Använda Konversationsrensning för att ta bort överflödiga meddelanden

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan minska antalet meddelanden i dina e-postmappar genom att använda den nya funktionen Konversationsrensning i Microsoft Outlook 2010. Överflödiga meddelanden i en konversation flyttas till mappen Borttaget.

Vad är en konversation?

Du kanske känner till en konversation uttrycket e-posttråd. En konversation är slutförd kedja av e-postmeddelanden från det första meddelandet via alla svar. Meddelanden om en konversation som har samma ämne.

Om du till exempel skickar ett meddelande till någon som sedan svarar, skapas en konversation. En konversation kan innehålla många meddelanden som skickas fram och tillbaka mellan deltagarna, och dessutom kan flera personer vara inblandade i olika delar av konversationen.

Vad gör Konversationsrensning?

Konversationsrensning utvärderar innehållet i varje meddelande i en konversation. Om ett svar innehåller hela det ursprungliga meddelandet tas det ursprungliga meddelandet bort. Tänk dig följande situation.

Justin skickar ett meddelande till Melissa och Andrew. Melissa svar till Justin och Andrew och i sin Outlook-meddelandeområdet samtliga Justin originalmeddelandet ingår. Nu ser Andrew Melissa meddelande och svar till Justin och Melissa. Anders svara omfattar alla de föregående meddelandena i konversationen. Konversationsrensning kan ta bort alla meddelanden utom den sista från Andrew eftersom meddelandet är en kopia av alla meddelanden som tidigare.

Konversationsrensning är mest användbart i konversationer med många svar och särskilt om konversationen har många deltagare.

Ta bort överflödiga meddelanden

 1. Klicka på Rensa i gruppen Ta bort på fliken Start.

Kommandot Rensa i menyfliksområdet

 1. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Rensa konversation    Den aktuella konversationen kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

  • Rensa mapp    Alla konversationer i den markerade mappen kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

  • Rensa mapp och undermappar    Alla konversationer i den markerade mappen och i alla undermappar kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

Överst på sidan

Ändra alternativ för Konversationsrensning

Du kan ange vilka meddelanden som ska undantas från rensningen och vart meddelanden flyttas när de tas bort.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Gör något av följande under Konversationsrensning:

  • Om du vill ändra var objekt flyttas för Cleaned upp objekt skickas till den här mappen, klicka på Bläddra och välj sedan en Outlook-mapp. Som standard flyttas meddelanden till mappen Borttaget. Om du har flera e-postkonton i din Outlook-profil har varje konto ett eget Borttaget. Meddelanden flyttas till mappen Borttaget som motsvarar det e-postkontot.

  • Om du vill replikera mappstrukturen för de objekt som tas bort med Rensa (när du använder kommandot Rensa mapp och undermappar) markerar du När du rensar undermappar kan du återskapa mapphierarkin i målmappen.

  • Du kan välja om du alltid ska behålla meddelanden som du inte har läst genom att markera eller avmarkera kryssrutan Flytta inte olästa meddelanden. Vi rekommenderar att du inte markerar det här alternativet eftersom de återstående konversationsmeddelandena innehåller de meddelanden som tas bort, inklusive de som du eventuellt inte har läst.

  • Du kan välja om du alltid ska behålla meddelanden som är kategoriserade genom att markera eller avmarkera kryssrutan Flytta inte kategoriserade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet eftersom kategorier gäller för specifika meddelanden och när du tar bort ett kategoriserat meddelande går det förlorat.

  • Du kan välja om du alltid ska behålla meddelanden som är flaggade genom att markera eller avmarkera kryssrutan Flytta inte flaggade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet eftersom flaggor gäller för specifika meddelanden och när du tar bort ett flaggat meddelande går det förlorat.

  • Du kan välja om du alltid ska behålla meddelanden som är digitalt signerade genom att markera eller avmarkera kryssrutan Flytta inte digitalt signerade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet.

  • Du kan välja om du alltid ska behålla det ursprungliga meddelandet om någon ändrar meddelandetexten när den tas med i svar, genom att markera eller avmarkera kryssrutan Flytta inte originalet när ett meddelande ändras av ett svar. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet. Det garanterar att du har en komplett konversation, även om någon ändrar meddelandetexten i ett svar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×