Använda TalkBack för att hantera kalendern och händelser i Outlook för Android

Schemalägg kalenderhändelser och få påminnelser på din mobila Android-enhet med hjälp av skärmläsaren TalkBack och appen Outlook för Android.

Meddelanden: 

 • Om du inte redan har den, laddar du ned och installerar Outlook för Android-appen från Google Play Outlook för Android-appen från Google Play.

 • Tangentbordsgenvägarna och navigeringen i Outlook-appen kan skilja sig från dem i Outlook på webben, som du använder i enhetens webbläsare.

 • Du kan navigera och ange information och kommandon med hjälp av gester, ett externt tangentbord eller diktering.

 • I den här artikeln förutsätter vi att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack.

I det här avsnittet

Starta appen Outlook för Android

 1. Öppna appen Outlook för Android.

 2. Om du har mer än ett Outlook-konto öppnas standardkontot.

 3. Som standard öppnas Outlook-appen i din inkorg. Om du vill gå till kalendern drar du nedåt till slutet av skärmen, flyttar fokus till vänster eller höger tills du hör ”Kalender, Flik” och dubbeltrycker. Kalendervyn öppnas.

Använda kalendervyn

Kalendervyn i Outlook-appen innehåller följande rubriker (från vänster till höger): knappen Öppna navigeringslådan, expanderingsknappen Datumväljare för den aktuella månaden, knappen Växla från den aktuella vyn och knappen Inställningar.

Om du vill byta vy i kalendern flyttar du fokus till knappen Växla och dubbeltrycker. En meny öppnas. Dra nedåt och välj mellan tre tillgängliga alternativ:

 • Alternativet Dagordning ändrar kalendervyn till en sekventiell lista över dagen och datumet och visar posterna i dagordningen för dagen.

 • Alternativet Dag ändrar kalendervyn och visar dagens avtalade tider, med tidslinjen i timmar längs den vänstra kanten och händelserna bredvid deras schemalagda tider.

 • 3 dagar eller Vecka ändrar kalendervyn till en tabell med tre eller sju dagar i kolumner, med tidslinjen i timmar i form av rader längs den vänstra kanten. I den här vyn visas tre dagar på en Android-telefon och sju dagar på en surfplatta. Händelserna för varje dag visas intill deras schemalagda tid.

Den valda vyn öppnas under rubriken för kalendervyn.

Längst ned på skärmen finns en menyrad som innehåller följande fyra kommandon:

 • E-post öppnar Inkorgen.

 • Kalender öppnar kalendervyn.

 • Filer öppnar filvyn, där du kan bläddra igenom filer från dina e-postkonton, filer som lagras på OneDrive osv.

 • Kontakter öppnar vyn Kontakter, där dina kontakter visas.

Strax ovanför kommandot Kontakter i kalendervyn finns knappen Lägg till ny händelse.

Navigera i kalendern

Standarddatumet är dagens datum.

Om du vill välja en annan dag eller månad i vyn flyttar du fokus till och dubbeltrycker på expanderingsknappen Datumväljare i kalenderrubriken. Den nedrullningsbara menyn för kalendern för den aktuella månaden öppnas.

 • Om du vill välja en annan dag drar du nedåt eller över kalendern tills du hör det datum som du vill gå till. Dubbeltryck om du vill flytta kalendervyn till det valda datumet.

 • Om du vill välja en tidigare månad sveper du åt höger med två fingrar.

 • Om du vill välja en senare månad sveper du åt vänster med två fingrar.

 • Om du vill stänga kalendern flyttar du fokus till knappen Datumväljare tills du hör något som ”September 2016, Datumväljare, Knappen Dölj” och dubbeltrycker. Den nedrullningsbara kalendern stängs, den aktuella vyn (t.ex. Dagordning eller Dag) är i fokus och vyn återspeglar det datum som du valde i den nedrullningsbara kalendern.

Om du använder knappen Växla för att byta till en annan vy, t.ex. Dagordning eller Dag, så öppnas månaden och datumet som du valde i den vyn.

Om du vill gå till en tidigare eller senare dag i en vy använder du två fingrar för att rulla på följande sätt:

 • Om du vill gå till tidigare dagar i vyn Dagordning använder du två fingrar och rullar nedåt. Om du vill gå till senare dagar använder du två fingrar och rullar uppåt. Dra nedåt på skärmen tills du hör rubrikerna, datumen och tiderna för händelserna.

 • Om du vill gå till tidigare dagar i vyn Dag, 3 dagar eller Vecka använder du två fingrar och rullar åt höger. Om du vill gå till senare dagar använder du två fingrar och rullar åt vänster. Dra över skärmen tills du hör rubrikerna, datumen och tiderna för händelserna.

Schemalägga en händelse

 1. Nära det nedre högra hörnet av skärmen flyttar du fokus till knappen Lägg till ny händelse och dubbeltrycker. Fokus är i textfältet Rubrik.

