Använda Communicator med Office Outlook 2007 och Office OneNote 2007

Om du använder Office Communicator 2007 med Office Outlook får du tillgång till flera kraftfulla funktioner som gör Office Communicator ännu mer användbart. Du kan t.ex. göra följande:

 • Visa tillgänglighet för kontakter och använda uppringnings- och snabbmeddelandefunktioner från Office Communicator i Outlook 2007.

 • Ange att Frånvaro-inställningar ska hämtas automatiskt från Outlook så att ditt Frånvarande-meddelande kan visas i statuskommentarområdet i Communicator 2007.

 • Ange att statusvärdet Online eller Upptagen i Communicator ska uppdateras i enlighet med din Outlook-kalender och att kontaktlistan ska uppdateras i enlighet med informationen i Kontakter i Outlook.

 • Logga alla inkommande, utgående och missade samtal i Outlook.

 • Starta eller starta om en konversation med snabbmeddelanden, ljud eller video från ett e-postmeddelande i Outlook.

 • Hämta OneNote 2007-anteckningar som du gjorde under ett tidigare samtal från mappen Konversationshistorik i Outlook.

Beroende på din konfiguration kanske du också kan använda RTF-anteckningsfunktionerna i Office OneNote 2007 i konversationsfönstret i Communicator.

Vad vill du göra?

Konfigurera integrationsalternativ för Outlook i Communicator

Skicka ett e-postmeddelande från en session med snabbmeddelanden

Skicka ett snabbmeddelande från ett e-postmeddelande

Använda mappen Konversationshistorik i Outlook

Visa missade samtal i Outlook 2007

Spela upp dina röstmeddelanden i Outlook 2007

Visa eventuella Outlook-aviseringar som du har missat

Skapa anteckningar under en konversation med Office OneNote 2007

Konfigurera integrationsalternativ för Outlook i Communicator

 1. Klicka på knappen Meny i namnlisten i Office Communicator, peka på Verktyg och klicka på Alternativ.

 2. Välj Microsoft Office Outlook i listrutan under PIM-programvara på fliken Personlig information .

 3. Markera eller avmarkera följande alternativ, beroende på vad du vill göra:

  • Visa min frånvaroinformation för kontakter med åtkomstnivåerna Privat, Team och Företag

  • Uppdatera min närvaro utifrån mina Outlook-kalenderdata

  • Visa mötets ämne och plats för kontakter på min gruppåtkomstnivå

  • Spara mina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook

  • Spara mina samtalsloggar i mappen Konversationshistorik i Outlook

   Obs!: Alla ändringar av de här alternativen börjar automatiskt gälla för alla dina datorer och enheter med Communicator 2007.

Överst på sidan

Skicka ett e-postmeddelande från en session med snabbmeddelanden

 1. Under en session med snabbmeddelanden markerar du namnet på den kontakt som du vill skicka ett e-postmeddelande till i deltagarlistan.

 2. Högerklicka på kontaktnamnet och klicka på Skicka ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande från ett e-postmeddelande

 • Klicka på indikatorn för närvarostatus bredvid ett kontaktnamn i meddelandefönstret i Outlook 2007 och klicka på Svara med snabbmeddelande.

Överst på sidan

Använda mappen Konversationshistorik i Outlook

När du använder Communicator 2007 skapas en särskild mapp i Outlook med namnet Konversationshistorik som används för att spara och logga information om dina konversationer. Mappen visas i mapplistan i Outlook 2007 tillsammans med de andra mapparna, t.ex. Inkorgen, Utkorgen och Skickat, och den innehåller en logg över sessioner med snabbmeddelanden, telefonsamtal och vidarekopplade samtal.

Varje objekt i mappen Konversationshistorik innehåller tidpunkt och datum för meddelandet, ämnet och innehållet i konversationen, namn på deltagare och konversationsriktningen (inkommande eller utgående). Dessutom innehåller mappen information om alla konversationer med ljud och (om du har aktiverat det alternativet) en fullständig logg över alla konversationer med snabbmeddelanden.

Så här visar du mappen Konversationshistorik

 1. Klicka på Postlåda under Alla e-postmappar i navigeringsfönstret i Outlook för att expandera mapplistan.

 2. Klicka på Konversationshistorik.

Överst på sidan

Visa missade samtal i Outlook 2007

Med Outlook 2007 kan du logga alla missade telefonsamtal, röstmeddelanden och missade konversationer. Loggen sparas i Inkorgen.

 • Dubbelklicka på Sökmappar under Alla e-postmappar i navigeringsfönstret i Outlook och klicka på Missade konversationer.

Överst på sidan

Spela upp dina röstmeddelanden i Outlook 2007

 1. Dubbelklicka på Sökmappar under Alla e-postmappar i navigeringsfönstret i Outlook och klicka på Röstmeddelande.

 2. Leta upp det e-postmeddelande som innehåller en logg över det missade meddelandet och dubbelklicka på den bifogade filen (i Outlook 2003) eller klicka på Spela upp (i Outlook 2007).

  Röstmeddelandet öppnas och spelas upp i Windows Media Player.

Obs!: I Outlook 2007 kan du också välja att spela upp meddelandet på telefonen i stället för på datorn, och skapa anteckningar för röstmeddelandet genom att klicka på knappen Redigera anteckningar längst upp i e-postmeddelandet.

Överst på sidan

Visa eventuella Outlook-aviseringar som du har missat

Om du använder Communicator 2007 med Outlook 2007 visas en avisering i Communicator när det finns röstmeddelanden som du inte har lyssnat på eller missade e-postmeddelanden för konversationer i Inkorgen. Om det inte finns några missade meddelanden visas inte Missade meddelanden.

 • Klicka på knappen för missade aviseringar i huvudfönstret i Office Communicator. En lista med missade aviseringar visas.

Överst på sidan

Skapa anteckningar under en konversation med Office OneNote 2007

 • Klicka på knappen för konversationsalternativ i det övre högra hörnet av konversationsfönstret och klicka på Anteckna med hjälp av OneNote.

  Om det är en fortsatt konversation kan du också använda knappen Visa fler alternativ om du vill öppna en tidigare anteckning.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×