Använda, anpassa och spara ett dokumenttema i Word eller Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda ett dokumenttema för att ge ett dokument ett mer professionellt utseende. Ett tema är en samling formateringsalternativ som omfattar en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt (med teckensnitt för rubrik- och brödtext) och en uppsättning temaeffekter (med linjer och fyllningseffekter).

Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint innehåller många inbyggda dokumentteman, men du kan också skapa egna teman genom att anpassa och sedan spara ett dokumenttema. Alla dokumentteman delas mellan Office-programmen så att du kan använda samma enhetliga utseende för alla Office-dokument. Men till skillnad från Word och Excel innehåller PowerPoint också alternativ för att anpassa bakgrundsformatet. Om du vill veta mer om hur du lägger till och anpassar bakgrunder kan du läsa avsnittet Lägga till en bakgrundsbild, bakgrundsfärg och vattenstämpel på bilderna

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Använda ett dokumenttema

Anpassa ett dokumenttema

Spara ett dokumenttema

Använda ett dokumenttema

Välj en annan fördefinierade dokumenttema eller en anpassad dokumenttema om du vill ändra dokumenttemat som används som standard i Word och Excel. Dokumentteman som du använder påverkar de formatmallar som du kan använda i dokumentet.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.
  gruppen teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierad.

  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Eget.

   Obs!: Eget är endast tillgängligt om du har skapat ett eller flera dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i avsnittet Anpassa ett dokumenttema nedan.

 3. Om det tema som du vill använda inte visas klickar du på Bläddra efter teman och letar upp temat på datorn eller i nätverket.

Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Du kan anpassa ett dokumenttema genom att ändra färger, teckensnitt och effekter linje och fyllning som används. Ändringar som du gör i en eller flera av dessa tema komponenter direkt påverkar de formatmallar som används i det aktiva dokumentet. Om du vill tillämpa ändringarna på nya dokument kan du spara dem som en anpassad dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text- och bakgrundsfärger, sex accentfärger och två hyperlänkfärger.

Färgerna på knappen Temafärger Bild av knapp visar de aktuella text- och bakgrundsfärgerna. Den färguppsättning som visas bredvid namnet på det nuvarande temat när du klickar på Temafärger motsvarar dekor- och hyperlänksfärgerna för det temat. När du ändrar på någon av dessa färger för att skapa din egen uppsättning temafärger ändras också färgerna på knappen Temafärger samt bredvid namnet på temat.

 1. Klicka på Färger på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.
  gruppen teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Skapa nya temafärger.

 3. Klicka på knappen för det temafärgelement som du vill ändra under Temafärger och markera sedan de färger du vill använda.

 4. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.

  Tips: Klicka på Exempel om du vill se effekter av de ändringar du gör.

 5. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  Tips: Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Överst på sidan

Anpassa temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller ett rubrikteckensnitt och ett brödtextteckensnitt.

När du klickar på knappen Temateckensnitt Bild av knapp ser du namnet på rubrik-och brödtextteckensnitten som används för varje temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda dessa teckensnitt för att skapa din egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Temateckensnitt på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.
  gruppen teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt som du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Teckensnitt för brödtext.

  Tips: Exempelbilden uppdateras med de teckensnitt du väljer.

 4. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

Välj en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är uppsättningar med linjer och fyllningseffekter.

När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp du se raderna och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i den bilden visas med Temaeffekter namn. Även om du inte har skapat en egen uppsättning temaeffekter kan välja du effekten tema som du vill använda i din egen dokumenttema.

 1. Temaeffekter på fliken Sidlayout i gruppen teman.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.
  gruppen teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på den effekt som du vill använda.

Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

Du kan spara alla ändringar du gör av färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna i ett dokumenttema som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.
  gruppen teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Spara aktuellt tema.

 3. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Ett anpassat dokumenttema sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till i listan över tillgängliga anpassade teman.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×