Office-program så att alla dina Office-dokument kan ha samma, enhetligt utseende. Till skillnad från Word och Excel innehåller emellertid PowerPoint bakgrund formatalternativ för anpassning. Information om hur du lägger till och anpassa bakgrunder finns i lägga till en bakgrund i presentationen.

Meddelanden: 

I den här artikeln beskrivs hur du teman. Mer information om hur du hittar dokumentmallar finns Var hittar jag mallar?

Vad vill du göra?

Använda ett dokumenttema

Anpassa ett dokumenttema

Spara ett dokumenttema

Använda ett dokumenttema

Välj en annan fördefinierade dokumenttema eller en anpassad dokumenttema om du vill ändra dokumenttemat som används som standard i Word och Excel. Dokumentteman som du använder påverkar de formatmallar som du kan använda i dokumentet.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierad.

  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Eget.

   Obs!: Eget är endast tillgängligt om du har skapat ett eller flera dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i avsnittet Anpassa ett dokumenttema nedan.

 3. Om det dokumenttema som du vill använda inte visas klickar du på Bläddra efter teman och letar upp temat på datorn eller i nätverket.

 4. Om du vill söka efter andra dokumentteman på Office Online klickar du på Sök på Office Online.

Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Om du vill anpassa ett dokumenttema starta genom att ändra färger, teckensnitt eller linje och fyllning effekter som används. Ändringar som du gör i en eller flera av dessa tema komponenter direkt påverkar de formatmallar som används i det aktiva dokumentet. Om du vill tillämpa ändringarna på nya dokument kan du spara dem som en anpassad dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text- och bakgrundsfärger, sex dekorfärger och två hyperlänksfärger. Färgerna på knappen Temafärger Bild av knapp visar de aktuella text- och bakgrundsfärgerna. Den färguppsättning som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på Temafärger motsvarar dekor- och hyperlänkfärgerna för det temat. När du ändrar på någon av dessa färger för att skapa en egen uppsättning temafärger ändras också färgerna som visas i knappen Temafärger samt bredvid namnet Temafärger.

 1. Klicka på Färger på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Skapa nya temafärger.

 3. Klicka på knappen för det temafärgelement som du vill ändra under Temafärger.

 4. Välj de färger som du vill använda under Temafärger. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.

  Tips: Du kan förhandsgranska effekten av de ändringar du gör under Exempel. Klicka på Exempel om du vill se hur de färger du har valt påverkar formatet i ditt dokument.

 5. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  Tips: Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Anpassa temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller ett rubrikteckensnitt och ett brödtextteckensnitt. När du klickar på knappen Temateckensnitt Bild av knapp kan du se namnet på rubrikteckensnittet och brödtextteckensnittet som används för varje temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda teckensnitten om du vill skapa en egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Temateckensnitt på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt som du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Teckensnitt för brödtext.

  Tips: Exempelbilden uppdateras med de teckensnitt du väljer.

 4. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

Välj en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning rader och Fyllningseffekter. När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp visas linjer och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i grafiken visas med Temaeffekter namn. Även om du inte har skapat en egen uppsättning temaeffekter kan välja du effekten tema som du vill använda i din egen dokumenttema.

 1. Temaeffekter på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på den effekt som du vill använda.

Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

Du kan spara alla ändringar du gör av färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna i ett dokumenttema som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Spara aktuellt tema.

 3. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Anpassade dokumenttema sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till i listan över anpassade teman.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×