Använda UML för att skapa diagram för klass, sekvens, användningsfall, aktivitet eller läge

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

UML (Unified Modeling Language) är standardspråket för att to skapa programvarumodeller. Du kan använda UML-mallarna i Visio för att skissa på nya designer och för att dokumentera befintliga designer.

Visio innehåller mallar för UML 2.0-versioner av flera diagramtyper, t.ex:

  • Klassdiagram

  • Sekvensdiagram

  • Notation för databaser

  • Användningsfallsdiagram

  • Aktivitetsdiagram

  • Lägesdiagram

Du kan hitta en lämplig mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva namnet på önskat diagram i sökrutan (eller skriv UML om du vill visa alla mallar).

Använda UML-formerna

UML-formerna är enkla och frihandsformer vilket underlättar snabbt och enkelt prototyparbete. Du lägger till information, bl.a. attribut och funktioner, genom att klicka på önskad textruta i UML-formen. Skriv texten när endast den önskade textrutan är markerad i formen. Om du har lagt till text som du vill ändra vid ett senare tillfälle dubbelklickar du på textrutan så att de öppnas för redigering (ursprungstexten tas bort om du bara markerar rutan och börjar skriva utan att dubbelklicka).

Du kan koppla ihop former med hjälp av Koppla ihop automatiskt eller de specialkopplingar som finns i stencilerna. Om du vill använda en specialkoppling släpper du den på ritningssidan och drar sedan ändarna och släpper dem mitt på de former som du vill koppla ihop, eller släpper dem på särskilda kopplingspunkter längs formernas sidor.

Visa och dölja valfria element

Visa former har valfria element som du kan visa om du vill visa mer information, eller dölja om du vill förenkla diagrammet.

  1. Markera hela formen. Markeringskonturen med kontrollhandtagen ska visas längs hela formens utsida, utan att några enskilda former i gruppen är markerade. Det kan hända att du måste rensa markeringen genom att klicka på en tom del av sidan, och sedan klicka på en del av formen som inte utgörs av text. I annat fall klickar du på en markerad delform fler gånger än en tills markeringen flyttas till hela formen.

  2. Högerklicka på den markerade formen. De valfria elementen visas på snabbmenyn, t.ex. Visa parameter och Visa stereotyp.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×