Använda OCH och ELLER när du vill testa en villkorskombination

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du behöver hitta data som uppfyller fler än ett villkor, till exempel antal sålda enheter mellan april och januari, eller antal enheter sålda av Anna, kan du använda funktionen OCHihop med ELLER.

Med den här formeln kapslar du in funktionen OCH inuti funktionen ELLER för att söka efter antalet sålda enheter mellan 30 april 2011 och 1 januari 2012, eller efter antalet enheter sålda av Anna. Du kan se att formeln returnerar Sant för enheter sålda av Anna, och även för enheter som sålts av Robin och Erik under de datum som angetts i formeln.

Använda OCH och ELLER i samma formel

Här är formeln i ett format som du kan kopiera och klistra in i ett kalkylblad.

= Eller (och (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Vi går lite djupare in i formeln. Funktionen ELLER kräver en uppsättning argument (data) som den kan testa och se om de är sanna eller falska. I den här formeln är det första argumentet resultatet av funktionen OCH med funktionen DATUM inkapslad, medan det andra argumentet är "Anna". Du kan läsa ut formeln så här: Testa om någon enhet såldes efter den 30 april 2011 och före 1 januari 2012, eller om enheten såldes av Anna.

Liksom funktionen ELLER returnerar även funktionen OCH antingen värdet Sant eller Falskt. Oftast använder du OCH för att utöka funktionen i en annan funktion, till exempel ELLER och OM. I det här exemplet skulle funktionen ELLER inte returnera rätt datum utan funktionen OCH.

Använda OCH samt ELLER med OM

Du kan även använda OCH och ELLER med funktionen OM.

Funktionen OCH och ELLER inkapslade i funktionen OM

I det här exemplet får säljarna ingen bonus förrän de säljer varor för minst 125 000 kr, om de inte arbetar i den södra regionen som är mindre. I så fall får de bonus när de har sålt för 100 000 kr.

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = "Södra"; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0, 12; "Ingen bonus")

Vi går lite djupare igen. Funktionen OM behöver tre argument för att fungera. Det första argumentet är ett logiskt test, det andra är det värde du vill testa om det är sant och det tredje argumentet är vad som visas om testet returnerar Falskt. I det här exemplet utgör funktionen ELLER och allt som är inkapslat i den det logiska testet. Du kan läsa ut det så här: Leta efter värden som är större än eller lika med 125 000, om inte värdet i kolumn C är "Södra", då ska du leta efter värden som är större än 100 000, och varje gång villkoren är samma ska värdet multipliceras med 0,12, alltså provisionen. I annat fall visas texten "Ingen bonus".

Prova att arbeta med exemplen ovan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×