Använda Yammer Embed istället för Yammer-appen för SharePoint 2013 och SharePoint Online

Yammer-app för SharePoint kommer att utgå och slutar att fungera 15 september 2015. Yammer Embed blir då vår lösning för enkel att integrera Yammer-feeds med SharePoint. Läs meddelandet i Office 365 Customer Network. Yammer Embed är den rekommenderade metoden för att bädda in Yammer-konversationer i en SharePoint-webbplats. Kunder som använder lokal SharePoint Server 2013 och SharePoint Online som flyttar från Yammer-app för SharePoint till Yammer Embed förlorar minimalt med funktioner. Faktum är att Yammer Embed erbjuder en avsevärt enklare modell. Med Yammer-app för SharePoint var användare och administratörer tvungna att manuellt uppdatera alla SharePoint-webbplatser för att få de senaste funktionerna. När du använder Yammer Embed är den alltid helt uppdaterad eftersom uppdateringar av funktioner överförs till Yammer Embed-instansen i SharePoint-webbplatsen helt automatiskt. Det här är avsevärt enklare för IT-avdelningar och företag, det minskar kostnaderna för support och produktionen går smidigare i den senaste Yammer Embed.

Det finns ett antal olika alternativ att välja bland: Min feed, grupp-feed, ämnesfeed, användarfeed eller open graph-feed. Mer information finns i Yammer Embed:

Följande bild visar Yammer Embed i praktiken.

Skärmbild av Bädda in i Yammer

Byta ut Yammer-appen för SharePoint Server 2013 och SharePoint Online med Yammer Embed

Följande figur förklarar stegen för att ersätta Yammer-app för SharePoint med Yammer Embed:

Processen för att byta ut Yammer-program för SharePoint Server 2013 och SharePoint Online

Byta ut Yammer-appen för SharePoint Server 2013 och SharePoint Online med Yammer Embed   

 1. Först måste du ta bort alla förekomster av Yammer-app för SharePoint från servergruppen. Du kan antingen:

  • Använda ett Windows PowerShell-skript för att ta bort alla förekomster. Bara tillgängligt för SharePoint Server 2013.

  • Manuellt ta bort varje förekomst av Yammer-app för SharePoint från alla dina SharePoint-webbplatssidor.

 2. Nu kan du lägga till Yammer Embed på önskade sidor. Lägg till Yammer Embed genom att lägga till en skriptredigerarwebbdel på sidan.

 3. Infoga sedan Yammer Embed-skripttexten i skriptredigerarwebbdelen.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till Yammer Embed till andra sidor på webbplatsen.

Ta bort Yammer-appen för SharePoint Server 2013 och SharePoint Online

För att byta från Yammer-app för SharePoint till Yammer Embed måste du avinstallera den befintliga Yammer-appen och sedan lägga till Yammer Embed-koden på varje webbplats. Leta reda på appen och ta bort det från varje webbplatssamling. Använd följande metoder för att hitta och ta bort appar i Office 365 och SharePoint Server 2013:

 • För Office 365:    Ta reda på om appen är installerad genom att använda sidan Övervaka appar i administrationscenter för SharePoint. Mer information finns i Övervaka appar i SharePoint Online-miljön.

  Följande skärmbild visar var du kan ta reda på hur många förekomster av Yammer-app för SharePoint som installeras på webbplatser i SharePoint Online.

  Övervaka Yammer-programmet för SharePoint för att se hur många instanser av programmet som är installerade hos en Office 365-innehavare

  När du tagit reda på om appen är installerad kan du Ta bort appen.

 • För SharePoint Server 2013:    Ta reda på om appen är installerad genom att använda sidan Övervaka appar i Central administration. Mer information finns i artikeln om att övervaka SharePoint-appar i SharePoint Server 2013.

  När du tagit reda på om appen är installerad kan du ta bort appen från en Sharepoint 2013-webbplats.

Lägg till Yammer Embed

För att Yammer Embed ska fungera måste din SharePoint-miljö uppfylla följande krav:

 • Organisationen bör ha ett aktivt Yammer-nätverk (till exempel: www.yammer.com/contoso.com)

 • Administratören för din SharePoint-servergrupp bör välja tjänsten Yammer.com som företagets sociala samarbetsplattform. Ange det här alternativet i SharePoint Administrationscenter för SharePoint Online och i Central administration för lokal SharePoint Server 2013. Välj tjänsten yammer.com och vänta 30 minuter innan du fortsätter med nästa steg.

  Följande bild visar inställningen i SharePoint Online. Information om hur du aktiverar det för SharePoint Server 2013 finns i artikeln om att integrera Yammer med lokal SharePoint 2013.

