Använd en skärmläsare för att checka ut eller checka in filer i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan checka ut och in filer i ett SharePoint Online-dokumentbibliotek med hjälp av skärmläsaren. När du checkat ut en fil kan du redigera den online eller offline och spara den hur många gånger som helst, men andra kan inte redigera den. När du checkat in filen blir dina ändringar synliga för gruppen, och filen är då också tillgänglig för att checkas ut och redigeras av andra enligt deras behörigheter.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Checka ut en fil från dokumentbiblioteket

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. För att flytta till listan med mappar och filer, trycker du på tabbtangenten tills du hör “Kolumnrubriker.”

 3. För att flytta genom listan och välja den fil du vill checka ut och redigera, trycker du på nedpil eller uppil. Om filen du vill åt är i en undermapp, väljer du mappen, trycker på Retur och använder sedan piltangenterna för att välja filen.

 4. Om du vill flytta till menyraden, tryck på Skift+Tabb några gånger tills du hör ”Öppna”.

 5. För att öppna den nedrullningsbara menyn Fler kommandon, trycker du på högerpil flera gånger. Tryck på Retur.

 6. För att välja kommandot Checka ut, trycker du på nedpil flera gånger. Tryck på Retur. Den valda filen checkas ut till dig och markeras i enlighet med detta

Obs!: Om andra i gruppen försöker redigera eller checka ut filen, får de ett meddelande om att filen är utcheckad av dig. De kan fortfarande läsa filen, men de ändringar du gör i filen är inte synliga för andra innan du checkat in filen.

Öppna den utcheckade filen för redigering

När du checkar ut en fil, markeras den som utcheckad och kan inte längre redigeras av andra. Du kan nu öppna eller ladda ned och sedan redigera filen.

 1. 1. När en fil checkats ut är fokus på menyraden. För att flytta till listan med filer, trycker du på tabbtangenten några gånger tills du hör “Kolumnrubriker”.

 2. Om fokus inte är på rätt fil, trycker du på nedpilen tills det är det. Tryck på Retur för att öppna filen. Filen öppnas i en separat flik i webbläsaren och du kan nu redigera filen. Om det är ett Office 365-dokument, öppnas filen i rätt program (som Word Online eller Excel Online).

  Tips: Om du hellre vill öppna den i skrivbordsprogrammet, trycker du på Skift+Tabb några gånger tills du hör ”Öppna” och sedan på Retur. För att välja kommandot i skrivbordsprogrammet (exempelvis Öppna i Word eller öppna i PowerPoint), trycker du på nedpil två gånger och sedan på Retur.

Checka in en fil till dokumentbiblioteket

 1. Gå till ditt dokumentbibliotek i SharePoint Online.

 2. För att flytta till listan med mappar och filer, trycker du på tabbtangenten tills du hör “Kolumnrubriker.”

 3. För att flytta genom listan och välja den fil du vill checka in, trycker du på nedpil eller uppil. Om filen är i en undermapp, väljer du mappen och trycker på Retur. Markera filen du checkat ut.

 4. Om du vill flytta till menyraden, tryck på Skift+Tabb några gånger tills du hör ”Öppna”.

 5. För att öppna den nedrullningsbara menyn Fler kommandon, trycker du på högerpil flera gånger. Tryck på Retur.

 6. För att välja kommandot Checka in, trycker du på nedpil flera gånger. Tryck på Retur.

 7. I dialogrutan Checka in, skriver du en kommentar som sammanfattar de ändringar du gjort. Incheckningskommentarer är särskilt användbara när flera personer arbetar med en fil. Kommentarerna blir en del av dokumentets versionshistorik, som kan vara viktiga om det någon gång blir nödvändigt att återställa dokumentet till en tidigare version.

 8. Tryck på Retur. Den version av filen som du redigerat ersätter versionen i dokumentbiblioteket och checkas in. Andra kan nu se de ändringar du gjort och om de har tillräcklig behörighet kan de även checka ut filen och redigera den.

Ignorera de ändringar du gjort i den utcheckade filen

Om du bestämmer att du inte vill göra eller behålla några ändringar i filen, kan du ignorera utcheckningen så att du inte påverkar versionshistoriken.

 1. Gå till ditt dokumentbibliotek i SharePoint Online.

 2. För att flytta till listan med mappar och filer, trycker du på tabbtangenten tills du hör “Kolumnrubriker.”

 3. För att flytta genom listan och välja lämplig fil, trycker du på nedpil eller uppil. Om filen är i en undermapp, väljer du mappen och trycker på Retur. Markera filen du checkat ut.

 4. Om du vill flytta till menyraden, tryck på Skift+Tabb några gånger tills du hör ”Öppna”.

 5. Tryck på högerpil flera gånger tills du hör ”Fler kommandon” och tryck då på Retur.

 6. För att välja kommandot Ignorera utcheckning, trycker du på nedpil flera gånger. Tryck på Retur.

 7. Ett meddelande frågar dig om du är säker på att du vill förlora alla ändringar du gjorde i dokumentet. Om du är säker går du till knappen Ignorera utcheckning med tabbtangenten och trycker sedan på Retur. Alla ändringar du gjort tas bort och filen förblir precis som den var när du checkade ut den. Andra kan nu se de ändringar du gjort och om de har tillräcklig behörighet kan de även checka ut filen och redigera den.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×