Använda Excel Services för att samarbeta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill att samarbeta med arbetsboksdata lättare än någonsin, Microsoft Office Excel 2007 kan användas med Excel Services – en Microsoft Office SharePoint Server 2007-server som kan köra Excel beräkningen Services.

I stället för bara sparar en arbetsbok i ett SharePoint-dokumentbibliotek, kan du publicera en arbetsbok i Excel Services kan dra nytta av följande fördelar:

 • Arbetsboksdata kan presenteras på en tillförlitlig plats som har satts upp för ditt företag.

 • Du kan ange de delar i arbetsboken som du vill att andra ska se  – du behöver inte dölja arbetsboksdata som du inte vill visa.

 • Du kan kontrollera om en arbetsbok för kompatibilitet med Excel Services så att du kan undvika att använda funktioner som inte stöds i Excel Services.

 • Du kan få åtkomst till arbetsböcker som publiceras till Excel Services i en webbläsare genom att använda Microsoft Office Excel Web Access och göra fullständigt tillförlitliga beräkningar med Excel.

Viktigt!: Du kan bara publicera Excel-arbetsböcker till Excel Services med Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 och Microsoft Office Excel 2007.

Artikelinnehåll

Vad är Excel Services?

Vad är Excel Web Access?

Hur Excel 2007 och Excel Services fungerar ihop?

Excel Services och IRM (Information Rights Management)

Ansluta till data på ett säkert sätt

Publicera en arbetsbok i Excel Services

Interagera med en Excel-arbetsbok i Excel Services

Vad är Excel Services?

Det finns tre baskomponenter i Excel Services som samverkar med varandra och tillsammans utgör den strukturella designen i Excel Services.

Översikt över Excel Services

1. Excel beräkningen tjänster (ECS) är Excel Services som läses in arbetsboken, beräknar i fullständig återgivning med Excel Services, uppdaterar externa data och behåller sessioner ”motor”.

2. Excel Web Access (Excel Web Access) är en webbdel som visar och möjliggör interaktion med ett Microsoft Office Excel-arbetsbok i en webbläsare med hjälp av dynamisk hierarkiska tagg Markup Language (DHTML) och JavaScript utan att behöva för att hämta ActiveX-kontroller i klienten dator, och kan anslutas till andra webbdelar på instrumentpaneler och andra webbdelssidor.

3. Excel Web Services (EWS) är en webbtjänst finns i Microsoft Office SharePoint Services som innehåller flera metoder som en utvecklare kan använda som ett application programming interface (API) för att skapa anpassade program baserat på Excel-arbetsboken.

Eftersom Excel Services är en del av Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du också dra nytta av många funktioner för SharePoint-teknik, t ex styra, skydda och hantera åtkomst till arbetsböcker, serverbaserade prestanda och möjligheten att skala bra när användare är lägga till.

Överst på sidan

Vad är Excel Web Access?

Excel Web Access är en webbdel som visar data och diagram från en Excel-arbetsbok och som liknar Excel (till exempel används bladflikar, dispositionsknappar och pilar i listrutor). Excel Web Access tillhandahåller många olika sätt att anpassa webbdelen.

Dela Excel-arbetsböcker med Excel Web Access

1. Det översta avsnittet innehåller verktygsfältet med flera menyer, kommandon, listrutor och navigeringsknappar om du vill rulla en sida i taget.

2. Huvudfönstret visar ett eller flera kalkylblad i kalkylbladsvyn, ett namngivet objekt, till exempel ett diagram eller en Excel-tabell i vyn för namngivna objekt samt ett valfritt dispositionsområde.

3. Det nedre avsnittet visar varningar och meddelanden, till exempel meddelanden om uppdatering.

4. åtgärdsfönstret parametrar har parametern etiketter, textrutor för datainmatning och valfritt verktygstips som innehåller mer information om varje parameter. Microsoft Office Excel Web Access

Mer information om hur du använder Excel Web Access finns i Hjälp.

