Använda åtgärdsfönstret Använd format

Med hjälp av åtgärdsfönstret Använd format kan du använda, ta bort, ändra, byta namn på och ta bort format, koppla och koppla från formatmallar (CSS), markera alla instanser av ett format samt gå till koden som innehåller ett formats regeluppsättning. I åtgärdsfönstret Använd format visas alla format enligt reglerna för formatet, så att du snabbt kan hitta det format som du vill använda genom att se hur det ser ut.

I den här artikeln

Om åtgärdsfönstret Använd format

Om symbolerna i åtgärdsfönstret Använd format

Sortera listan med format i åtgärdsfönstret Använd format

Visa eller dölja format i åtgärdsfönstret Använd format

Visa en färgad bakgrund i åtgärdsfönstret Använd format bakom format som inte innehåller någon regel för bakgrundsegenskap

Om åtgärdsfönstret Använd format

När du öppnar en webbsida visas format som har definierats i alla formatmallar för sidan, inklusive externa, infogade och interna formatmallar, i åtgärdsfönstret Använd format. Klassbaserade och id-baserade format visas antingen under namnet på den externa CSS-filen som innehåller formatet eller under Aktuell sida om formatet är en intern formatmall. Elementbaserade format ordnas på samma sätt men visas under den separata rubriken Sammanhangsbaserade väljare, nedanför listan med klassbaserade och id-baserade format. Du kan ställa in att alla format eller bara de format som används på den aktuella webbsidan eller i den aktuella markeringen på sidan visas i åtgärdsfönstret. Oavsett vilka alternativ du har valt, visas elementbaserade och infogade format bara i åtgärdsfönstret om du placerar markören i innehåll där formatet används eller markerar innehåll där formatet används.

I både åtgärdsfönstret Använd format och Hantera format används den återgivna sidans struktur för att identifiera formatreferenser. Det innebär att en huvudsida och dess innehållssida behandlas som en enda sida i åtgärdsfönstren Använd format och Hantera format. Om du till exempel öppnar en innehållssida och sedan markerar Visa formatmallar som används på den aktuella sidan på knappen Alternativ, visas alla format som används på både innehållssidan och huvudsidan som den är kopplad till i Använd format. Det beror på att innehållssidan och huvudsidan sammanfogas till sidan som återges i webbläsaren.

Du kan sortera listan med format som visas i åtgärdsfönstret Använd format och begränsa listan så att den bara innehåller format som används på den aktuella webbsidan eller i den aktuella markeringen. Om ett visst format är svårt att se mot den vita bakgrunden i åtgärdsfönstret, kan du välja en färg som ska visas i åtgärdsfönstret bakom format som inte har någon bakgrundsegenskap.

Tips: Om du tillfälligt vill visa alla regler för ett format i ett skärmtips, pekar du på formatet i åtgärdsfönstret Använd format.

Åtgärdsfönstret Använd format

1. Om du klickar på Rensa format tas alla klassbaserade och infogade format bort från den aktuella markeringen.

2. Under Aktuell sida visas klassbaserade och id-baserade format i interna formatmallar och importerade, externa CSS-filer.

3. Extern CSS-fil som importerats till den aktuella webbsidan.

4. Ett format som definierats i den interna formatmallen i den aktuella webbsidan.

5. Extern CSS-fil som länkats från den aktuella webbsidan.

6. En heldragen, rektangulär kantlinje visas runt format som används i den aktuella markeringen.

7. Under Sammanhangsbaserade väljare visas elementbaserade format som används i den aktuella markeringen.

8. Klassbaserade och id-baserade format i den länkade externa CSS-filen (events.css).

9. För varje format finns en snabbmeny där du kan utföra många formatrelaterade uppgifter. Peka på ett format och klicka på pilen eller högerklicka på ett format.

Överst på sidan

Om symbolerna i åtgärdsfönstret Använd format

Symbolerna som visas bredvid varje format i åtgärdsfönstret Använd format visar formatets typ och om formatet används på den aktuella webbsidan.

Symbol

Beskrivning

Röd punkt som visas bredvid ID-baserade format

En röd punkt visas bredvid id-baserade format.

Grön punkt som visas bredvid klassbaserade format

En grön punkt visas bredvid klassbaserade format.

Blå punkt som visas bredvid elementbaserade format

En blå punkt visas bredvid elementbaserade format.

Gul punkt som visas bredvid infogade format

En gul punkt visas bredvid infogade format.

Grön punkt som visas bredvid format som används

En cirkel visas runt en färgad punkt bredvid format som används på den aktuella webbsidan.

@-tecken som visas bredvid importerade övergripande formatmallar

Ett @-tecken visas bredvid importerade, externa formatmallar.

Överst på sidan

Sortera listan med format i åtgärdsfönstret Använd format

 • Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och gör något av följande:

  • Om du vill att formaten ska visas i samma ordning som i formatmallen, markerar du Kategorisera efter ordning.

  • Om du vill att formaten ska visas i alfabetisk ordning och efter typ av format (klassbaserat eller id-baserat), markerar du Kategorisera efter typ.

Överst på sidan

Visa eller dölja format i åtgärdsfönstret Använd format

 • Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och gör något av följande:

  • Om du vill att alla format i externa, interna och infogade formatmallar på den aktuella webbsidan ska visas, markerar du Visa alla formatmallar.

  • Om du bara vill att format som används på den aktuella webbsidan ska visas, markerar du Visa formatmallar som används på den aktuella sidan.

  • Om du bara vill att format som används i den aktuella markeringen på sidan ska visas, markerar du Visa formatmallar som används i markering.

   Obs!: Elementbaserade format och infogade format visas bara i åtgärdsfönstret Använd format om du placerar markören i innehåll där formatet används eller markerar innehåll där formatet används.

Överst på sidan

Visa en färgad bakgrund i åtgärdsfönstret Använd format bakom format som inte innehåller någon regel för bakgrundsegenskap

 1. Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Använd format och välj Förhandsgranska bakgrundsfärg.

 2. Välj en färg i dialogrutan Fler färger och klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×