Använda Skärmläsaren för att utföra grundläggande uppgifter i Word Mobile

Använda Skärmläsaren för att utföra grundläggande uppgifter i Word Mobile

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word Mobile med Skärmläsaren (en inbyggd funktion i Windows) för att utföra grundläggande uppgifter som att skapa, redigera och skriva ut dokument.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Windows Phone 10 finns i pekguiden för Word Mobile för Windows 10

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt dokument

När du startar Word Mobile öppnas en lista över senast använda dokument. Så här skapar du ett nytt dokument:

 1. Svep åt höger tills du hör "knappen Nytt, dubbeltryck för att aktivera". Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med mallar.

 2. Om du vill skapa ett nytt tomt dokument dubbeltrycker du bara på skärmen när du hör "Tomt dokument, 1 av 24". Om du vill skapa ett dokument baserat på en mall sveper du åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på den mall som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna ett befintligt dokument

När du startar Word Mobile öppnas en lista över senast använda dokument. Om du vill öppna ett av dem sveper du åt höger tills du hör namnet på det dokument som du vill öppna, följt av platsen. Öppna dokumentet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Tips: Spara alla Word-dokument i samma mapp. På så sätt är det enklare att hitta dem.

Om dokumentet som du letar efter inte finns med i listan över senast använda dokument kan du söka efter det på enheten eller OneDrive.

Öppna ett dokument från OneDrive

 1. Svep åt höger tills du hör "knappen Bläddra, dubbeltryck för att aktivera". Öppna dialogrutan Välj en app genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör "Den här enheten", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills skärmläsaren läser namnet på en mapp och sedan hur många det finns (till exempel "1 av 6"). Fortsätt att svepa åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på önskad mapp, till exempel "Dokument". Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Skärmläsaren läser namnet på det första objektet i mappen och sedan hur många det finns (till exempel "1 av 2"). Svep åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna det.

Öppna ett dokument på din enhet

 1. Svep åt höger tills du hör "knappen Bläddra, dubbeltryck för att aktivera". Öppna dialogrutan Välj en app genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör "Den här enheten", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills skärmläsaren läser namnet på en mapp och sedan hur många det finns (till exempel "1 av 6"). Fortsätt att svepa åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på önskad mapp, till exempel "Dokument". Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Skärmläsaren läser namnet på det första objektet i mappen och sedan hur många det finns (till exempel "1 av 2"). Svep åt höger för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna det.

Lägga till, redigera eller formatera text

Förutom att skriva text med Word Mobile kan du också formatera den, till exempel genom att lägga till en punktlista. Oavsett om du lägger till text eller formaterar den kan du svepa uppåt eller nedåt om du vill ändra läget för Skärmläsaren från objekt, som är det vanliga navigeringsläget, till ord, stycken eller rader. När du sveper åt höger eller vänster i dessa lägen läser Skärmläsaren den valda mängden text.

Skriva i dokumentet

Innan du kan börja skriva måste du leta reda på rätt plats i dokumentet:

 1. Svep åt vänster eller höger i dokumentet när du öppnar det tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Då vet du att du är i skrivområdet. Dubbeltryck på skärmen för att börja lägga till text.

  • Om du påbörjar ett nytt, tomt dokument börjar du skriva med hjälp av tangentbordet eller diktering.

  • Om dokumentet eller mallen redan har en del text kan du använda kommandona i skärmläsaren för att läsa ett stycke, en rad eller ett ord så att du hittar rätt plats att fortsätta skriva och börja sedan skriva med hjälp av tangentbordet eller diktering.

Tips: Om du använder diktering läggs skiljetecken till i texten om du pausar ett ögonblick.

Formatera text

Förutom att lägga till oformaterad text kan du formatera den på olika sätt:

 1. När du är i skrivområdet och har hittat ordet, stycket eller raden du vill formatera med kommandona i skärmläsaren, trippeltrycker du på skärmen för att ange markeringsläge. Svep åt vänster eller höger för att markera texten du vill formatera och trippeltryck sedan på skärmen för att slutföra markeringen.

 2. För att komma åt formateringsalternativ sveper du uppåt eller nedåt tills Skärmläsaren är i visningsläget Objekt och sveper sedan åt höger tills du hör namnet på det formateringsalternativ du vill använda, till exempel Fet, Kursiv, Understruken, Punktlista eller Numrerad lista. Dubbeltryck på skärmen för att växla alternativet på eller av för den markerade texten.

