Använd en skärmläsare med en PowerPoint-presentation

Behöver du hjälp med att använda PowerPoint 2016 med en skärmläsare? Med kortkommandon kan du flytta runt i olika PowerPoint-vyer för att skapa, redigera och göra presentationen.

Skärmläsare skiljer sig åt vad gäller hur de berättar om bildinnehållet, hur mycket de läser och hur de olika delarna av PowerPoint-fönstret benämns. I det här avsnittet finns tips som underlättar navigeringen.

I det här avsnittet

Komma igång

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Använda specifika skärmläsare

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättningar

Komma igång

När du öppnar en presentation i PowerPoint är fokus på den första bilden i presentationen. Bilder öppnas i vyn Normal, där du kan redigera. I JAWS hör du "Bildområde". I Skärmläsaren hör du "Redigera, vy".

Varje gång du trycker på F6 flyttas fokus till nästa område i PowerPoint-fönstret i följande ordning:

 1. Statusfältet och zoomknapparna. Du flyttar mellan knapparna i statusfältet genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb.

 2. Menyfliksområdet. När fokus är på menyfliksområdet kan du använda piltangenterna för att flytta mellan flikarna, och trycka på Tabb för att flytta till kommandona i menyfliksområdet.

  När fokus är på en bild kan du öppna en flik i menyfliksområdet: Tryck på Alt och på flikens snabbtangent:

  • H (Start)

  • I (Infoga)

  • G (Design)

  • K (Övergångar)

  • A (Animeringar)

  • S (Bildspel)

  • R (Granska)

  • W (Visa).

  Beroende på typen av objekt som är i fokus innehåller menyfliksområdet Bildverktyg, Tabellverktyg, Diagramverktyg, Ljudverktyg och Videoverktyg.

 3. Fönstret Anteckningar. Skriv i fönstret Anteckningar om du vill lägga till stödanteckningar i en bild.

  • Om du vill stänga eller öppna fönstret Anteckningar på nytt trycker du på Alt + W, P och sedan N

  . Statusfältet innehåller också en genväg för Anteckningar som öppnar och stänger fönstret Anteckningar.

 4. Miniatyrfönstret. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil för att flytta mellan alla bilder i presentationen i miniatyrfönstret. De flesta skärmläsare identifierar bilderna efter deras rubrik och nummer.

  • Tryck på F6 för att flytta från en miniatyrbild till bilden så att du kan redigera innehållet.

Tryck på Skift + F6 om du vill flytta fokus genom dessa områden i omvänd riktning.

Obs!:  När du arbetar med bilder kan andra åtgärdsfönster öppnas. Det kan göra det svårt att använda funktionerna. Tryck på F6 för att gå igenom även dessa fönster. Skärmläsare kan identifiera dem efter knappen eller objektet i fokus i stället för efter namnet på fönstret.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

När fokus är på en bild i normalvyn kan du redigera och få mer information om innehållet i en bild. Vyn Normal öppnar miniatyrfönstret, bildredigeringsområdet och fönstret Anteckningar.

 • Om du vill visa normalvyn trycker du på Alt + W, L.

Läsa bildrubriker

När fokus är i miniatyrfönstret läser skärmläsare bildrubrikerna när du flyttar mellan bilderna. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil för att gå till nästa eller föregående bild.

Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det sker trycker du på Alt + Tabb två gånger för att försöka flytta fokus från PowerPoint-fönstret och tillbaka till miniatyrbilderna.

Läsa innehåll i platshållare

När fokus är på en bild i normalvyn kan du använda följande kortkommandon för platshållare:

 • Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att flytta från en platshållare till en annan.

  Skärmläsare identifierar typen av platshållare. Om platshållaren till exempel innehåller text eller alternativtext läser skärmläsaren upp texten. Om den innehåller media identifierar skärmläsaren medietypen. I JAWS identifieras ett videoklipp utan alternativtext som media. (I Skärmläsaren läses texten endast om den är markerad.)

 • Tryck på F2 om du vill placera insättningspunkten i en platshållare och läsa eller redigera texten. Tryck på F2 om du vill flytta tillbaka fokus till platshållaren.

 • Du kan höra skärmläsaren beskriva textformatering, till exempel bakgrundsfärg, teckensnittsfärg, storlek och format, genom att trycka på Tabb tills du kommer till en platshållare och använda Skärmläsarens kortkommando. I JAWS trycker du t.ex. på Insert+F.

Läser tabeller

När fokus är på en bild i normalvyn kan du använda följande kortkommandon med tabeller:

 • För att flytta till en tabell trycker du på Tabb eller Skift+Tabb. Skärmläsare läser kolumnrubrikerna, följt av cellinnehållet. (I Skärmläsaren läses tabellrubriker och celler endast om de är markerade.

 • Tryck på F2 om du vill placera insättningspunkten i en cell. Tryck sedan på tabbtangenten eller använd piltangenterna för att navigera till enskilda celler.

 • Tryck på F2 om du vill flytta tillbaka fokus till tabellplatshållaren.