Överst på sidan

Hur fungerar Excel 2007 och Excel Services tillsammans?

Om du vill använda Excel Services när du samarbetar måste du skapa en arbetsbok i Excel 2007 och sedan publicera den arbetsboken till Excel Services. Kort sagt är Excel 2007 författarverktyget och Excel Services är rapportverktyget.

Hur Excel Services och Excel 2007 samverkar

1. En författare till en arbetsbok, ofta en affärsanalytiker, använder Excel 2007 för att skapa Excel-arbetsboken, och i vissa fall för att specificera namngivna objekt för visning samt definiera parametrar.

2. Arbetsboksförfattaren publicerar arbetsboken till ett dokumentbibliotek (eller till ett nätverk eller en webbmapp) i Excel Services, där den hanteras och skyddas av en SharePoint-administratör.

3. Arbetsboksförfattaren och andra användare kan skapa rapporter, webbdelssidor och Business Intelligence-instrumentpaneler som använder arbetsboken.

4. Många affärsanvändare kan få åtkomst till arbetsboken genom att visa den i en webbläsare, och de kan till och med uppdatera informationen om arbetsboken är ansluten till en extern datakälla.

5. Med rätt behörighet kan affärsanvändare kopiera arbetsbokens aktuella status, och alla interaktioner som äger rum under aktuell session. Det kan vara sortering och filtrering till en klientdator för ytterligare analys, antingen som en Excel-arbetsbok eller som en ögonblicksbild av en arbetsbok.

Överst på sidan

Excel Services och IRM (Information Rights Management)

IRM (Information Rights Management) är ett sätt att tillhandahålla sekretess för ett Microsoft Office-dokument och se till att känslig information endast ses av behöriga personer. Du kan till exempel rapportera finansiell kvartalsinformation till utvalda personer i en chefskommitté en månad innan informationen blir offentlig genom ett uttalande, så att chefskommittén har tid på sig att förbereda svar och fatta lämpliga affärsbeslut.

Windows SharePoint Services Version 3.0 eller senare stöder IRM på ett dokumentbibliotek, samt alla dokument i det biblioteket (om de enskilda dokumenten är kompatibla med IRM). När ett dokument har överförts till ett IRM-dokumentbibliotek blir också dokumentet kompatibelt med IRM.

Excel Services stöder inte Excel-arbetsböcker som är IEM-kompatibla, och Excel-arbetsböcker kan inte öppnas om de är IRM-kompatibla eller kommer från ett IRM-kompatibelt bibliotek. Du kan dock publicera en Excel-arbetsbok utan IRM till Excel Services, öppna arbetsboken som en ögonblicksbild i Excel Services och sedan spara ögonblicksbilden till ett dokumentbibliotek som är IRM-kompatibelt om du vill dra nytta av IRM.

Mer information finns i hjälp om central administration för Office SharePoint Server.

Överst på sidan

Ansluta till data på ett säkert sätt

För de flesta Excel-arbetsböcker som publiceras till Excel Services lagras data i arbetsboken. Om du vill uppdatera Excel Services med ändringar som du gör i informationen behöver du bara spara Excel-arbetsboken. För andra arbetsböcker finns det en eller flera anslutningar till externa datakällor, till exempel en databas eller en OLAP-kub. De här anslutningarna innefattar information om hur du hittar, loggar in, frågar och kommer åt den externa datakällan. Även om denna anslutningsinformation kan lagras i arbetsboken lagras den ofta i en ODC-fil (Office Data Connection), särskilt när informationen delas av många användare och anslutningsinformationen måste vara uppdaterad. Arbetsbokens författare eller administratören kan skapa anslutningsinformationen genom att använda Excel 2007 för att stå som författare till anslutningen och sedan exportera anslutningsinformationen till en ODC-fil.

