Använda TalkBack för att sortera eller filtrera en tabell i Excel för Android

Använda TalkBack för att sortera eller filtrera en tabell i Excel för Android

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att sortera och filtrera tabeller. Om du sorterar blir det lättare att ordna och analysera data. Filtrering av data är särskilt användbart om du har kalkylblad som innehåller stora mängder data.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Sortera data i Excel

Du kan sortera textdata och numeriska data i ett Excel-kalkylblad för att ordna dem i en viss ordning, till exempel texter från A till Ö eller Ö till A, tal från minsta till största eller största till minsta, och datum och tider från tidigare till senare eller senare till tidigare.

 1. Tryck någonstans i Excel-kalkylbladet. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i den kolumn du vill sortera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 3. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande för att sortera alfanumeriska data från A till Ö eller från minsta till största, eller för att sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack läser upp: "Sortera stigande, reglage inte markerat."

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från Ö till A eller från största till minsta, eller för att sortera datum och tider från senare till tidigare. TalkBack läser upp: "Sortera fallande, reglage inte markerat."

  När du hittar det alternativ du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker sedan. Objekten sorteras i vald ordning.

 8. Återgå till kalkylbladet genom att svepa åt höger tills du hör: "Visa, reglage markerat." Knappen Visa är nu markerad. Dubbeltryck för att aktivera den.

Sortera ett cellområde

Om det finns tomma celler i arbetsboken kan du markera ett område först och sedan sortera området.

 1. I arbetsboken drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 2. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad."

 3. Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Markera intervall" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Dialogrutan Markera en cell eller ett område öppnas och fokus är i områdesfältet. Skriv det område som du vill markera, till exempel "A1:C15". Dra fingret på skärmen tills TalkBack läser upp "OK-knapp". Lyft fingret och dubbeltryck. Området är nu markerat.

 7. Dra runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Lyft fingret och dubbeltryck för att aktivera knappen.

 8. Utforska listan på den nedre delen av skärmen genom att dra ett finger på alternativen. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 9. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande för att sortera alfanumeriska data från A till Ö eller från minsta till största, eller för att sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack läser upp: "Sortera stigande, reglage inte markerat."

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från Ö till A eller från största till minsta, eller för att sortera datum och tider från senare till tidigare. TalkBack läser upp: "Sortera fallande, reglage inte markerat."

  När du hittar det alternativ du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker sedan. Objekten sorteras i vald ordning.

Formatera data

Ibland kan du behöva formatera om data för att få rätt resultat när du sorterar.

 1. Gå till cellen eller kolumnen som du vill formatera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 2. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 3. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar på den nedre delen av skärmen för att rulla nedåt i listan.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Menyn Nummerformat" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  Du kan välja bland följande format: Allmänt, Tal, Valuta, Redovisning, Datum, Tid, Procent, Bråk, Vetenskapligt, Text och Special. När du hittar det format du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker för att använda det.

Tips för att lösa problem med sortering

Om du får ett oväntat resultat när du sorterar dina data kontrollerar du följande:

 • Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du sortera igen för att få uppdaterade resultat.

 • Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det bra att visa dolda kolumner och rader. Gör följande i Excel-arbetsboken om du vill visa:

  1. Gå till en rad eller kolumn bredvid en dold kolumn eller rad. TalkBack läser upp: "Gränsar till dolda celler."

  2. Dra fingret för att gå uppåt till kolumnrubriken eller åt vänster till radnumret och lyft sedan fingret. Dubbeltryck för att markera hela kolumnen eller raden.

  3. Dubbeltryck igen för att öppna menyn.

  4. Svep åt höger tills du hör: "Ta fram-knapp." Dubbeltryck för att ta fram. TalkBack läser upp din aktuella plats i arbetsboken och kolumnen eller raden tas fram.

 • Kontrollera de nationella inställningarna på telefonen. Sortering av resultat kan variera beroende på de nationella inställningarna.

Filtrera data i en tabell

Genom att infoga data i en tabell i Excel kan du använda filter för att snabbt hitta värden som uppfyller villkoren.

 1. I Excel drar du fingret på skärmen tills du kommer till tabellen. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i rubriken för den tabell du vill filtrera. Du kan också dra runt fingret på skärmen för att hitta rubriken.

 3. Dra långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret. När du kommer till Visa filterknappar lyfter du fingret och dubbeltrycker.

 8. Gå tillbaka till kalkylbladet genom att dra fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp tabellrubriken.

 9. Svep åt höger en gång för att komma till filterknappen. TalkBack läser upp platsen, till exempel: "Kolumn noll, rad noll rubrik, inget filter tillämpas." Svep åt vänster för att gå till nästa objekt. TalkBack läser upp: "Filtrera objekt-knapp." Lyft fingret och dubbeltryck.

 10. Menyn Filtrera objekt öppnas. Fokus är i sökfältet. Dubbeltryck för att aktivera sökfältet och visa tangentbordet på den nedre delen av skärmen.

 11. Dra fingret över skärmtangentbordet för att skriva villkoren som du vill filtrera med.

 12. När du är klar drar du fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp rätt villkor. Lyft fingret och dubbeltryck för att markera.

 13. Dra fingret på skärmen tills TalkBack läser upp knappen Klart (i det övre högra hörnet). Lyft fingret och dubbeltryck.

 14. Menyn Filtrera objekt stängs och du återgår till tabellen med markerade filtervillkor tillämpade.

Snabbreferens

Använda TalkBack för att infoga och redigera en tabell i Excel för Android

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Använda TalkBack för att utföra grundläggande uppgifter i Excel för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×