Använd en skärmläsare för att framhäva en fil eller mapp i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan använda en skärmläsare för att markera viktiga filer, mappar eller länkar i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online genom att fästa dem överst i dokumentbiblioteket. När du fäster ett objekt visas en miniatyrbild överst på dokumentbibliotekssidan som gör det lättare för användarna att hitta det.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Framhäva ett objekt i dokumentbibliotek

Meddelanden: 

 • Markeringsområdet är specifikt för en mapp- eller biblioteksvy. När du använder anpassade vyer måste du fästa objektet i varje vy där du vill att det ska visas.

 • Du kan markera högst tre objekt per bibliotek, mapp eller vy.

 • Den här proceduren är inte tillgänglig i klassiskt läge.

Så här framhäver du ett objekt i ett dokumentbibliotek:

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som innehåller filen, mappen eller länken som du vill markera.

 3. I vyn Lista eller Paneler markerar du objektet som du vill framhäva.

  Tips!: 

  • Du väljer ett objekt genom att trycka på tabbtangenten tills du hör “Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”och använd sedan nedpilen. (I Skärmläsaren hör du “Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  • Så här växlar du mellan vyerna Lista och Paneler:

   • Se till att inga filer eller mappar är markerade. Knappen Ny och menyn Visa är bara tillgängliga på menyn när det inte finns några filer valda i dokumentbiblioteket.

   • Tryck på tabb tills du hör “Ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen.”

   • Tryck på högerpilen tills du hör “Menyn Visa” och tryck på Retur.

   • Tryck på nedpilen tills du hör “Lista” eller ”Paneler” och tryck på Retur.

 4. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör ”Fäst högst upp” och tryck på Retur. En miniatyrbild av objektet visas högst upp i biblioteket.

  Tips: Om alternativet Fäst högst upp inte är tillgängligt i menyraden trycker du på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”. Då trycker du på Retur. Tryck på nedpilen på undermenyn tills du hör ”Fäst högst upp”, och tryck sedan på Retur.

Obs!: Om du väljer miniatyrbilden av det framhävda objektet är det enkelt att arbeta med objektet:

 • Om du vill välja en miniatyrbild trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill ha. (I Narrator hör du ”Fästa objekt”.)

 • Tryck på Retur. Det markerade framhävda objektet öppnas.

 • Så här öppnar du en snabbmeny med en lista över ytterligare åtgärder som du kan utföra på ett framhävt objekt, till exempel Byt namn, Avisera mig, Versionshistorik, och Checka ut:

  1. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

  2. Tryck på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”, och tryck på Retur.

  3. Välj alternativ på snabbmenyn med hjälp av nedpilen och tryck sedan på Retur.

Ändra ordningen på framhävda objekt

När du har flera framhävda objekt kan du ändra den ordning som de visas i genom att flytta ett objekt till vänster eller höger.

 1. Logga in på din organisations Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan vyn SharePoint Online.

 3. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objektet är framhävt.

 4. Du kan välja objektet du vill flytta genom att trycka på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill flytta till en ny position. (I Skärmläsaren hör du ”Fästa objekt”.)

 5. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 6. Tryck på högerpilen tills du hör ”Redigera nål” och tryck på Retur.

  Tips: Om alternativet Redigera nål inte är tillgängligt i menyraden trycker du på högerpilen tills du hör ”Fler kommandon, andra saker du kan göra med det valda alternativets undermeny”. Då trycker du på Retur. Tryck på nedpilen på undermenyn tills du hör ”Redigera nål”, och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill välja Flytta åt höger eller Flytta åt vänster använder du nedpilen och trycker sedan på RETUR.

Ta bort ett framhävt objekt

 1. Logga in på din organisations Office 365, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan vyn SharePoint Online.

 3. Gå till dokumentbiblioteket, mappen eller vyn där objektet är framhävt.

 4. Välj objektet du vill ta bort genom att trycka på tabbtangenten tills du hör ”Listrutan Fästa objekt”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör namnet på det framhävda objektet som du vill flytta till en ny position. (I Skärmläsaren hör du ”Fästa objekt”.)

 5. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 6. Ta bort objektet:

  • Om bara ett objekt har fästs trycker du på högerpilen tills du hör "Undermenyn Ta bort" och tryck sedan på Retur.

  • Om fler än ett objekt har fästs trycker du på högerpilen tills du hör "Undermenyn Redigera nål" och tryck sedan på Retur. Tryck på nedpilen tills du hör ”Ta bort” och tryck på Retur.

Mer information

Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×