Använd villkorsstyrd formatering i Excel

Med villkorsstyrd formatering kan du använda färger i celler som motsvarar specifika villkor som dubblettvärden eller värden som uppfyller vissa kriterier, t.ex. “större än 100” eller “lika med intäkter”. Det finns alternativ för Regler för markering av celler och för att konfigurera Regler för över/under. Du kan också visa hur enskilda celler rangordnas mot ett intervall med värden med datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar. Villkorsstyrd formatering är dynamisk, vilket betyder att formateringen justeras automatiskt när värdena ändras.

Alternativ för villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering med färgskalor

Markeringar för villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering med trefärgsskala

Obs!: Före Excel 2007 skapades regler för villkorsstyrd formatering med en formel och hade bara stöd för tre nivåer. Sedan Excel 2007 har villkorsstyrd formatering många fördefinierade regler som är enkla att använda och stödjer upp till 64 nivåer. Om du har en formateringssituation som inte kan skapas med fördefinierade villkorsformat kan du använda en formel för att använda villkorsstyrd formatering.

I det här avsnittet visas flera metoder för att använda några av de fördefinierade reglerna för villkorsstyrd formatering. Det finns tusentals tänkbara kombinationer så du bör experimentera med dem tills du hittar det som fungerar bäst för dig. Ha dessutom din målgrupp i åtanke eftersom det kan vara svårt att förstå dina avsikter om det blir för komplext.

Följ anvisningarna nedan om du vill markera dubblettobjekt i en kolumn med data:

Villkorsstyrd formatering med markerade dubblettvärden

 1. Välj det område där du vill formatera dubblettvärden med en färg, som i exemplet här med Namn på anställda.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Dubblettvärden.

  Dubblettvärden

 3. Välj ett format i listrutan med alternativ och klicka sedan på OK.

  Markera dubbletter – formateringsalternativ

Området visar ett format som markerar dubblettobjekt i den färg du väljer.

Sortera efter färg

Ta dubblettsökningen ett steg längre genom att sortera listan efter färg. Det kan göra det enklare att göra massändringar av dubbletterna, till exempel ta bort dem.

Gör så här:

 1. Klicka var som helst i dataområdet. På fliken Data klickar du på Sortera och filtrera > Sortera.

 2. Markera Namn på anställda och klicka på Sortera. Välj Cellfärg i listrutan Sortera efter och välj sedan en färg under Ordna och välj Överst i den sista listrutan. Klicka på OK om du vill använda den här formateringen.

Data > Sortera > Sortera efter färg-alternativ

Den sorterade tabellen grupperar dubbletterna överst:

Villkorsstyrd formatering med dubblettvärden högst upp i en lista

Alternativet 10 högsta kan snabbt identifiera de högsta resultaten i ett område, t.ex. topp 10-kunderna i en lista baserad på rangordning. På samma sätt kan du även välja 10 lägsta, 10 högsta/lägsta % eller Över/under medel. Du kan ändra de 10 högsta till vilket värde du vill när du har valt en regel.

Följ anvisningarna nedan för information om hur du markerar de 10 högsta intäktsresultaten.

Villkorsstyrd formatering – 10 högsta används för ett område
 1. Markera det område du vill formatera. I exemplet ovan har vi valt kolumnen Intäkter.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Regler för över/under > 10 högsta.

  Villkorsstyrd formatering – 10 högsta-formateringsalternativ
 3. Du kan sedan justera antalet alternativ du vill använda uppåt eller nedåt och som fyllningsfärg.

  Villkorsstyrd formatering – 10 högsta-markering

När du använder villkorsstyrd formatering för att visa datastaplar ritar Excel en stapel i varje cell vars längd motsvarar värdet i cellen i förhållande till de andra cellerna i det markerade området.

Följ anvisningarna nedan om du vill gå igenom ett exempel.

Villkorsstyrd formatering – datastaplar används för ett område
 1. Markera det område du vill formatera. I exemplet ovan har vi valt kolumnen Intäkter.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Datastaplar. Välj sedan formatet Toning eller Hel fyllning efter önskemål.

  Villkorsstyrd formatering – formatgalleri för datastapel
 3. Om du vill sortera listan när du har använt datastaplarna markerar du bara kolumnen. På fliken Data klickar du på Sortera och filtrera och väljer sedan alternativet Snabbsortera stigande eller Snabbsortera fallande om du vill sortera stigande eller fallande.

Använd en uppsättning ikoner för att visuellt ange där värden faller inom vissa intervall på en tal- eller procentskala. I det här avsnittet går vi igenom hur man jämför regionala resultat med en standard med positiva Villkorsstyrd formatering – ikonen Positiv -, neutrala Villkorsstyrd formatering – ikonen Neutral - och negativa Villkorsstyrd formatering – ikonen Negativ -ikoner.

Följ anvisningarna nedan om du vill se hur det går till.

Villkorsstyrd formatering – ikonuppsättning används för ett område

 1. Markera det område du vill formatera.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Ikonuppsättningar. Välj sedan det ikonuppsättningsformat du vill ha.

  Villkorsstyrd formatering – alternativ för ikonuppsättning


 3. Excel försöker tolka dina data och formatera enligt detta. Om du vill ändra detta går du till fliken Start, klickar på Villkorsstyrd formatering > Hantera regler. Välj ikonuppsättningsregeln > Redigera regel. Justera sedan avsnittet Visa samtliga ikoner enligt de här reglerna. I det här fallet anger vi regeln så att allt större än 45 000 är positivt, allt mellan 40 000 och 45 000 är neutralt och allt mindre än 40 000 är negativt.

  Villkorsstyrd formatering – dialogruta för alternativ för ikonuppsättning

Med Färgskalor kan du markera värden för att visa ett intervall och jämföra toppar och dalar, i det här fallet jan-jun.

Villkorsstyrd formatering med trefärgsskala

Gör så här:

 1. Välj området som har de värden du vill formatera.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Färgskalor. Välj sedan den skala du vill använda. I det här fallet har vi använt färgskalan Röd – Gul – Grön.

  Färgskala, röd-gul-grön

Om du vill använda formatering på varannan rad i dina data kan du göra det med en villkorsstyrd formatering-formel. Det är dock mycket enklare att bara formatera dina data som en tabell. Markera en cell i dataområdet och gå till Start > Format > Formatera som tabell. Välj sedan det format du vill ha i Formatmallslistan. Excel omvandlar direkt dina data till en tabell.

Excel-tabell – formatgalleri

Om du bara vill ha tabellformateringen, men inte de ytterligare funktionerna i tabellen, kan du konvertera tillbaka tabellen till ett område. Klicka på valfri plats i tabellområdet och klicka sedan på fliken Tabellverktyg i menyfliksområdet > Design > Verktyg > Konvertera till område.

Mer information om Excel-tabeller finns här: Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad.

Om inget av alternativen ovan är det du letar efter kan du med några få enkla steg skapa en egen regel för villkorsstyrd formatering:

 1. Välj de celler du vill formatera.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Ny regel.

  Ny formateringsregel

 3. Skapa regeln och ange dess formatalternativ. Klicka sedan på OK. Mer information finns även i Använda formler med villkorsstyrd formatering.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×