Använda OneDrive på Windows Phone

Använda OneDrive på Windows Phone

Här är steg och tips för de vanligaste åtgärderna med OneDrive-appen för Windows Phone.

Detta gäller för Windows 10 för dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub.

Om du vill lägga till ett personligt konto anger du ditt Microsoft-konto på inloggningssidan. Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto anger du den e-postadress som du använder för ditt företag, skola eller annan organisation.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto kan du försöka att logga in på OneDrive.com eller kontakta din IT-avdelning.

 • Om du vill ändra eller återställa ditt OneDrive-lösenord loggar du in på ditt konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan ha både ett personligt konto och OneDrive för företag-konton. Gör så här för att lägga till ett konto:

 1. Öppna OneDrive-appen och tryck på Meny OneDrive-menyn överst till vänster på skärmen.

 2. Tryck på Kontoinställningar.

 3. Tryck på Lägg till konto.

 4. Välj antingen Microsoft-konto (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) eller Arbets- eller skolkonto (som tilldelas av organisationen).

 5. Tryck på ikonen +. På inloggningsskärmen anger du den e-postadress och det lösenord som du använder för ditt Microsoft-konto, ditt företag, din skola eller en annan organisation.

  När SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019 används i din organisation skiljer sig inloggningsprocessen från Office 365. På inloggningssidan trycker du på Har du en SharePoint Server-URL?. Ange sedan webbadressen till din SharePoint-server när du vill fortsätta inloggningsprocessen. Webbadressen, som även kallas URL, kan se ut så här: http://portal.

Meddelanden: 

 • För att du ska kunna logga in på OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution.

 • Du kan inte logga in med flera skol- eller arbetskonton från samma organisation.

Om du har problem med att logga in med ditt OneDrive för företag-konto kan du försöka logga in via telefonens webbläsare på https://portal.office.com/onedrive eller kontakta IT-avdelningen.

Med OneDrive-appen i Windows 10 kan du logga in på ditt personliga OneDrive och ditt OneDrive för företag-konto och sedan växla mellan konton som du har lagt till.

Tryck på Meny OneDrive-menyn högst upp på skärmen och tryck sedan på det konto som du vill använda.

Obs!: Om du vill lägga till ett annat konto trycker du på Kontoinställningar och sedan på Lägg till konto.

Använd samma tillvägagångssätt för att ladda upp och spara valfri filtyp i OneDrive-appen, till exempel dokument, foton, videor och musikfiler.

 1. I OneDrive-appen går du till den mapp där du vill lägga till foton och trycker på Lägg till Lägg till foto .

 2. Tryck på Ladda upp Ikonen Ladda upp i OneDrive för Windows 10 mobile .

 3. I Välj en app väljer du källan för filen du vill ladda upp, till exempel Den här enheten eller appen Foton på telefonen.

  Meddelanden: 

  • På en dator med Windows 10 visar dialogrutan Öppna filer på datorn. Bläddra till de filer du vill ladda upp och välj Öppna.

  • Om telefonen är inställd på att spara foton automatiskt till OneDrive visas foton från OneDrive i appen Foton på telefonen och foton som inte har laddats upp. Om du laddar upp ett foto som redan finns i OneDrive skapas en dubblett av fotot.

 4. Leta reda på filen du vill ladda upp, markera den och tryck på OK OK .

Tips: Du kan även ladda upp foton och videoklipp från telefonen till OneDrive-mappen på datorn med Utforskaren eller med importfunktionen i appen Foton . Anslut telefonen till datorn med telefonens datakabel eller via en Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning.

Obs!: Kamerauppladdning kan endast användas på ett konto i taget.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Kamerauppladdning.

 2. Under Kamerauppladdning ställer du reglaget på .

  Om du även automatiskt vill ladda upp videoklipp du spelar in ställer du reglaget på vid Ta med videoklipp.

  Tips: Du kan bara ladda upp videoklipp automatiskt om också Kamerauppladdning är aktiverat.

 3. Under Konto för säkerhetskopiering av kameran öppnar du listan genom att trycka på den och väljer det OneDrive-konto du vill att bilderna ska laddas upp till.

Tips: Om du använder internetanslutning med datapriser, till exempel en mobildataanslutning, ställer du reglaget på Av vid Ladda upp över anslutningar med datapriser. Om anslutningen inte har datapriser (de flesta trådlösa nätverk saknar datapriser) kan du aktivera det här alternativet.