  Administrationscentret för SharePoint visar användarens inställningar för tjänsten Yammer.com

Nedan beskrivs hur du lägger till en grupp-feed till en SharePoint Online- eller SharePoint Server 2013-sida med hjälp av Yammer Embed och en skriptredigeringswebbdel. Skärmbilderna visar SharePoint Online-användargränssnittet. Du kan också använda verktyget Yammer Embed för att skapa skriptet som ska användas. Läs mer om hur du kan använda konfigurationsverktyget för att lägga till Yammer Embed-widgeten på en SharePoint-sida.

Lägg till en Yammergrupp-feed på en SharePoint Online eller SharePoint Server 2013-sida
 1. I Yammer går du till den grupp som du vill bädda in. Leta upp avsnittet Åtkomstalternativ och välj Bädda in denna grupp på webbplatsen.

  Åtkomstalternativ för Yammer-grupp
 2. Kopiera skriptet från fönstret.

 3. I din SharePoint-webbplats klickar du Redigera.

 4. I menyfliksområdet väljer du Infoga > Webbdel och väljer Media och innehåll > Skriptredigeraren i listan Kategorier .

  I Lägg till del till: anger du var du vill lägga till webbdelen och välj sedan Lägg till.

 5. Leta reda på skriptredigeringswebbdelen och välj Redigera kodstycke.

 6. Klistra in skriptet som du kopierade från Yammer i skriptredigeringswebbdelen.

  Klistra in skriptet i webbdelen med skript
 7. Välj Infoga.

 8. Spara och publicera SharePoint-sidan Du bör se den Yammer-gruppens konversation på SharePoint-sidan, ungefär som i följande illustration.

  En gruppfeed för Yammer inbäddad i en SharePoint-sida

Du kan använda andra typer av feeds (Min feed eller en -kommentar- eller per objekt-feed) med hjälp av samma process som för en grupp-feed, men du måste ändra feedType och feedID i skriptet.

Lägg till Yammer-feeds på en SharePoint Online eller SharePoint Server 2013-sida
 1. I din SharePoint-webbplats klickar du Redigera.

 2. I menyfliksområdet väljer du Infoga > Webbdel och väljer Media och innehåll > Skriptredigeraren i listan Kategorier .

  I Lägg till del till: anger du var du vill lägga till webbdelen och välj sedan Lägg till.

 3. Leta reda på skriptredigeringswebbdelen och välj Redigera kodstycke.

 4. Redigera följande skript för att använda ditt Yammer-nätverk i stället för contoso.com och klistra in den i skriptredigeringswebbdelen.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
        container: '#embedded-my-feed',
        network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  Obs!: Du kan även ändra inställningarna för höjd och bredd till en höjd och bredd du föredrar.

 5. Välj Infoga.

 6. Spara och publicera SharePoint-sidan Du bör se din Yammer-feed på SharePoint-sidan, ungefär som i följande illustration.

  Min feed i Yammer inbäddad i en SharePoint-sida
Lägg till en Yammer- eller per objekt-feed på en SharePoint Online eller SharePoint Server 2013-sida
 1. I Yammer går du till den sida som du vill bädda in. Kopiera sidans webbadress.

 2. I din SharePoint-webbplats klickar du Redigera.

 3. I menyfliksområdet väljer du Infoga > Webbdel och väljer Media och innehåll > Skriptredigeraren i listan Kategorier.

  I Lägg till del till: anger du var du vill lägga till webbdelen och välj sedan Lägg till.

 4. Leta reda på skriptredigeringswebbdelen och välj Redigera kodstycke.

 5. Redigera följande skript för att använda ditt Yammer-nätverk i stället för contoso.com och för att använda webbadressen till sidan du vill diskutera, och klistra in den i skriptredigeringswebbdelen.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
     container: "#embedded-feed", 
     network: "contoso.com", 
     feedType: "open-graph", 
     objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  Lista med giltiga objekttyper finns i Schema > Objekttyper som stöds. Se artikeln om hur du lägger till Yammer Embed-widgeten till en SharePoint-sida om du vill använda Yammer Embed-widgeten för att lägga till Yammer-feeds till dina SharePoint-sidor.

  Obs!: Du kan även ändra inställningarna för höjd och bredd till en höjd och bredd du föredrar.

 6. Välj Infoga.

 7. Spara och publicera SharePoint-sidan Du bör se en Yammer-konversationstråd, klar för att påbörja en diskussion, ungefär som i följande illustration.

  En feed av en Yammer-sida inbäddad i en SharePoint-sida

Mer information finns i

Bädda in en Yammer-feed på en SharePoint-webbplats

Yammer administrationscenter

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×