Läsa diagram

Skärmläsare läser diagram som bilder, inklusive diagrammets namn och dess beskrivning, men utan annan information.

Läsa objekt i en lista

I markeringsfönstret visas alla objekt på en bild i den ordning som skapades. Använd följande kortkommandon när du arbetar i markeringsfönstret:

 • Du öppnar fönstret Markering genom att trycka på Alt + H, G och sedan P. Skärmläsare identifierar objektet i fokus – antingen ett objekt markerat på den aktuella bilden eller en knapp i fönstret Markering, t.ex. Visa alla.

 • Använd piltangenterna för att gå mellan och markera objekt. Ett objekt är markerat på en bild och även i fönstret Markering.

 • Tryck på F6 om du vill flytta fokus från bildområdet till fönstret Markering.

 • Stäng fönstret Markering genom att trycka på Alt + H, G och sedan P.

Obs!: I ett bildspel läser skärmläsare objekt nedifrån och uppåt. Om du vill ändra ordningen använder du knapparna Flytta framåt och Flytta bakåt i fönstret Markering.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Utöver normalvyn finns det flera andra vyer för att arbeta med bilder i PowerPoint. Varje vy har unika funktioner. Följande vyer är särskilt praktiska:

 • Disposition. Visar en vy med endast texten i bildinnehållet. Du öppnar dispositionsvyn genom att trycka på Alt + W, P och sedan O. Tryck på Ctrl + Skift + Tabb om du vill växla mellan miniatyrer och disposition i normalvyn. Du hör "Disposition, Flik" och "Miniatyrer, Flik".

  Obs!: Skärmläsaren läser ibland inte upp Dispositionsvy när du har tryckt på Alt + W, P, O.

 • Bildsortering. Visar alla bilderna i ordning vågrätt i rader så att du enkelt kan klippa ut, kopiera, klistra in och ordna om bilderna. Skärmläsare identifierar bilderna efter deras nummer och rubrik. Du öppnar vyn Bildsortering genom att trycka på Alt + W, I. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på Alt + W, L.

 • Läsning. I den här vyn kan du gå igenom en presentation ungefär som i vyn Bildspel men utan helskärmsläge. Du öppnar läsvyn genom att trycka på Alt + W, D. Tryck på Esc för att återgå till föregående vy.

 • Bildbakgrund. I den här vyn kan du göra designändringar som gäller för alla bilderna. Du öppnar vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt + W, M. Fliken Bildbakgrund (Alt + M) läggs till i menyfliksområdet mellan flikarna Arkiv och Start. Stäng vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt + M, C.

 • Bildspel. Ger en helskärmsvy av bilderna. Tryck på F5 för att starta ett bildspel. Om du vill gå framåt trycker du på N, blanksteg eller Page Down-tangenten. Tryck på P, Backsteg eller Page Up-tangenten om du vill gå bakåt. Avsluta genom att trycka på Esc. Mer information finns i Använda kortkommandon för att göra presentationen.

Använda specifika skärmläsare

PowerPoint fungerar med den populära skärmläsaren JAWS. Programmet fungerar även med Window-Eyes och med Skärmläsaren, den skärmläsare som ingår i Windows.

Följande avsnitt innehåller tips om hur du använder dessa skärmläsare med PowerPoint.

JAWS

JAWS erbjuder specifik hjälp med att arbeta i PowerPoint. Tryck på F1 i JAWS-fönstret. Skriv PowerPoint i sökrutan.

JAWS läser kommentarer när du placerar insättningspunkten i kommentarstexten. JAWS kan inte läsa innehållet i diagram eller SmartArt-grafik eller skilja mellan video och ljud på en bild.

JAWS kan inte identifiera namnet på alla bildredigeringsvyer. När du till exempel flyttar fokus till vyn Bildsortering eller sidan Anteckningar läser JAWS "Lämnar menyer". När du går till dispositionsvyn kanske JAWS läser "Tom" i stället för bildnummer och titel. Försök då att flytta fokus till ett annat fönster och tillbaka till PowerPoint: Tryck på Alt + Tabb två gånger.

Om du behöver stänga av den virtuella markören trycker du på Insert+ Z.

Window-Eyes

Om du vill läsa bilder i bildspelsvyn trycker du på Ctrl + Skift + A för att aktivera bläddringsläge. Tryck på Ctrl + Skift + R om du vill läsa allt innehåll på en bild.

Tryck på Ctrl+Skift+A för att inaktivera bläddringsläge.

Skärmläsaren

För många typer av objekt beskriver Skärmläsaren objektstypen och alternativtexten, om det finns.

Skärmläsaren beskriver inte textformatering, animeringar och övergångar. Den läser inte kommentarer, diagram, sidhuvuden eller sidfötter.

Skärmläsaren läser endast bildrubriker i läsvyn. Skärmläsaren läser inte bildinnehållet i vyn Bildspel.

När fokus är i miniatyrfönstret hör du bildnumret och "Bild". När fokus är på en bild hör du bildnumret och "Bild".

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Mer information

Skapa en presentation med en skärmläsare

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×