Du kan söka efter fil- eller mappnamn, text i filer och även text och taggar i foton. Tryck på Sök Sök på OneDrive och skriv önskad fras i rutan Sök.

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen och i vyn Filer trycker du på Lägg till Lägg till foto och sedan på Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

 2. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på OK OK .

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och trycker sedan på kryssrutan för en eller flera filer som du vill flytta. Tryck på Se mer Visa mer och tryck sedan på Flytta Flytta filer .

 2. I Flytta objekt till trycker du på den mapp du vill flytta filerna till och sedan på Flytta OK .

  Tips: För att skapa en ny mapp för de filer du flyttar trycker du på Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

Om du använder OneDrive kan du komma åt dina SharePoint-filer i mobilappen utan att lämna OneDrive. SharePoint-webbplatser som du nyligen har interagerat med eller som du följer visas i en lista under namnet på din organisation. Du kommer också att kunna se dina Office 365-grupper i listan, eftersom varje grupp har en egen gruppwebbplats.

Mer information finns i Hitta dina SharePoint-filer i OneDrive.

I OneDrive-appen öppnar du den mapp som du vill sortera och trycker på Sortera efter Sortera . Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i vyn Alla filer eller i en mapp i Alla filer. Vyerna Foton, Dokument och Delade sorteras endast efter datum.

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Papperskorgen.

 2. Tryck på Välj Markera filer , tryck på kryssrutan för de filer som du vill återställa och tryck sedan på Återställ Ikonen Återställ i OneDrive för Windows 10 mobile .

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill ta bort.

 3. Om du vill ta bort filerna permanent trycker du på Ta bort Ikonen Ta bort i OneDrive för Windows 10 mobile .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och sedan på kryssrutan för de filer du vill ha.

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan för närvarande inte ladda ned mappar eller OneNote-anteckningsböcker.

 2. Tryck på Mer och sedan på Ladda ned Ladda ned filen . (Du kan även trycka och hålla ned på den fil du vill ladda ned och sedan trycka på Ladda ned).

 3. Leta rätt på och öppna mappen på enheten där du vill ha de nedladdade filerna och tryck sedan på Spara Klar med att lägga till .

  Obs!: På en dator med Windows 10 letar du rätt på och öppnar den mapp där du vill ha de nedladdade filerna. Välj sedan Välj mapp.

I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och sedan på kryssrutan bredvid filen eller mappen du vill dela och trycker därefter på Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med ett stort antal personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Tryck på Dela Dela fil > Bjud in personer.

 2. Under Bjud in personer anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Tryck på Lägg till Lägg till foto om du vill ange fler namn.

  Tips: Titta under Senaste kontakter – personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på OK OK . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Tryck på Dela Dela fil > Dela en länk.

 2. Välj om du vill att användarna ska kunna Visa och redigera filen eller välj alternativet Endast visa så att mottagarna bara kan läsa den.

 3. I listan Dela trycker du på den app du vill använda för delning av länken. Du kanske vill rulla listan uppåt och se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Tryck på Dela Dela fil > Skicka filer.

 2. I listan Dela trycker du på den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd det till att dela filen.

Obs!: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

När någon delar en OneDrive-fil eller -mapp med dig får du vanligtvis ett e-postmeddelande eller en avisering på din Windows-enhet. Om du vill hitta filerna som har delats med dig i OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Delat.

Vyn Delade filer i OneDrive-appen för Android

Vyn Delat innehåller filer som delats med dig och filer som du delat med andra. När du är inloggad med ett personligt OneDrive-konto trycker du på en person som delar filer för att hitta filerna som delas av den personen.

Obs!: Vyn Delat ser annorlunda ut när du är inloggad med ett konto för arbetet eller skolan.

Markera filer eller mappar som ”offline” om du vill kunna läsa dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. Filer som redigeras online synkroniseras nästa gång din Windows-enhet ansluter till webben så att du får den senaste versionen av filen.

Meddelanden: 

 • Filer eller mappar som är märkta offline är skrivskyddade – du kan endast redigera filen när du är online. Om du redigerar filen offline sparas den som en ny fil och den ursprungliga OneDrive-filen ändras inte.

 • Tillgång till mappar offline är en funktion som är tillgänglig för Premium OneDrive med en Office 365-prenumeration.

