Använda OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Alla klassgrupper har en egen länkad OneNote-anteckningsbok för klassen. Klassens anteckningsbok är en digital anteckningsbok för hela klassen där det går att spara text, bilder, handskrivna anteckningar, bilagor, länkar, ljud, video och annat.

Teams tillhandahåller dessa grundläggande komponenter i OneNote Anteckningsbok för klass:

 • Anteckningsböcker för elever – ett privat utrymme som delas av läraren och varje enskild elev. Lärare kan komma åt alla elevers anteckningsböcker men elever kan bara se sina egna.

 • Innehållsbibliotek – ett skrivskyddat område där lärare kan dela åhörarkopior med eleverna.

 • Samarbetsutrymme – en plats där alla i klassen kan dela, organisera och samarbeta.

Hitta Anteckningsbok för klassen i Teams

Anteckningsbok för klassen i den allmänna kanalen är huvudplatsen för att visa och använda innehållsbiblioteket, samarbetsutrymmet och varje elevs privata utrymmen.

Om du inte har konfigurerat din Anteckningsbok för klassen ännu vägleds du genom stegen första gången du besöker fliken OneNote.

 1. Navigera till den allmänna kanalen under önskat klassrum och välj fliken Anteckningsbok för klassen. Välj Anteckningsbok för klassen i den allmänna kanalen

 2. Lägg till eller redigera sidor med hjälp av den expanderbara menyn till vänster om anteckningsboken.

Använda Anteckningsbok för klassen i en kanal

Varje gång du skapar en ny kanal i klassgruppen skapas ett nytt avsnitt automatiskt i samarbetsutrymmet för anteckningsboken för klassen. Alla elever och lärare kan redigera och arbeta med OneNote-sidor i en kanal.

 1. Navigera till en klassgrupp och välj sedan en kanal.

 2. Välj fliken Anteckningar.

  I någon annan kanal än den allmänna väljer du Anteckningar för att öppna klassanteckningsboken

Öppna Anteckningsbok för klassen i helskärmsläge

Gör fliken Anteckningsbok för klassen större genom att välja den ikonen för utvidgning (diagonal, dubbelriktad pil).

Hantera Anteckningsbok för klassen

Inställningar för Anteckningsbok för klassen blir tillgängliga i Microsoft Teams senare under sommaren och låter dig:

 • Redigera avsnitt i anteckningsböcker

 • Kopiera en länk till en anteckningsbok

 • Skapa en avsnittsgrupp endast för lärare

 • Låsa samarbetsutrymmet

 • Just nu kan du hantera inställningarna för anteckningsboken i guiden Anteckningsbok för klassen. Obs! Ibland kan det ta lite tid innan anteckningsböcker som skapas i Microsoft Teams dyker upp i webbappen. Om anteckningsboken inte visas efter ett dygn vill vi gärna få veta det.

Öppna Anteckningsbok för klassen i OneNote

Välj Öppna i skrivbordsversion för att starta OneNote och få tillgång till inlärningsfunktioner i Klassens anteckningsbok.

Läs mer

Läs mer om att använda Anteckningsbok för klassen i OneNote

Använda OneNote online

Använda Anteckningsbok för klassen i olika appar

Hitta inställningar för Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×