Ett DCL (Data Connection Library) är ett speciellt SharePoint-dokumentbibliotek som kan definieras som ett bibliotek på en tillförlitlig plats som gör det lätt att lagra, skydda, dela och hantera ODC-filer. Till exempel kanske en administratör behöver flytta en databas från en testserver till en produktionsserver, eller uppdatera en fråga som har åtkomst till informationen. Genom att använda en ODC-fil som sparas i ett DCL blir administrationen av anslutningsinformationen mycket lättare, och användarnas åtkomst till informationen blir mer praktisk eftersom alla arbetsböcker använder samma anslutningsfil och uppdateringsåtgärd, vare sig de finns på klient- eller serverdatorn, samt att de får aktuella ändringar i anslutningsfilen. Du kan använda en Office SharePoint-server och en användares klientdator för att automatiskt upptäcka ändringar i anslutningsfilen och använda den mest uppdaterade versionen av den anslutningsfilen.

Mer information finns i Skapa, redigera, och hantera anslutningar till externa data och Office SharePoint Server Central Administration hjälpen i.

Överst på sidan

Publicera en arbetsbok i Excel Services

Om du har tillgång till Excel Services kan du publicera en arbetsbok på den servern så att andra användare kan komma åt hela eller delar av de data som den innehåller i webbläsare med hjälp av Microsoft Office Excel Web Access.

Definiera vad du vill att andra användare ska se

När du publicerar en arbetsbok i Excel Services hela arbetsboken publiceras på servern, men du kan definiera delarna i arbetsboken, såsom enskilda kalkylblad, namngivna områden eller diagram som du vill använda Excel Services ska visas i Microsoft Office Excel Web Access. Genom att visa specifika delar av arbetsboken med hjälp av Office SharePoint Server 2007 behörigheter för att skydda arbetsboken mot obehörig åtkomst och du kan hålla data i arbetsboken konfidentiell när du aktiverar behöriga användare att uppdatera, beräkna om och interagera med data som kan visas.

Göra inställningar för att tillåta interaktiv analys

Du kan också definiera parametrar. Parametrar är enstaka celler som kan få sina värden som definieras av Microsoft Office Excel Web Access användare. Du kan använda parametrar för att visa celler som hinner Arbetsboksberäkning, till exempel en konsekvensanalys som använder de värden som användaren anger i celler som har angetts som parametrar.

Mer information finns i Publicera en arbetsbok i Excel Services och definiera arbetsboksparametrar för användning i Office Excel Web Access.

Överst på sidan

Interagera med en Excel-arbetsbok i Excel Services

Även om du inte kan redigera celler i arbetsböcker i Excel Services kan du interagera med informationen på många sätt. Om du vill hitta svaren på specifika frågor om informationen kan du ofta hitta och visa information genom att använda följande interaktiva funktioner:

 • Visa de senaste formelresultaten genom att räkna om data i arbetsboken.

 • Uppdatera realtidsdata från en extern datakälla, till exempel en databas eller en OLAP-kub (Online Analytical Processing).

 • Navigera till olika kalkylblad, delar av kalkylblad eller valda namngivna objekt i arbetsboken, t.ex. ett diagram eller en Excel-tabell.

 • Sortera och filtrera data

 • Visa eller dölj datanivåer i en pivottabellrapport.

 • Ändra cellvärdena tillfälligt genom att ange parametrar för att uppdatera resultaten i en formel, eller gör en enkel "vad händer om"-analys.

 • Få olika resultat eller vyer genom att välja data från en annan ansluten webbdel, till exempel en filterwebbdel eller listvywebbdel, på instrumentpanelen eller en annan webbdelssida.

Obs!: Du kan också kopiera Excel-arbetsboken, öppna den i Excel 2007 på din dator och sedan använda alla funktionerna i Excel, som Vad händer om-analys och välformaterad utskrift.

Mer information om hur du använder Excel Web Access finns Microsoft Office Excel Web Access hjälp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×