Tips: Om du endast vill lägga till Punktlista eller Numrerad lista behöver du inte markera hela texten. Det räcker med att flytta Skärmläsarens fokus till en plats i stycket innan du använder formateringen.

Sluta redigera ett dokument

Så här slutar du lägga till eller formatera text:

 1. Svep uppåt för att växla Skärmläsaren till visningsläget "Landmärken och behållare" och svep sedan åt höger tills du hör "Appfält".

 2. Svep nedåt en gång och sedan åt höger tills du hör "Bakåt, knappen dold, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera". Dubbeltryck på skärmen för att återgå till huvudvyn i Word Mobile.

Spara dokumentet

Word Mobile sparar automatiskt ditt arbete men du kan ändra plats för sparande och filnamnet.

Spara en kopia av dokumentet

När du vill göra ändringar i filen, men behålla en kopia av originalet, kan du spara dokumentet med ett nytt namn.

 1. Svep åt höger i visningsläget "Objekt" i skrivområdet tills du hör "knappen Arkiv, dubbeltryck för att aktivera". Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara, dubbeltryck för att aktivera". Öppna dialogrutan Spara genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara en kopia av filen, dubbeltryck för att aktivera". Dubbeltryck på skärmen.

 4. Skärmläsaren läser upp "Välj ett app-popup-fönster, den här enheten". Om du vill spara på OneDrive i stället sveper du åt höger tills du hör "OneDrive". När du har valt plats för att spara dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Dra fingret runt den övre halvan av skärmen tills skärmläsaren läser upp namnet på en mapp och svep sedan åt höger eller vänster för att flytta mellan objekten tills du hör namnet på mappen du vill använda, till exempel "Dokument" eller "Mapp: Dokument”. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”appfältsknappen Nästa, dubbeltryck för att aktivera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Dra fingret runt överdelen på skärmen tills du hör "Filnamn, redigerbar text" följt av det aktuella filnamnet. Dubbeltryck på skärmen och använd sedan tangentbordet eller diktera för att skriva ett nytt namn på filen.

 8. Svep uppåt för att växla Skärmläsaren till visningsläget "Landmärken och behållare" och svep sedan åt höger tills du hör "Appfält". Svep nedåt en gång och sedan åt vänster tills du hör "appfältsknappen Spara en kopia, dubbeltryck för att aktivera". Spara kopian genom att dubbeltrycka på skärmen.

Du arbetar nu med kopian av dokument du just sparade, inte den ursprungliga filen.

Byta namn på dokumentet

Om du påbörjade filen med ett tillfälligt arbetsnamn kanske du vill byta namn på filen senare.

 1. Svep åt höger i visningsläget "Objekt" i skrivområdet tills du hör "knappen Arkiv, dubbeltryck för att aktivera". Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara, dubbeltryck för att aktivera". Öppna dialogrutan Spara genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Byt namn på den här filen, dubbeltryck för att aktivera". Dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd tangentbordet eller diktera för att skriva ett nytt namn på filen. När du har skrivit namnet sveper du uppåt för att växla Skärmläsaren till visningsläget "Landmärken och behållare", sveper åt höger och sveper sedan nedåt för att ändra tillbaka till läget "Objekt". Svep åt vänster tills du hör "Retur" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Bakåt, knappen dold, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera". Dubbeltryck på skärmen för att återgå till dokumentet.

Skriva ut dokumentet

Du kan behöva skriva ut dokumentet om du till exempel vill visa det för andra.

 1. Svep åt höger i visningsläget "Objekt" i skrivområdet tills du hör "knappen Arkiv, dubbeltryck för att aktivera". Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Skriv ut, dubbeltryck för att aktivera". Öppna dialogrutan Skriv ut genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill kontrollera att du har rätt skrivare vald sveper du åt höger tills du hör "Skrivare, kombinationsruta, dubbeltryck för att expandera, dold". När du dubbeltrycker på skärmen läser Skärmläsaren upp namnet på den valda skrivaren och anger hur många alternativ det finns (till exempel "1 av 5"). Du väljer en skrivare genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "knappen Skriv ut, dubbeltryck för att aktivera" när du vill skriva ut dokumentet. Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka dokumentet till skrivaren.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Mer information finns i

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Lär dig att navigera i Word med hjälpmedelsfunktioner

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×