Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook med ditt tangentbord och skärm läsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

Bläddra genom element i vyn huvudsakliga

Tryck på F6 (framåt eller SKIFT + F6 (bakåt) att växla mellan olika element i följande ordning:

 • Menyfliksområdet

 • Mappfönster

 • Meddelandelista

 • Statusfält

Navigera flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet innehåller de viktigaste Outlook verktyg för att skicka och ta emot e-post, märkning meddelanden och hantera e-postmappar.

 • Tryck på Alt för att navigera flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyflikarna”, följt av den markerade fliken.

 • Att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet, Använd piltangent åt vänster eller höger och tryck på RETUR för att välja en flik.

Navigera i mappfönstret

Mappfönstret innehåller tillgängliga e-postmappar. De vanligaste mappar som finns i mappen Favoriter. Varje e-postkonto har också ett eget undermappar. När fokus ändras till det här fönstret, läser Skärmläsaren namn på mappen är för tillfället aktiverad.

 • Om du vill navigera mappfönstret, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Skärmläsaren läser mappnamnen när de är markerade.

 • För mapparna Favoriter och konto läser Skärmläsaren även om mappen komprimeras eller expanderas. Om du vill dölja en mapp, tryck på VÄNSTERPIL. Om du vill expandera en mapp trycker du på högerpilen.

 • Tryck på RETUR om du vill öppna en markerad mapp. Innehållet i mappen visas i meddelandelistan.

 • Tryck på TABB om du vill navigera till meddelandelistan.

Navigera i meddelandelistan

Meddelandelistan innehåller innehållet i mappen är för tillfället aktiverad. Meddelanden grupperas efter datum. När fokus ändras till listan meddelanden, läser Skärmläsaren avsändare, ämne, datum och en kort förhandsgranskning av innehållet i det markerade meddelandet.

 • Om du vill navigera meddelandelistan, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Skärmläsaren läser avsändare, ämne, datum och en kort förhandsgranskning av innehållet i det markerade meddelandet.

 • Tryck på RETUR om du vill öppna det markerade meddelandet.

Navigera i meddelandefönstret

Meddelandefönstret innehåller den fullständiga texten och annan information för ett e-postmeddelande. Meddelandefönstret har ett eget menyflikarna och under dem, ett fönster som innehåller meddelandets sidhuvud, eventuella bifogade filer och meddelandet brödtext. När fokus ändras till meddelandefönstret meddelar Skärmläsaren meddelandets ämnesrad och format. Fokus placeras i början av meddelandet.

 • Tryck på Alt för att navigera flikarna i menyfliksområdet. Du hör ”menyflikarna”, följt av den markerade fliken.

 • Tryck på vänster eller höger om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet och tryck på RETUR för att välja en flik.

 • Om du vill läsa ett meddelandes huvudinformation trycker du på Ctrl + Tabb tills du hör sidhuvud-fältet som du vill använda.

 • Om du vill komma åt alla bifogade filer i meddelandet, trycker du på Ctrl + Tabb tills du hör namnet på den bifogade filen och tryck sedan på Alt + Nedåtpil öppna snabbmenyn för den bifogade filen. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil att bläddra på snabbmenyn och tryck sedan på RETUR för att välja alternativet.

 • Tryck på Alt + F4 för att stänga meddelandefönstret och återgå till meddelandelistan.

Navigera i statusfältet

Statusfältet innehåller visuell information om aktuell Outlook status. När fokus ändras till statusfältet, meddelar Skärmläsaren ”statusfältet”, följt av vyn är för tillfället aktiverad Outlook.

 • Du kan växla mellan alternativen trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Skärmläsaren läser det markerade alternativet. Tryck på RETUR för att välja visningsalternativet.

Använda Focused inkorg

 1. När du visar Inkorgen i meddelandelistan öppnas Inkorgen Focused som standard.

 2. Om du vill öppna den andra Inkorgen, trycker du på Ctrl + Tabb tills du hör ”stänga av andra knappen” och tryck på RETUR.

