Använda PowerShell till att ta bort en bokningskalender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln förklarar hur någon med en administratörsroll i en relevant Office 365-klientorganisation, och som också är bekant med Windows PowerShell, kan ta bort en oönskad Bokningar-kalender.

Varning!: Bokningar-kalendern är den plats där all relevant information om bokningskalendern och bokningsdata lagras. Det inkluderar den företagsinformation, logotyp, arbetstid, relevant personal och tjänster som lades till när bokningskalendern skapades samt alla bokningar och ledig tid som lades till efter att bokningskalendern hade skapats. När en bokningskalender tas bort tas den här informationen bort permanent och det går inte att återställa den.

Ansluta till Exchange Online PowerShell

Obs!: Bokningar är aktiverat som standard för kunder som har Office 365 Business Premium eller Office 365 Education A3 och A5 prenumerationer. Bokningar också är tillgänglig för kunder som har Office 365 Enterprise E3 och E5, men funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera det finns få åtkomst till Office 365 business-program för enterprise-prenumerationer.

Mer information om förutsättningar och anvisningar för anslutning till Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online Power Shell.

Använda PowerShell till att ta bort en bokningskalender

När du har noggrant läst och vidtagit de steg som beskrivs i TechNet-artikeln ovan kan du vidta följande åtgärder för att permanent ta bort en oönskad bokningskalender.

 1. Se till att du använder ett aktivt Microsoft PowerShell-kommandofönster som du kör som administratör.

  • Du kan köra PowerShell genom att söka efter det på Start-menyn i Windows.

  • När du hittar det högerklickar du för att öppna en innehållsmeny med alternativet Kör som administratör.

 2. Ange följande kommando:

  $user = get-credential

 3. När du uppmanas göra det, loggar du in med klientorganisationsadministratörens autentiseringsuppgifter för den Office 365-klientorganisation som är värd för den bokningskalender du vill ta bort permanent.

 4. Ange sedan följande kommando på kommandoraden i PowerShell:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Ange sedan följande kommando:

  Import-PSSession $s

 6. När det här kommandot har körts klart anger du följande kommando för att få en lista över bokningspostlådor i klientorganisationen:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Skriv följande kommando:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Visa aliasnamnet för den bokningspostlåda du vill ta bort med hjälp av kommandot ovan. Lägg till ett blanksteg efter borttagningspostlådan och skriv det exakta aliasnamnet, utan hakparenteser.

 8. Ange följande kommando:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Med det här kommandot kontrollerar du att den postlåda du ville ta bort permanent inte längre visas i listan.  

 9. Skriv Exit (avsluta) på kommandoraden för att stänga PowerShell-sessionen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×