Använda TalkBack för att utföra grundläggande uppgifter i Excel för Android

Använda TalkBack för att utföra grundläggande uppgifter i Excel för Android

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa arbetsböcker och kalkylblad, använda talformat, skapa enkla formler med mera.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skapa en ny arbetsbok

Excel-filer kallas för arbetsböcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad eller kalkylark. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller så kan du skapa en ny arbetsbok om du vill ha dina data ordnade på ett visst sätt.

 1. Om du vill skapa en ny arbetsbok i Excel sveper du åt höger tills du hör "Nytt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Om du vill öppna en tom arbetsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på mallen som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill gå tillbaka när du når slutet av listan sveper du åt vänster tills du hör namnet på rätt mall.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Skapa ett nytt kalkylblad i arbetsboken

I en arbetsbok drar du med fingret nere till vänster på skärmen tills du hör "knappen Lägg till blad" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. I kalkylbladet drar du med fingret på skärmen för att hitta cellen som du vill arbeta med och dubbeltrycker sedan på skärmen för att aktivera den.

 2. Om du vill öppna funktionsknappen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör "knappen Klipp ut", som är det första objektet i popup-fältet.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Visar svenskt tangentbord" (språkinställningen för tangentbordet beror på tangentbordsinställningarna).

 4. När du vill skriva siffror eller text drar du med fingret över tangentbordet för att höra tecknen och lyfter fingret för att välja tecknet.

 5. Dra med fingret uppe till höger på skärmen tills du hör "knappen Retur" och dubbeltryck sedan på skärmen för att spara data.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal genom att använda ett format i en cell, t.ex. valuta, procent eller datum.

 1. Dra med fingret på skärmen i Excel-dokumentet för att hitta cellen som du vill arbeta med och dubbeltryck sedan på skärmen för att aktivera cellen som du vill formatera.

 2. Svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: "Knappen Fler alternativ. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Flikmenyn, Start markerat. Dubbeltryck för att aktivera".

 3. Svep åt höger tills du hör: "Talformat-menyn. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Talformat".

 4. Svep åt höger tills du hör de tillgängliga formaten, t.ex. Valuta, Tid och Procent.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett format.

  Tips: Några av formatalternativen har undermenyer. Du hör till exempel: "Tal-menyn". Öppna undermenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

Skapa en enkel formel

Du kan skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Dra med fingret på skärmen för att markera cellen som du vill arbeta med och dubbeltryck sedan på skärmen för att aktivera den.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att öppna funktionsknappen. Du hör "knappen Klipp ut", som är det första objektet på funktionsknappen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera" och dubbeltryck sedan. Du hör: "Visar svenskt tangentbord" (språkinställning för tangentbordet beror på tangentbordsinställningarna).

 4. Om du vill skapa en formel skriver du en kombination av tal och operatorer i cellen genom att dra med fingret över tangentbordet och lyfta fingret när du är på det tal eller den operator du vill använda. Ange exempelvis plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplikation eller snedstreck (/) för division. Skriv till exempel =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 5. Skriv de tal eller den text som du vill använda och dra med fingret över tangentbordet längst ned till höger tills du hör "Retur" och lyft sedan fingret. Excel utför beräkningen och visar resultatet i cellen.

Spara arbetet

Excel sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra filnamnet och välja filens plats.

Spara en kopia av filen

 1. Du byter namn på en Excel-fil genom att svepa åt höger tills du hör "knappen Arkiv" och sedan dubbeltrycka på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange filnamn".

 3. Om du vill ändra filnamnet sveper du åt höger tills du hör "Ange filnamn. Redigeringsrutan (och standardnamnet)". Svep sedan åt höger tills du hör "knappen Rensa", och dubbeltryck sedan på skärmen för att ta bort det aktuella namnet för filen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ange filnamn. Redigeringsrutan" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Visar svenskt tangentbord" (språkinställning för tangentbordet beror på tangentbordsinställningarna).

 5. När du vill skriva namnet drar du med fingret över tangentbordet för att höra tecknen och lyfter fingret för att välja tecknet.

 6. När du har skrivit det nya namnet sveper du åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltrycker sedan för att spara filen.

Välja plats för filen

 1. Du byter plats på en Excel-fil genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "knappen Arkiv" och sedan dubbeltrycka på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Ange filnamn".

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: "Platser". Svep åt höger för att höra platserna där du kan spara filen, till exempel OneDrive och Den här enheten. Dubbeltryck på skärmen för att välja en plats.

  Tips: Vissa alternativ kan ha en undermeny. Dubbeltryck för att välja en plats och dubbeltryck igen för att välja undermenyn.

 4. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltryck sedan för att spara filen på vald plats.

  Tips: Om du försöker spara en fil med ett namn som redan finns hör du "Vill du ersätta filen?". Svep åt höger tills du hör "knappen Avbryt" eller "knappen Ersätt", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut ditt arbete

Kontrollera att det finns en skrivare ansluten till enheten.

 1. Svep åt höger i en Excel-fil tills du hör "knappen Arkiv" och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du hör: "Skriv ut. Filen förbereds för utskrift. Tryck på Avbryt för att avbryta. Arkiv-menyn stängd. Utskriftshanteraren." Förhandsgranskningen öppnas.

  Obs!: Du kanske också hör: "Vill du tillåta Excel att använda en onlinetjänst från Microsoft för att förbereda filer för utskrift?" Svep åt höger tills du hör "knappen Tillåt" eller "knappen Neka", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

 4. Svep åt höger tills du hör "Listruta. Välj en skrivare. Dubbeltryck för att ändra" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger för att hitta den skrivare du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att aktivera den.

 6. Svep åt höger tills du hör "knappen Skriv ut" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×