Använda VoiceOver för att hantera kalendern och händelser i Outlook för iOS

Använda VoiceOver för att hantera kalendern och händelser i Outlook för iOS

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Du kan använda Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att schemalägga kalenderhändelser och få påminnelser på din iPhone eller iPad.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta Outlook-appen och logga in

 1. Öppna Outlook-appen.

 2. Logga in på ditt e-postkonto om du uppmanas till det. Beroende på e-posttjänsten kan du höra olika instruktioner.

 3. Om du har fler än ett konto öppnas standardkontot. Om du vill växla till ett annat konto flyttar du fokus till knappen Visa navigeringsfönster i det övre vänstra hörnet på skärmen. Dubbeltryck.

 4. Dra nedåt i menyn tills du hör det e-postkonto som du vill öppna och dubbeltryck sedan.

 5. Som standard öppnas Outlook-appen i din inkorg. Gå till kalendern, dra nedåt till slutet av skärmen och flytta fokus till vänster eller höger tills du hör "Fliken Kalender" och dubbeltryck sedan. Kalendern öppnas.

Använda kalendervyn

I kalendervyn i Outlook-appen finns knappen Hantera kalendrar till vänster i den översta raden, månad och år finns i mitten och knappen Dagsvy och Skapa en händelse finns till höger.

Om du vill ändra innehållet i brödtexten på skärmen flyttar du fokus till knappen Dagsvy och dubbeltrycker sedan. En meny öppnas. Dra med fingret nedåt och välj mellan tre alternativ:

 • Knappen Agenda. Kalendern visar dagar och veckor och visas högst upp på skärmen, med dagens agenda nedanför.

 • Knappen Dag. Kalendern visar dagar och veckor och visas högst upp på skärmen och nedanför finns en tidslinje till vänster med händelser till höger om den schemalagda tiden.

 • Knappen 3 dagar. Visar tre dagars händelser med en tidslinje till vänster och händelserna för respektive dag i kolumner till höger om den schemalagda tiden.

Den valda vyn visas under den här raden. Dagens datum är standardinställningen för datum.

Längst ned på skärmen visas menyfliksområdet med flikar:

 • E-post går till Inkorgen.

 • Kalender går till kalendervyn.

 • I Filer kan du bläddra bland filer, bland annat på OneDrive.

 • Kontakter går till vyn Kontakter där dina kontakter visas.

 • Inställningar visar inställningar för Outlook-appen som du kan ändra.

Navigera i kalendern.

Endast två veckor i månaden visas som standard. Om du vill visa upp till fem veckor i vyn Dag eller Agenda flyttar du fokus till månadsrubriken och dubbeltrycker sedan.

Om du vill flytta i kalendern ska du i brödtexten på skärmen snärta uppåt för att flytta till nästa dag och nedåt för att flytta till föregående dag. När du flyttar hör du veckodagen samt månad och dag.

Snärta åt höger för att flytta nedåt från kalendern till vyn Dag/agenda. Snärta åt vänster för att flytta tillbaka till kalendern. Snärta uppåt eller nedåt i vyn 3 dagar för att flytta mellan dagarna.

Svara på händelsepåminnelser

Om du har händelser schemalagda i Outlook-appen, om du har aktiverat aviseringar och om VoiceOver är aktiverat hör du påminnelser om händelser vid en fördefinierad tid innan händelsen. Händelsepåminnelsen visas på skärmen. Dra med fingret nedåt i popup-påminnelsen för att höra texten för händelsen. Under händelsetexten finns knappar med olika alternativ för att svara på händelsen. Knapparna varierar beroende på vilken typ av e-postkonto du använder. Du ser vanligtvis åtminstone:

 • Visa. Dubbeltryck för att öppna händelsen.

 • Viloläge. Om du vill stänga påminnelsen fram till tiden för händelsen dubbeltrycker du.

 • Stäng. Om du vill stänga påminnelsen utan att vidta någon åtgärd dubbeltrycker du.

Schemalägga en händelse

 1. Flytta fokus till knappen Skapa en händelse uppe till vänster på skärmen och dubbeltryck sedan.

 2. Fokus är i textfältet Rubrik. Skriv eller diktera ett namn för händelsen.

 3. Ange datum och klockslag för händelsen:

  • Om du vill skapa en heldagshändelse drar du nedåt tills du hör "Hela dagen" och dubbeltrycker sedan för att aktivera.

  • Om du vill skapa en händelse för en viss dag och tidsperiod drar du nedåt tills du hör "Start" och dubbeltrycker sedan. Objektet för att välja dag öppnas. Snärta uppåt eller nedåt för att välja dag. Dra sedan åt höger och snärta uppåt eller nedåt för att välja timme; dra åt höger och snärta uppåt eller nedåt för att välja minuter; dra åt höger och snärta uppåt eller nedåt för att växla mellan fm och em. Slutligen drar du uppåt tills du hör "Start" och dubbeltrycker sedan för att slutföra inmatningen.

   Dra nedåt tills du hör "Slut" och dubbeltryck sedan. Använd samma metod som ovan för att ange sluttid för händelsen.

 4. Ange en plats för händelsen (till exempel ett kafé) genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Plats" och dubbeltryck sedan. Fokus är i ett textfält. Skriv eller diktera namnet på platsen som du vill använda. När du skriver söker Outlook efter och visar en lista över platser som matchar. Dra nedåt med fingret för att höra namnen. Om du vill välja platsen du precis hört dubbeltrycker du.

  Tips: Du kan bli ombedd att aktivera platstjänster för att hjälpa Outlook att hitta och bättre förutsäga platser nära dig där du kanske vill hålla händelser eller möten.

 5. Om du vill anger du i vilken kalender händelsen ska läggas till. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Knappen Kalender" och dubbeltryck sedan. Dra nedåt för att höra kalendrarna och dubbeltryck sedan för att välja den kalender som du vill använda för den här händelsen.

 6. Om du vill kan du ändra standardaviseringstiden (standardinställningen är 15 minuter innan händelsen) genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Knappen Avisering". Dubbeltryck. Dra sedan nedåt för att höra olika tidsperioder för aviseringen och dubbeltryck för att välja en.

 7. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Beskrivning" (den sista knappen) och dubbeltryck sedan. Fokus är i textfältet Beskrivning. Dubbeltryck och skriv sedan en mer detaljerad beskrivning av händelsen.

 8. Om du vill bjuda in andra sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Kontakter" och dubbeltrycker sedan. Fokus är i ett textfält. Skriv eller diktera namnen på de personer du vill bjuda in. När du skriver söker Outlook efter och visar kontakter som matchar. Dra nedåt med fingret för att höra namnen. Välj en person genom att dubbeltrycka.

  När du är klar med att bjuda in personer flyttar du fokus till knappen Klar i det övre högra hörnet och dubbeltrycker sedan.

 9. Om du vill ta bort händelsen drar du med fingret uppåt till knappen Avbryt i det övre vänstra hörnet och dubbeltrycker sedan. Du hör "Avisering, knappen Ta bort händelse" och knappen är markerad som standard. Dubbeltryck.

  Om du vill spara händelsen flyttar du fokus till knappen Klar i det övre högra hörnet och dubbeltrycker sedan. När du sparar händelsen skickas automatiskt inbjudan via e-post till alla inbjudna.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×