 2. Skriv eller diktera ett namn för händelsen.

 3. Ange datum och tid för händelsen.

  1. Om du vill skapa en händelse för en viss dag och tidsperiod drar du nedåt tills du hör ”Börjar” och dubbeltrycker. Ett popup-fönster för kalendern öppnas.

  2. Dra igenom kalendern tills du hör önskat datum och dubbeltryck.

  3. Nära det nedre högra hörnet i popup-fönstret flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen OK.

  4. Flytta fokus till starttiden och dubbeltryck. Popup-fönstret för klockslag öppnas med fokus på timmen.

  5. Dra på urtavlan för att markera timmen och dubbeltryck.

  6. Dra på urtavlan för att ange minuter och dubbeltryck.

  7. Dra till höger om den valda tiden tills du hör ”FM” eller ”EM”. Dubbeltryck om du vill växla mellan FM och EM.

  8. Flytta fokus till knappen OK och dubbeltryck.

  9. Dra nedåt tills du hör ”Slutar” och dubbeltryck. Du anger händelsens sluttid på samma sätt som för rutan Börjar.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse drar du nedåt i popup-fönstret Ny händelse tills du hör ”Hela dagen”. Dubbeltryck om du vill aktivera inställningen.

 4. Ange en plats för mötet, t.ex. Styrelserummet eller Northwinds konferenscenter, flytta fokus till textrutan Plats och dubbeltryck. Skriv eller diktera namnet på den plats som du vill använda.

 5. Om du använder flera kalendrar kan du ange vilken kalender som ska innehålla den nya händelsen. Flytta fokus till rutan Kalender och dubbeltryck. Om du vill höra namnet på de olika kalendrarna drar du nedåt. Välj den kalender som du vill använda för händelsen genom att dubbeltrycka.

 6. Standardinställningen för aviseringar är 15 minuter före händelsen. Om du vill ändra standardtiden för aviseringar flyttar du fokus till aviseringsrutan och dubbeltrycker. Om du vill höra de olika meddelandealternativen, t.ex. Ingen eller 1 timme före, drar du nedåt. Dubbeltryck på det alternativ som du vill välja.

 7. Om du vill bjuda in personer till händelsen flyttar du fokus till textrutan Kontakter och dubbeltrycker. Skriv namnen på de personer som du vill bjuda in. När du skriver söker Outlook efter och visar matchande namn i din kontaktlista. Dra nedåt om du vill höra namnen. Dubbeltryck om du vill välja en kontakt.

  När du har lagt till alla personer till händelsen flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Klar i det övre högra hörnet.

 8. Om du vill lägga till mer information om händelsen flyttar du fokus till och dubbeltrycker på rutan Beskrivning. Skriv information om händelsen. När du är klar flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Klart i det övre högra hörnet av popup-fönstret Beskrivning.

 9. Ange om du vill spara eller ta bort händelsen.

  • Om du vill ta bort händelsen drar du till knappen Stäng i det övre vänstra hörnet och dubbeltrycker. Du hör ”Ignorera händelse, Avbryt, Ignorera”. Flytta fokus till knappen Ignorera och dubbeltryck.

  • Om du vill spara händelsen flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Spara. När du sparar händelsen skickas automatiskt inbjudningar via e-post till alla inbjudna.

Öppna och redigera en händelse

 1. Dra över händelserna i valfri kalendervy (vyn Dagordning, Dag, 3 dagar eller Vecka). Dubbeltryck när du hör rubriken för den händelse som du vill öppna. Händelsen öppnas i ett popup-fönster.

 2. Om du vill höra rubriken, dagen, datumet, tiden, platsen och annan information drar du nedåt i popup-fönstret för händelser.

 3. Om du vill redigera händelsen flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Redigera i det övre högra hörnet av popup-fönstret. Popup-fönstret Redigera händelse öppnas. Dra nedåt i fönstret tills du hör namnet på rutan som du vill redigera och dubbeltryck. Gör önskade ändringar. När du är klar flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Spara i det övre högra hörnet av popup-fönstret.

 4. Om du vill stänga händelsefönstret flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Stäng i det övre vänstra hörnet av fönstret.

Svara på händelsepåminnelser

Om du har aktiverat aviseringar för dina Outlook-händelser, och om skärmläsaren TalkBack är aktiverad, hör du påminnelser vid den fördefinierade tiden före händelsen. Påminnelserna dyker upp på skärmen. Dra nedåt i popup-påminnelsen om du vill höra mer information om händelsen.

Om du använder en Android-telefon innehåller popup-påminnelsen knappar med svarsalternativ för påminnelsen. Vilka knappar som visas kan variera beroende på vilken typ av e-postkonto du använder, men minst följande knappar visas:

 • Information öppnar händelsen.

 • Viloläge stänger påminnelsen fram till händelsetiden.

 • Stäng stänger påminnelsen utan att någon åtgärd vidtas.

Om du använder en Android-surfplatta innehåller påminnelsen inga knappar, men du hör rubriken och tiden för händelsen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×