Office
Logga in

Använda SmartArt

Skapa ett dokument med bilder (4) Använd SmartArt

I Word finns en ritfunktion som heter SmartArt.

SmartArt innehåller mallar för listor, flödesdiagram, organisations- och relationsscheman och liknande som gör det lättare att skapa komplexa figurer.

Här kan du läsa om följande ämnen

Använda SmartArt

Använda SmartArt

Prova att använda SmartArt för att skapa ett processdiagram för en ansökan.

 1. Flytta markören till platsen där du vill infoga SmartArt-objektet.

  I det här exemplet placerar du markören under den sista brödtextraden.

  Klicka på platsen där du vill infoga SmartArt.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på SmartArt under Illustrationer.

  On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt.

  Dialogrutan Välj en SmartArt-grafik visas.

 3. Klicka på den layout du vill använda och klicka på OK.

  I det här exemplet väljer du Enkelt sparrprocessdiagram under Process.

  Select the desired layout, and then click OK.

  SmartArt-objektet infogas och fönstret Skriv texten här visas.

  SmartArt infogas.

Tips: Varför visades en ny flik när SmartArt-objektet infogades?

Doctor

När ett SmartArt-objekt infogas visas SmartArt-verktyg och flikarna Design och Format läggs automatiskt till i menyfliksområdet.

På fliken Design finns olika kommandon för att ändra typ och utseende på SmartArt-objekt.

På fliken Format finns olika kommandon för att ändra utseende och layout för SmartArt-objekt.

SmartArt-verktyg visas och fliken Design läggs till i menyfliksområdet.

Om du klickar bredvid ett SmartArt-objekt döljs SmartArt-verktyg . Klicka på SmartArt-objektet om du vill visa SmartArt-verktyg igen.

I fönstret Skriv in din text här skriver du in texten som ska visas i figuren.

 1. Kontrollera att markören står på första raden i fönstret Skriv texten här och skriv in texten i figuren.

  I det här exemplet skriver du ”Skicka ansökningsformulär”.

  Type text in the text area of the Type your text here window.

  Texten visas inuti figuren.

 2. Flytta markören till nästa rad med hjälp av nedpilen.

  Press the down arrow key to move to the next line.

 3. På andra raden skriver du ”Bekräftelse med e-postmeddelande” och på tredje raden skriver du ”Antagningsbesked”. Tryck på RETUR.

  När du trycker på RETUR läggs en rad till i fönstret Skriv texten här och en ny figur läggs till.

  Klicka på Retur om du vill lägga till ett annat textområde.

 4. Skriv ”Datum för seminarium” på den fjärde raden.

  Skriv text i den tillagda raden.

 5. När du har arbetat färdigt med SmartArt klickar du utanför SmartArt-ramen.

  Då döljs fönstren Skriv texten här och SmartArt-verktyg.

  Klicka utanför SmartArt när du vill avsluta redigeringen av SmartArt.

Tips: Demonstration av SmartArt

Doctor

Ett exempel på hur SmartArt kan infogas hittar du här.

Här får du också mer information om hur du går till väga.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×