 1. I OneDrive-appen markerar du den fil eller mapp du vill göra tillgänglig för läsning offline och trycker sedan på Behåll offline Skärmbild av ikonen Behåll offline i OneDrive-programmet för Windows 10 .

 2. Filer eller mappar som har markerats för offlineläsning har ikonen Behåll offline i listvyn. Du kan trycka på fillistan när som helst för att öppna filen för läsning.

Tips: När du markerar en fil eller mapp som offline visar OneDrive den även i vyn Offlinefiler. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Offline för att snabbt hitta alla filer och mappar som är offline.

Ta bort filen eller mappen från offlineläget genom att markera offlinefilen eller -mappen och trycka på Endast online Skärmbild av ikonen Endast online i OneDrive-programmet för Windows 10 .

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Konton. På sidan Konton visas var och ett av de konton som är anslutna till din OneDrive-app, med sammanlagt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme för var och ett.

Om du vill logga ut från ett personligt OneDrive-konto eller ett OneDrive för företag-konto öppnar du appen och trycker på Meny OneDrive-menyn > Kontoinställningar. Välj det konto du vill logga ut från och tryck på Logga ut.

Först börjar du med att uppdatera din Windows-enhet. Kontrollera sedan att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för appen. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. Öppna App Store och tryck sedan på Uppdateringar.

 2. Om det finns tillgängliga uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.

Om du fortfarande har problem med programmet kan du försöka att ta bort det och sedan gå till App Store och ladda ned det igen.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Läs mer om hur du kan Felsöka problem med appen OneDrive för Windows Phone.

Du kan betygsätta OneDrive-appen eller få hjälp med OneDrive-appen genom att skaka telefonen. På andra enheter kan du få hjälp genom att välja Ge feedback på de flesta sidor.

Om du vill lägga till ett personligt konto anger du ditt Microsoft-konto på inloggningssidan. Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto anger du den e-postadress som du använder för ditt företag, skola eller annan organisation.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto kan du försöka att logga in på OneDrive.com eller kontakta din IT-avdelning.

 • Om du vill ändra eller återställa ditt OneDrive-lösenord loggar du in på ditt konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan ha både ett personligt konto och OneDrive för företag-konton för Windows Phone 8.1. (Om du vill se om du har Windows Phone 8.1 öppnar du telefonens Inställningar och trycker på Om). Mer information finns i Vad är OneDrive för företag? Gör så här för att lägga till ett konto:

 1. Öppna OneDrive-appen och tryck på Meny OneDrive-menyn överst till vänster.

 2. Tryck på Lägg till konto.

 3. På inloggningsskärmen anger du e-postadressen och lösenordet som du använder för ditt företag, din skola eller en annan organisation.

  När SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019 används i din organisation skiljer sig inloggningsprocessen från Office 365. På inloggningssidan trycker du på Har du en SharePoint Server-URL?. Ange sedan webbadressen till din SharePoint-server när du vill fortsätta inloggningsprocessen. Webbadressen, som även kallas URL, kan se ut så här: http://portal.

Meddelanden: 

 • För att du ska kunna logga in på OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution.

 • Du kan inte logga in med flera skol- eller arbetskonton från samma organisation.

Om du har Windows Phone 8.1 kan du växla mellan ett personligt OneDrive-konto och ett OneDrive för företag-konto eller mellan flera OneDrive för företag-konton.

Detta gör du genom att öppna appen och trycka på Meny OneDrive-menyn överst på skärmen och sedan på det konto som du vill använda. Observera att du inte kan använda flera personliga konton med OneDrive-appen.

 1. I OneDrive och i vyn Alla filer trycker du på Lägg till Lägg till foto längst ned på skärmen.

 2. I Välj en app väljer du källan för fotot eller videon du vill ladda upp, till exempel appen Foton på telefonen.

 3. Leta rätt på fotot eller videon du vill ladda upp, välj den och tryck sedan på OK Klar med att lägga till .

Meddelanden: 

 • Kamerauppladdning kan endast användas på ett konto i taget.

 • Foton som laddas upp med funktionen Kamerauppladdning sorteras automatiskt efter År och Månad till kapslade mappar i mappen Kamerabilder. Det här kan kontrolleras via ordningsinställningarna på inställningssidan för Kamerauppladdning. Observera att det för närvarande varken stöds eller rekommenderas att du flyttar, byter namn på eller tar bort de här mapparna.

