Använda Word 2013 för att öppna dokument som skapats i tidigare versioner av Word

När du öppnar ett dokument i Microsoft Word 2013 som skapats i en tidigare version av Word aktiveras kompatibilitetsläget och Kompatibilitetsläge visas i namnlisten i dokumentfönstret.

I kompatibilitetsläget finns inte de nya eller förbättrade funktionerna i Word 2013 tillgängliga när du arbetar med dokumentet, vilket innebär att även personer som använder tidigare versioner av Word kan redigera det. Dokumentets layout behålls i kompatibilitetsläget.

I den här artikeln

Dokumentlägen och kompatibilitet

Konvertera ett dokument till Word 2013-läge

Dokumentlägen och kompatibilitet

När du öppnar ett dokument i Word 2013 sker det i något av följande lägen:

 • Word 2013

 • Word 2010-kompatibilitetsläge

 • Word 2007-kompatibilitetsläge

 • Word 97-2003-kompatibilitetsläge

Dokumentläget visas i dokumentets namnlist. Om [Kompatibilitetsläge] visas efter filnamnet befinner sig dokumentet antingen i Word 2007-kompatibilitetsläge, i Word 2010-kompatibilitetsläge eller i Word 97–2003-kompatibilitetsläge. Om du vill ta reda på vilket läge som gäller gör du på följande sätt:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Felsök under Kontrollera dokument och klicka sedan på Kontrollera kompatibilitet.

 4. Klicka på Markera de versioner som ska visas.

  En markering visas bredvid namnet för det aktuella dokumentläget.

Om [Kompatibilitetsläge] inte visas i namnlisten befinner du dig i Word 2013-läge, vilket betyder att alla funktioner är tillgängliga.

Tillgängliga funktioner i olika lägen

Funktion

97-2003

2007

2010

2013

Appar för Office

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Webbvideo

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya talformat

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya figurer och textrutor

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Texteffekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Alternativtext för tabeller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

OpenType-funktioner

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Blockering av författare

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya WordArt-effekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya innehållskontroller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Innehållskontroller i Word 2007

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Teman

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Primära/sekundära teckensnitt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Spårade flyttningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Marginaltabbar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

SmartArt-grafik

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Office 2007-diagram

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Open XML-inbäddade objekt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Byggblock

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Litteraturförteckning och källhänvisningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Ekvationer

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Relativa textrutor

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Anpassade XML

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

WordArt från en tidigare version

Grön bock

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Diagram från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Scheman från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Överst på sidan

Konvertera ett dokument till Word 2013-läge

Du kan arbeta i kompatibilitetsläget, men du kan också konvertera dokumentet till filformatet i Word 2013. Med Word-kommandot Konvertera tar du bort kompatibilitetsalternativen så att dokumentlayouten visas som den skulle ha sett ut om den hade skapats i Word 2013. Om filen är i .doc-format uppgraderas den dessutom till .docx-format när du använder kommandot Konvertera .

Om du konverterar dokumentet får du tillgång till de nya och förbättrade funktionerna i Word 2013. Det innebär dock att de användare som använder tidigare versioner av Word kan få problem med att redigera de delar av dokumentet som skapats med någon av de nya eller förbättrade funktionerna i Word 2013.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill konvertera dokumentet utan att spara en kopia klickar du på Info och sedan på Konvertera.

  • Om du vill skapa en ny kopia av dokumentet i Word 2013-läge klickar du på Spara som och väljer sendan plats och mapp där du vill spara den nya kopian. Skriv ett nytt namn på dokumentet i rutan Filnamn och klickar på Word-dokument i listan Filformat . Kontrollera att kryssrutan bredvid Bevara kompatibilitet med tidigare versioner av Word är avmarkerad.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×