Använda OneNote Anteckningsbok för lärare i Teams

Använda OneNote Anteckningsbok för lärare i Teams

Varje personalgrupp levereras med en egen länkad OneNote-anteckningsbok för lärare. Anteckningsboken för lärare är en digital anteckningsbok som ska främja lärarsamarbete på skol- och distriktsnivå.

Teams tillhandahåller dessa grundläggande komponenter i OneNote-anteckningsbok för lärare:

 • Anteckningsböcker för anställda -- en privat yta som delas enbart med och personalmedlemmarna. Personlig utveckling, lektionsplanering, observationer i klassrummet, utvärderingar och kommunikation med föräldrarna är några av möjligheterna.

 • Innehållsbiblioteket – en skrivskyddad plats där man kan lagra information om policyer, procedurer, skolplanering och mycket mer.

 • Samarbets yta – där flera anställda kan dela, organisera och samar beta från lektions planer och mötes anteckningar till olika avdelningars initiativ.

Hitta Anteckningsbok för lärare i Teams

Om du inte har konfigurerat din anteckningsbok för lärare ännu vägleds du genom stegen första gången du besöker fliken OneNote.

 1. Navigera till en klassgrupp och välj sedan den allmänna kanalen.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för personal.

  handikon, bildpunkter
 3. Lägg till eller redigera sidor med hjälp av den expanderbara menyn till vänster om anteckningsboken

Använda Anteckningsbok för lärare i en kanal

Varje gång du skapar en ny kanal i klassen skapas ett nytt avsnitt automatiskt i samarbetsutrymmet för anteckningsboken för lärare. Arbetsledare och anställda kan redigera och arbeta med OneNote-sidor i en kanal.

 1. Navigera till en klassgrupp och välj sedan en kanal.

 2. Välj fliken Anteckningar.

  handikon

Öppna Anteckningsbok för lärare i helskärmsläge

Expandera fliken antecknings bok för personal till en större storlek genom att välja expansions ikonen (Diagonal, dubbels idig pil).

Hantera inställningar för antecknings böcker i Teams

Hantera inställningar för antecknings böcker genom att gå till antecknings boken i Teams och sedan välja fliken antecknings bok för personal > hantera antecknings böcker

Hantera inställningar för antecknings böcker från fliken antecknings bok för personal.

Använd dessa inställningar för att:

 • Redigera avsnitt i anteckningsböcker

 • Kopiera en länk till din anteckningsbok

 • Skapa en avsnitts grupp endast för utfyllnadstecken

 • Lås samarbets utrymmet

  Hantera antecknings boks inställningar för personal i Microsoft Teams.

Öppna Anteckningsbok för lärare i OneNote

Välj Öppna i OneNote för att starta OneNote och få till gång till alla utbildnings funktioner i antecknings boken.

Meddelanden: 

 • Du kan inte lägga till/ta bort elever eller medlemmar med guiden antecknings bok för klassen online när du använder en antecknings bok för OneNote-klass/-lärare

 • Medlemmar i antecknings boken måste läggas till/tas bort med Microsoft Teams.

Mer information

Använda OneNote för webben

Ytterligare resurser för lärare

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×