Office
Logga in

Använda Office 365-installationsguiden för att utföra en IMAP-migrering

Den avancerade installationsguiden kan köra automatiska kontroller för att upptäcka hur din aktuella miljö är konfigurerad och sedan, baserat på vad som hittas, rekommendera en sökväg till Office 365. Om du i Office 365-installationsguiden anger att käll-e-postsystemet använder IMAP, och du har färre än 151 postlådor, blir rekommendationen att du använder Office 365-installationsguiden för att kopiera användarnas e-post till Office 365 med hjälp av IMAP-migrering.

Du kan också utföra en IMAP-migrering med hjälp av Administrationscenter för Exchange (EAC). Information om EAC-stegen finns i Migrera Google Apps-postlådor till Office 365 eller Migrera andra typer av IMAP-postlådor till Office 365.

Förutsättningar

Förbered för IMAP-migrering genom att kontrollera att några förutsättningar uppfylls:

IMAP-migreringsuppgifter

I Migrera dina IMAP-postlådor till Office 365 får du en översikt över IMAP-migreringsprocessen. Läs det här avsnittet först om du vill ha mer information innan du börjar.

Här är uppgifterna som ska slutföras när du är redo att komma igång:

Klicka på Gå till installationen på sidan Administrationscenter för Office 365Start. Konfiguration av administrationscentret för Office 365

Det första steget är att ange för Office 365 att du äger domänen eller domänerna som du tar med till Office 365.

Obs!: Du behöver upprepa de här stegen för varje domän som du äger och vill använda i Office 365.

 1. På sidan Anpassa installationen väljer du Ja, jag behöver kopiera data för mina användare och sedan:

  • I rutan Vilket e-postsystem har du för närvarande? väljer du IMAP (outlook.com, Hotmail, Gmail).

  • I rutan Hur många användare har du? anger du antalet användare (mindre än 151).

  Obs!: För att kunna använda Office 365-installationsguiden till att migrera e-post till Office 365 måste antalet användare vara mindre än 151. Du kan dock köra Office 365-installationsguiden flera gånger om du vill migrera fler än 150 IMAP-konton.

 2. På sidan Information om domäner och DNS väljer du Nu sätter vi igång.

  Om du vill veta mer om domäner kan du titta på videon som finns på sidan.

 3. På sidan Vilken domän vill du använda? skriver du namnet på domänen, t.ex. contoso.com.

 4. På sidan Lägg till den här TXT-posten för att visa att du äger <ditt domännamn > visas en TXT-post som är specifik för dig i formatet "MS=ms########". Lägg till den hos din DNS-värd. Instruktioner finns i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

  När du har lagt till TXT-posten hos din DNS-värd väntar du några minuter och väljer sedan Jag har lagt till posten för att gå till nästa steg.

  Lägga till en TXT-post för att verifiera att det är din domän

  Obs!: TXT-posten bekräftas vanligtvis snabbt, men om du får ett felmeddelande väntar du en stund och klickar sedan på Jag har lagt till posten igen.

 5. På sidan Vi har bekräftat att du äger <ditt domännamn > väljer du Nästa.

I det här steget uppdateras administratörskontot till domänen som du lade till och sedan kan du använda Office 365-installationsguiden för att lägga till användare.

 1. På sidan Uppdatera nuvarande Office 365 till <ditt domännamn > antecknar du användarnamnet för det nya administratörskontot, markerar det och väljer sedan Uppdatera markerade användare för att uppdatera administratörskontot och använda den nya domänen.

  I dialogrutan Logga ut så att ändringen kan slutföras väljer du Logga ut för att fortsätta. Du måste sedan logga in med det nya användarnamnet. När du loggat in tar Office 365-installationsguiden dig tillbaka till det steg i installationen där du befann dig.

  Obs!: Om du kör Office 365-installationsguiden flera gånger behöver du bara lägga till administratörskontot första gången du kör den.

  Välj Logga ut för att slutföra ändring av administratörskonto.
 1. När du loggat in visas sidan Hoppa över att lägga till användare. Välj Nästa.

 2. Läs informationen på sidan Förbered dig för att kopiera data till Office 365 och klicka på Nästa.

 3. På sidan Lägg till nya användare anger du förnamn, efternamn och e-postalias i tabellen och väljer sedan + Lägg till en rad (1) om du vill ange fler användare.

  Du kan också välja Använd en CSV-fil för att lägga till användare i grupp (2) för att lägga till många användare samtidigt.

  När du är klar klickar du på Lägg till dessa användare.

  Lägg till användare i din Office 365-innehavare
 4. På sidan <antal användare> har lagts till klickar du på Nästa och följer instruktionerna för att installera Microsoft Office-apparna. Om din prenumeration inte inkluderar skrivbordsprogrammen så visas eventuellt inte den här sidan.

  Du kan också hoppa över den här sidan och installera apparna senare.

 5. På sidan Kopiera data väljer du varje användare som du vill migrera e-post för, och i rutan Käll-e-postadress anger du det aktiverade IMAP-kontot som du kopierar e-post från. Det kan vara samma som Office 365-adressen om användarnamn och domän är samma, men det kan också vara en Gmail-adress, outlook.com-adress osv.

 6. Ange lösenord för källans e-post för varje användare och klicka sedan på Nästa för att börja kopiera e-post.

 7. På sidan Lägg till din serveranslutning anger du IMAP-servernamnet, portnumret och säkerhetstypen och väljer sedan Kopiera data.

  Värdena för Gmail är:

  • IMAP-server: imap.gmail.com

  • Port: 993

  • Säkerhet: SSL

  Instruktioner om hur du kontrollerar ditt IMAP-servernamn finns i Läs mer om hur du konfigurerar en IMAP-serveranslutning.

 8. På sidan Kopiering av data pågår kan du se status för migreringen. När migreringen är klar klickar du på Nästa för att fortsätta att konfigurera domänen, enligt beskrivningen i Lägg till användare och domän till Office 365.

  Obs!: Om du tänker köra Office 365-installationsguiden mer än en gång klickar du på X i det övre högra hörnet för att avsluta guiden och när ett meddelande visas väljer du Nej, jag vill börja om. Det här gör att du kan köra guiden igen om du vill kopiera e-post i mindre grupper. När du är klar med den sista gruppen slutför du konfigurationen av domänen.

Mer information finns i

Migrera dina IMAP-brevlådor till Office 365

Olika sätt att migrera e-post till Office 365

Tips för optimering av IMAP-migreringar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×