 1. Gå till telefonens inställningar och tryck på säkerhetskopiering > foton + videor.

 2. Under Foton eller Videor väljer du antingen God kvalitet eller Bäst kvalitet.

  Om du inte vill ladda upp foton eller videor automatiskt ser du till att Överför inte är markerat.

Tips: Om du vill lära dig hur du flyttar foton och videor på telefonen till OneDrive-mappen på datorn hittar du information i Synkronisera foton och videor med hjälp av datorn på Windows Phone-webbplatsen.

Du kan söka efter text i filer och även i foton. Om du vill söka efter text i en fil eller ett foto skriver du valfri fras i sökrutan.

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp på OneDrive.

 1. I vyn eller mappen där du vill ha en ny mapp trycker du på Mer Ikonen Visa mer i OneDrive för Windows Mobile 8/8.1 och väljer sedan Skapa en ny mapp.

 2. Tryck på Mappnamn och ange ett namn på mappen och tryck sedan på OK Klar med att lägga till .

 1. Markera de filer som du vill flytta och tryck sedan på Flytta Ikonen Flytta i OneDrive för Windows Mobile 8/8.1 (Du kanske måste trycka på Mer Ikonen Visa mer i OneDrive för Windows Mobile 8/8.1 först för att se ikonen Flytta).

  Tips: Du kan flytta mappar till en annan mapp såväl som enskilda filer.

 2. Listan Filer visas. Tryck på den mapp som du vill flytta filerna till och tryck sedan på Flytta objekt hit.

Tips: Om du vill skapa en ny mapp för dessa flyttade filer trycker du längst ned i listan FilerNy mapp. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på Skapa.

 1. Öppna OneDrive-appen.

 2. Öppna mappen du vill sortera, tryck på Mer Ikonen Visa mer i OneDrive för Windows Mobile 8/8.1 och tryck sedan på Sortera efter. Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i mappar och i vyn Alla filer.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Inställningar > Konton.

 2. Välj ett konto och tryck sedan på Visa papperskorgen.

 3. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill återställa.

 4. Om du vill återställa filerna till OneDrive trycker du på Återställ Ikonen Återställ i OneDrive för Windows Mobile 8/8.1 .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Inställningar > Konton.

 2. Välj ett konto och tryck sedan på Visa papperskorgen.

 3. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill återställa.

 4. Om du vill ta bort filerna permanent trycker du på Ta bort Ikonen Ta bort i OneDrive för Windows mobile 8/8.1 .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och sedan på kryssrutan för de filer du vill ha.

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan för närvarande inte ladda ned mappar eller OneNote-anteckningsböcker.

 2. Tryck på Mer och sedan på Ladda ned Ladda ned filen . (Du kan även trycka och hålla ned på den fil du vill ladda ned och sedan trycka på Ladda ned).

 3. Leta rätt på och öppna mappen på enheten där du vill ha de nedladdade filerna och tryck sedan på Spara Klar med att lägga till .

I OneDrive-appen trycker du på kryssrutan bredvid den fil eller mapp du vill dela och trycker på Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med ett stort antal personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Tryck på Dela Dela fil > Bjud in personer.

 2. Vid Lägg till personer att dela med anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Tryck på Lägg till Lägg till mottagare om du vill ange fler namn.

  Obs!: Titta under dela med en av dina senaste kontakter. Personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på skicka Klar med att lägga till . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Tryck på Dela Dela fil > Dela en länk.

 2. Välj om du vill att mottagarna ska kunna Redigera filen eller Visa filen som skrivskyddad.

 3. I listan Dela trycker du på den app du vill använda för delning av länken. Du kan behöva dra listan uppåt för att se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Tryck på Dela Dela fil > Skicka filer.

 2. I listan Dela trycker du på den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd den till att dela filen.

Tips: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

 1. I OneDrive för företag-appen öppnar du den fil eller mapp du vill dela och trycker på Dela Dela fil . Om du vill dela flera filer eller mappar trycker du på Välj Markera filer , trycker på objekten och trycker sedan på Dela Dela fil .

 2. Under Bjud in personer trycker du där det står Ange namn eller e-postadress och anger sedan den person du vill dela med. Tryck på Lägg till Lägg till mottagare om du vill ange fler namn.

