Använda Avery-mallar i Word

Om du använder pappersprodukter från Avery, t.ex. etiketter, visitkort, avdelare och namnskyltar, kan du använda Avery-mallarna i Word. Det enda du behöver är produktnumret.

Hitta Avery-produktnumret i Word

 1. På fliken Utskick väljer du Etiketter.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. I listan Etikettleverantörer väljer du något av Avery-alternativen.

  Välj en Avery-etikettleverantör i dialogrutan Etikettalternativ

 4. I listan Produktnummer väljer du det nummer som motsvarar produktnumret på Avery-förpackningen.

  Obs!: Om du inte hittar Avery-mallen i listan med produktnummer läser du avsnitten Ladda ned och använda Avery®-guiden och Anpassa Word för användning med Avery®-ark senare i artikeln.

  Under Etikettalternativ väljer du en produkt i listan med produktnummer.
 5. Klicka på OK.

 6. Om du vill skriva ut samma adress eller innehåll på varje etikett följer du anvisningarna i Skriva ut etiketter med samma adress eller innehåll.

 7. Om du vill skriva ut olika adresser eller innehåll på varje etikett följer du anvisningarna i Skriva ut etiketter med olika adresser eller innehåll.

Skriva ut etiketter med samma adress eller innehåll

När du har konfigurerat Word till att skriva ut dina etiketter, antingen genom att välja etikettyp enligt beskrivningen i Hitta Avery-produktnumret i Word eller genom att anpassa mått enligt Anpassa Word för användning med Avery®-ark, följer du anvisningarna nedan för att skriva ut samma adress eller innehåll på alla etiketter.

 1. På fliken Utskick väljer du Etiketter så öppnas dialogrutanKuvert och etiketter om den inte redan är det.

 2. I Kuvert och etiketter skriver du adressen (eller annan text) som du vill använda på alla etiketter i rutan Adress.

  Obs!:  Rutan Adress är endast till för text.

 3. Om du vill skriva ut en enstaka etikett markerar du Enstaka etikett i Kuvert och etiketter och anger rad och kolumn för etiketten du vill skriva ut.

 4. Välj Skriv ut.

  Tips: Om det är första gången du använder etikettypen du har valt på skrivaren skriver du först ut etiketterna på ett vanligt papper för att se om textens placering justeras efter det faktiska etikettarket.

Skriva ut etiketter med olika adresser eller innehåll

När du har konfigurerat Word till att skriva ut dina etiketter, antingen genom att välja etikettyp enligt beskrivningen i Hitta Avery-produktnumret i Word eller genom att anpassa mått enligt Anpassa Word för användning med Avery®-ark, följer du anvisningarna nedan för att skapa och skriva ut etiketter med olika adresser och innehåll.

 1. På fliken Utskick väljer du Etiketter så öppnas dialogrutanKuvert och etiketter om den inte redan är det.

  Word visar den etikettyp du har valt i området Etikett.

 2. Klicka på Nytt dokument.

  Word öppnar ett nytt dokument som innehåller en tabell med mått som matchar etikettypen.

  Word skapar en tabell med mått som matchar den markerade etikettypen.
 3. Om stödlinjerna inte visas i det nya dokumentet, och du vill att de ska det, väljer du fliken Layout och sedan Visa stödlinjer där du kan aktivera och inaktivera visningen av stödlinjer.

 4. Välj fliken Arkiv, fliken Skriv ut och sedan knappen Skriv ut.

  Tips: Om det är första gången du använder etikettypen du har valt på skrivaren skriver du först ut etiketterna på ett vanligt papper för att se om textens placering justeras efter det faktiska etikettarket.

Ladda ned och använda Avery®-guiden

Avery-guiden fungerar i Office 2013, 2010 (förutom Office Starter) och 2007. På Averys webbplats hittar du support för Office 2016.

 1. Gå till Averys webbplats och ladda ned guiden.

 2. När du har installerat guiden klickar du på fliken Avery i menyfliksområdet i Word.

 3. Dubbelklicka på Avery-guiden och följ instruktionerna för att hitta ett Avery-produktnummer. Välj design, välj layout, ange din information och slutför arket.

  Knappen Avery-guide

 4. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på knappen Skriv ut.

Anpassa Word för användning med Avery®-ark

Om din Avery-mall inte finns i listan Produktnummer kan du skapa en anpassad mall i Word.

 1. Mät etiketten, avgränsaren eller kortet och avståndet mellan dem.

 2. Följ steg 1–4 i Hitta ditt Avery®-produktnummer i Word. I steg 4: under Produktnummer väljer du det produktnummer som ligger närmast ditt (se värdena i Etikettinformation.

  Alternativ för etikettleverantör och produktnummer

 3. Klicka på Ny etikett.

 4. Ändra de värden som visas i rutorna till de värden du har mätt upp.

  I rutan Förhandsgranska ser du hur måtten används på dina Avery-ark.

 5. När du har angett alla mått klickar du på OK tre gånger i följd.

 6. Om du vill skriva ut samma adress eller innehåll på varje etikett följer du anvisningarna i Skriva ut etiketter med samma adress eller innehåll.

 7. Om du vill skriva ut olika adresser eller innehåll på varje etikett följer du anvisningarna i Skriva ut etiketter med olika adresser eller innehåll.

Relaterad information

Läs mer i Koppla dokument för etiketter om hur du skriver ut adressetiketter i Word.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×