Använda OCH och ELLER när du vill testa en villkorskombination

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du behöver hitta data som uppfyller fler än ett villkor, till exempel antal sålda enheter mellan april och januari, eller antal sålda enheter av Anna, kan du använda funktionerna OCH samt ELLER tillsammans. Här är ett exempel:

Använda OCH och ELLER i samma formel

Den här formeln kapslas och funktionen inuti eller funktionen att söka efter antal sålda mellan den 1 April 2011 och den 1 januari 2012 enheter eller alla enheter sålts av Nancy. Du kan se den returnerar True för enheter som sålts av Nancy och för enheter som sålts av Tim och Erik under de datum som anges i formeln.

Här är formeln i ett format du kan kopiera och klistra in. Om du vill leka med den i en exempelarbetsbok finns mer information i slutet av den här artikeln.

= Eller (och (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Vi går lite djupare in i formeln. Funktionen ELLER kräver en uppsättning argument (data) som den kan testa och se om de är sanna eller falska. I den här formeln är det första argumentet funktionen OCH med funktionen DATUM inkapslad i den, medan det andra argumentet är "Anna". Du kan läsa ut formeln så här: Testa om någon enhet såldes efter den 30 april 2011 och före 1 januari 2012, eller om enheten såldes av Anna.

Även funktionen OCH returnerar antingen värdet Sant eller Falskt. Oftast använder du OCH för att utöka funktionen i en annan funktion, till exempel ELLER och OM. I det här exemplet skulle funktionen ELLER inte hitta rätt datum utan funktionen OCH.

Använda OCH samt ELLER med OM

Du kan även använda OCH och ELLER med funktionen OM.

Funktionen OCH och ELLER inkapslade i funktionen OM

I det här exemplet får säljarna ingen bonus förrän de säljer varor för minst 125 000 kr, om de inte arbetar i den södra regionen som är mindre. I så fall får de bonus när de har sålt för 100 000 kr.

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = "Södra"; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0, 12; "Ingen bonus")

Vi går lite djupare igen. Funktionen OM kräver tre datauppgifter (argument) för att kunna köras. Det första argumentet är ett logiskt test, det andra är det värde du vill testa om det är sant och det tredje argumentet är vad som visas om testet returnerar Falskt. I det här exemplet utgör funktionen ELLER och allt som är inkapslat i den det logiska testet. Du kan läsa ut det så här: Leta efter värden som är större än eller lika med 125 000, om inte värdet i kolumn C är "Södra", då ska du leta efter värden som är större än 100 000, och varje gång villkoren är samma multiplicerar du värdet med 0,12, alltså provisionen. Annars visas orden "Ingen bonus".

Överst på sidan

Exempeldata

Kopiera följande tabell i cell A1 i ditt eget kalkylblad om du vill arbeta med exemplen i den här artikeln. Se till att markera hela tabellen, inklusive rubrikraden.


Säljare

Region

Försäljning

Formeln/resultat

Sandberg

Öst

87925

= Om (eller (C2 > = 125000; och (B2 = "Södra"; C2 > = 100000)) = SANT; C2 * 0, 12; "Ingen bonus")

Lidman

Norr

100000

= Om (eller (C3 > = 125000; och (B3 = "Södra"; C3 > = 100000)) = SANT; C3 * 0, 12; "Ingen bonus")

Letzén

Väst

145000

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = "Södra"; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0, 12; "Ingen bonus")

Grauner

Söder

200750

= Om (eller (C5 > = 125000; och (B5 = "Södra"; C5 > = 100000)) = SANT; C5 * 0, 12; "Ingen bonus")

Barnhill

Söder

178650

= Om (eller (C6 > = 125000; och (B6 = "Södra"; C6 > = 100000)) = SANT; C6 * 0, 12; "Ingen bonus")

Thomas

Norr

99555

= Om (eller (C7 > = 125000; och (B7 = "Södra"; C7 > = 100000)) = SANT; C7 * 0, 12; "Ingen bonus")

Keever

Öst

147000

= Om (eller (C8 > = 125000; och (B8 = "Södra"; C8 > = 100000)) = SANT; C8 * 0, 12; "Ingen bonus")

Cassazza

Norr

213450

= Om (eller (C9 > = 125000; och (B9 = "Södra"; C9 > = 100000)) = SANT; C9 * 0, 12; "Ingen bonus")

Brownlee

Söder

122680

= Om (eller (C10 > = 125000; och (B10 = "Södra"; C10 > = 100000)) = SANT; C10 * 0, 12; "Ingen bonus")

Smithberg

Väst

92500

= Om (eller (C11 > = 125000; och (B11 = "Södra"; C11 > = 100000)) = SANT; C11 * 0, 12; "Ingen bonus")

Benson

Öst

88350

= Om (eller (C12 > = 125000; och (B12 = "Södra"; C12 > = 100000)) = SANT; C12 * 0, 12; "Ingen bonus")

Läsvy

Väst

102500

= Om (eller (C13 > = 125000; och (B13 = "Södra"; C13 > = 100000)) = SANT; C13 * 0, 12; "Ingen bonus")

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×