  Obs!: Titta under dela med en av dina senaste kontakter. Personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på skicka Klar med att lägga till . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

När någon delar en OneDrive-fil eller -mapp med dig får du vanligtvis ett e-postmeddelande eller en avisering på din Windows-enhet. Om du vill hitta filerna som har delats med dig i OneDrive-appen trycker du på Delat högst upp i appen. (Du kanske behöver skrolla till höger för att se Delat).

Vyn Delade filer i OneDrive-appen för Android

Vyn Delat innehåller filer som delats med dig och filer som du delat med andra. När du är inloggad med ett personligt OneDrive-konto trycker du på en person som delar filer för att hitta filerna som delas av den personen.

Obs!: Vyn Delat ser annorlunda ut när du är inloggad med ett konto för arbetet eller skolan.

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn överst på skärmen, sedan trycker du på Inställningar och därefter på ditt personliga konto för att se ditt totala lagringsutrymme samt ditt tillgängliga lagringsutrymme.

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn högst upp på skärmen, sedan på Inställningar och därefter på Alternativ. Tryck på PIN, sätt skjutreglaget till och tryck sedan på Lägga till PIN-kod. Ange och bekräfta den 4-siffriga kod som du vill använda som PIN-kod.

Om du vill logga ut från ett personligt OneDrive-konto eller ett OneDrive för företag-konto öppnar du appen och trycker på Meny OneDrive-menyn > Inställningar > Konton. När du har markerat kontot trycker du på Logga ut.

Kontrollera att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för programmet. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. I Windows Phone 8.1 öppnar du Store, trycker på mer Mer och trycker sedan på nedladdningar.

 2. Om OneDrive-programmet visas kan du trycka på det för mer information, eller tryck på Uppdatera för att ladda ned programmet direkt via ditt mobila nätverk.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Du kan betygsätta OneDrive-programmet eller få hjälp genom att skaka enheten.

I OneDrive-appen öppnar du menyn Inställningar, trycker på Logga ut och loggar sedan in igen med det konto som du vill använda.

 1. Leta rött på ett foto eller en video på telefonen som du vill ladda upp. Om du vill dela en bild från ett onlinealbum måste du först spara den på telefonen. Det gör du genom att trycka du på bilden, trycka på mer Mer , trycka på spara till telefon och sedan öppna den igen från albumet Sparade bilder.

 2. Tryck på och håll ned fotot eller videon, tryck på dela ... och tryck sedan på SkyDrive (kallas numera för OneDrive).

 3. Lägg eventuellt till en beskrivning och tryck sedan på ladda upp.

  Fotona laddas upp i full upplösning. Om du vill se de uppladdade fotona i OneDrive-mobilappen trycker du på Dokument och trycker sedan på mobiluppladdningar.

 1. Tryck på Inställningar i listan med program.

 2. Snärta åt vänster till program och tryck sedan på bilder + kamera.

 3. Aktivera Överför automatiskt till SkyDrive (kallas numera för OneDrive).

  Meddelanden: 

  • Du kan inte ladda upp bilder automatiskt till OneDrive om telefonen bara har 256 MB RAM-minne. Kontakta telefontillverkaren för mer information.

  • Bilder laddas upp med låg upplösning. Om du vill säkerhetskopiera dina bilder i full upplösning använder du Zune-programvaran på datorn. Mer information finns i Synkronisera musik, bilder och videor. Om du vill ladda upp dina bilder i full upplösning följer du anvisningarna som beskrivs i "Lägga till ett foto eller en video".

 1. I OneDrive-programmet trycker du på och håller ned den fil eller mapp som du vill dela.

 2. Välj om du vill skicka en länk i ett e-postmeddelande eller kopiera länken till Urklipp. Välj sedan om du vill att andra bara ska kunna visa filen eller även redigera den.

 3. Om du väljer att skicka länken via e-post följer du instruktionerna på skärmen för att dela filen. Om du valt att kopiera länka till Urklipp kan du nu klistra in den i ett e-postmeddelande, sms, snabbmeddelande eller på sociala nätverk och dela den med andra.

I OneDrive-programmet går du till inställningar för att se ditt totala tillgängliga lagringsutrymme.

Behöver du mer hjälp?

Felsöka problem med OneDrive-mobilappen

Visa relaterade hjälpartiklar om OneDrive för Android eller OneDrive för iOS.

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×