Använda VoiceOver i Outlook 2016 för Mac

Du kan använda VoiceOver i Outlook 2016 för Mac. Ange bara dina hjälpmedelsinställningar för syn, hörsel och interaktion och börja arbeta med e-post, kalendrar, uppgifter, kontakter och anteckningar.

Aktivera/inaktivera VoiceOver

Outlook 2016 för Mac är kompatibel med VoiceOver i OS X Yosemite.

Gör något av följande:

 • Tryck på KOMMANDO +F5

  Aktivera eller inaktivera VoiceOver

 • Tryck på KOMMANDO + OPTION + F5 och under VoiceOver markerar eller avmarkerar du Aktivera VoiceOver.

  Hjälpmedel

Ange ytterligare hjälpmedelsinställningar för OS X

 1. Klicka på Inställningar i rutan Hjälpmedelsalternativ för att komma till alla hjälpmedelsalternativ i OS X.

  Tips: Klicka i rutan Hjälpmedel, markera statusen Visa hjälpmedel i menyraden. Ikonen Hjälpmedelsinställningar Ikonen Hjälpmedelsinställningar i menyraden visas i menyraden.

 2. I den vänstra rutan under Syn, Hörsel eller Interaktion, gör du dina inställningar.

  Hjälpmedel-inställningar

Arbeta med e-post

Skapa och skicka e-post
 1. Om du vill gå till E-post trycker du på KOMMANDO + 1.

 2. Om du vill skapa ett nytt meddelande trycker du på KOMMANDO + N.

 3. I fältet Till anger du mottagarens e-postadress.

  Om du vill kontrollera om du har angett rätt mottagaradresser trycker du på CTRL + KOMMANDO + C.

 4. Om du vill ange ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Tabb tills du kommer till fältet Ämne.

 5. För att komma till brödtexten i e-postmeddelandet och börja skriva trycker du på Tabb.

 6. När du vill skicka meddelandet trycker du på KOMMANDO + RETUR.

Besvara e-postmeddelanden

 • Om du vill svara den som har skickat meddelandet eller svara på meddelanden från en distributionslista, trycker du på KOMMANDO + R.

 • Om du vill svara till alla som har fått e-postmeddelandet, inklusive avsändaren, trycker du på SKIFT + KOMMANDO + R.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Om du vill vidarebefordra ett meddelande till en annan mottagare trycker du på KOMMANDO + J.

Läsa e-postmeddelanden

Om du vill gå till föregående eller nästa meddelande i meddelandelistan trycker du på SKIFT + CTRL + ].

Navigera i meddelandelistan

Om du vill gå till föregående eller nästa meddelande i meddelandelistan trycker du på SKIFT + CTRL + ].

Navigera i menyfliksområdet

När du befinner dig på en menyknapp i en flikgrupp, som teckensnitts- eller överstryksfärgblandaren och vill gå till menyn trycker du på CTRL+OPTION+SKIFT+M. Här visas en lista på kontroller i menyfliksområdet som använder det här kortkommandot:

 • Följ upp

 • Filtrera e-post

 • Filtrera uppgifter

 • Teckensnittsfärgblandare

 • Överstrykningsfärgblandare

 • Hyperlänk

 • Bakgrundsblandare

Obs!: Du får instruktioner från VoiceOver att trycka på CTRL + OPTION + BLANKSTEG. Instruktionen är felaktig och kommer inte att fungera.

Arbeta med kalendern

Navigera i kalendern och skapa avtalade tider
 1. Växla till kalendern genom att trycka på KOMMANDO + 2.

 2. Om du vill skapa en ny avtalad tid trycker du på KOMMANDO + N.

 3. Om du vill bjuda in deltagare till mötet trycker du på KOMMANDO + SKIFT+ I.

 4. Tryck på Tabb om du vill söka efter kontakter i adressboken. Skriv deltagarens namn i rutan Sök efter personer. Tryck på Tabb för att gå till resultattabellen. Om det är en tom tabell måste du ändra katalog-popup-fönstret till Alla mappar. Tryck på Tabb för att gå till resultattabellen och markera deltagaren.

 5. Tryck på Tabb för att gå till fältet Ämne och ange syftet med mötet.

 6. Tryck på Tabb för att gå till Plats-fältet och ange var mötet äger rum.

 7. Tryck på Tabb för att gå till fälten för Startar och Slutar och ange startdatum och slutdatum för mötet. Tryck på Tabb igen för att ange start- och sluttider.

 8. Om du vill gå till brödtexten i meddelandefönstret trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + NEDÅTPIL. Beskriv sedan kontexten för mötet.

 9. När du vill skicka meddelandet trycker du på KOMMANDO + RETUR.

Arbeta med vyn för kontakter, uppgifter och anteckningar

Navigera i kontaktvyn

 • Om du vill gå till kontaktvyn där det finns en lista med alla dina kontakter, trycker du på KOMMANDO + 3.

 • Om du vill skapa en ny kontakt trycker du på KOMMANDO + N.

Navigera i vyn Uppgifter

 • Du går till vyn Uppgifter genom att trycka på KOMMANDO + 4.

 • Om du vill skapa en ny uppgift trycker du på KOMMANDO + N.

Navigera i vyn Anteckningar

Du går till vyn Anteckningar genom att trycka på KOMMANDO + 5.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×