Använda alternativ för webbläsarvy för att ange hur du vill att en arbetsbok ska visas i ett webbläsarfönster

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anta att du har en arbetsbok som innehåller bra information och du vill dela den med andra personer i din organisation. SharePoint har funktioner för alternativ för webbläsarvy som du anger i Excel 2013. Du kan då välja hur du vill att arbetsboken ska visas när personer visar den i ett webbläsarfönster. Du kan:

I följande avsnitt ges en översikt av alternativ för hur du anger de alternativ du vill använda för webbläsarvyn.

Visa en arbetsbok i gallerivy

När du anger att en arbetsbok ska visas i gallerivy ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i gallerivy

Så här fungerar gallerivyn

I den här vyn visas ett objekt, t.ex. ett pivotdiagram mitt på skärmen och andra objekt visas som miniatyrbilder längs höger sida av skärmen. Här är ett "objekt" vanligtvis ett pivotdiagram, t.ex. cirkeldiagrammet som visas ovan. Ett objekt kan också vara en pivottabell eller ett cellintervall som definieras som ett namngivet objekt.

Utsnitt och tidslinjekontroller visas längs den vänstra sidan av skärmen. Varje filter gäller för alla objekt som är anslutna till det, inklusive diagram och tabeller som visas som miniatyrer.

Om du vill visa ett annat objekt i mitten av skärmen klickar du på (eller trycker på) dess miniatyrbild.

Ange arbetsboken så att den visas i gallerivy

 1. I Excel väljer du Alternativ för webbläsarvy på fliken Arkiv.

 2. Markera Element i arbetsboken med listan på fliken Visa.

 3. Markera de namngivna objekt du vill publicera och välj sedan fliken Parametrar.

 4. Om arbetsboken innehåller utsnitt eller tidslinjekontroller klickar du på Lägg till, markerar de utsnitt du vill publicera och klickar sedan på OK.

 5. Stäng dialogrutan Alternativ för webbläsarvy genom att klicka på OK.

 6. Spara och stäng arbetsboken.

 7. Överför arbetsboken till ett SharePoint-bibliotek, t.ex. biblioteket Dokument.

Överst på sidan

Visa en arbetsbok i kalkylbladsvy

När du anger att en arbetsbok ska visas i kalkylbladsvy ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i kalkylbladsvy

Så här fungerar kalkylbladsvyn

I den här vyn visas hela kalkylbladet på skärmen, på liknande sätt som det ser ut i Excel. Den här vyn fungerar bra för instrumentpaneler som skapas i Excel, eftersom du kan se alla diagram och tabeller på skärmen i en enda vy. När du använder ett filter, t.ex. ett utsnitt eller en tidslinjekontroll, kan du se alla objekt som är kopplade till filtret uppdaterade för att visa den informationen.

Du ser flikar längst ner som representerar ytterligare kalkylblad i arbetsboken. Om du vill visa ett annat kalkylblad klickar du på motsvarande flik.

Ange en arbetsbok så att den visas i kalkylbladsvy

 1. I Excel väljer du Alternativ för webbläsarvy på fliken Arkiv.

 2. Markera Blad med hjälp av listan på fliken Visa. Markera de kalkylblad du vill visa och välj sedan OK.

 3. Spara och stäng arbetsboken.

 4. Överför arbetsboken till ett SharePoint-bibliotek, t.ex. biblioteket Dokument.

Överst på sidan

Visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel

När du visar en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ser den ut så här i ett webbläsarfönster:

Exempelarbetsbok som visas i en Excel Web Access-webbdel

Här är Excel Web Access-webbdelen en behållare som visar Excel-innehåll på en SharePoint-webbplats. Du behöver inte klicka för att öppna arbetsboken för visning. I webbdelen visas innehållet som en del av sidan.

Du kan visa ett helt kalkylblad eller ett enskilt objekt i en Excel Web Access-webbdel. I bilden som visas ovan visas hela kalkylbladet, men du kan också visa ett enda diagram, t.ex. ett cirkeldiagram.

Mer information finns i Visa Excel-innehåll i en Excel Web Access-webbdel.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×