 3. Om du vill gå tillbaka till Inkorgen Focused trycker du på Ctrl + Tabb tills du hör ”inaktivera, Focused knappen” och tryck på RETUR.

Växla mellan vyer

Navigera på Arkiv-menyn

I Arkiv-menyn klickar du konfigurera nya e-postkonton, konfigurera automatiska svar, skriva ut meddelanden eller komma åt kontoinformationen Office.

 1. Tryck på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn.

 2. Om du vill flytta mellan flikarna menyn genom att trycka på upp eller nedåtpil tills du hör den som du vill använda och tryck på TABB för att växla mellan objekt i fliken.

 3. Om du vill stänga Arkiv-menyn och återgå till vyn huvudsakliga, trycker du på Esc.

Navigera i Outlook-alternativ

I alternativfönstret Outlook kan du ändra e-postinställningar som meddelandeformat, meddelande ankomst aviseringar, sparar automatiskt meddelanden och alternativ för meddelandespårning.

 1. Tryck på Alt + F, T för att öppna fönstret Alternativ.

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorier genom att trycka på upp eller nedåtpil tills du hör den som du vill använda och trycker på TABB för att markera den. Tryck på TABB för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på blanksteg om du vill aktivera/inaktivera alternativet markerade.

 3. Stäng fönstret Alternativ och återgå till vyn huvudsakliga genom att trycka på RETUR.

Navigera mellan Outlook e-post och kalender

 • Tryck på Ctrl + 1 om du vill navigera till Outlook e-post.

 • Tryck på Ctrl + 2 om du vill navigera till Outlook-kalendern.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar Outlook för Mac visas den huvudsakliga e- postvyn visar meddelandelistan med de senaste e-postmeddelanden i Inkorgen.

Navigera i via och inuti huvudsakliga vyer och skärmen element:

 • Tryck på TABB för att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • Du kan växla mellan de viktigaste områdena på skärmen (meny menyfliksområde, navigeringsfönstret, meddelande listvyn och snabb åtkomst stapel) trycker du på F6.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att utföra en åtgärd eller markera element.

Vyn huvudsakliga innehåller följande regioner: snabb åtkomst till fältet längst upp, menyn menyfliksområdet rakt under, mappfönstret på vänster, meddelande listvyn som upptar större delen av skärmen i mitten och statusfältet längst ned.

Fältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst är högst upp på skärmen. Den innehåller sökfältet och alla kommandon fästs det för enkel åtkomst, till exempel Skriv ut. Om du vill flytta fokus till i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör namnet på det första fästa kommandot, som är ”skriva ut” som standard. Tryck på kommando + alternativ + HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att navigera i verktygsfältet Snabbåtkomst och tryck på kommando + alternativ + blanksteg om du vill markera.

Menyn menyfliksområdet

Menyfliken menyn innehåller de flesta kommandon i Outlook för Mac. Det är uppdelat i flera flikar, till exempel Start, Ordna och Verktyg. Om du vill flytta fokus till i menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken, till exempel ”Home-med TABB-tangenten”. Tryck på kommando + alternativ + HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att navigera mellan flikarna i menyfliksområdet och tryck på kommando + alternativ + blanksteg för att öppna fliken du för närvarande är på. Använda TABB eller SKIFT + TABB när du söker dess kommandon och alternativ när du har öppnat en flik i menyfliksområdet och tryck på kommando + alternativ + blanksteg om du vill markera.

Mappfönster

Mappfönstret innehåller en lista över dina e-postmappar. Du kan hitta knappar för snabb åtkomst för e-post, Kalender, kontakter, uppgifter och Anteckningar längst ned i fönstret.

Att kontrollera att mappfönstret är öppet, tryck på CTRL + ALT + M i Outlook för Mac att flytta fokus till Mac OS menyrad och trycker sedan på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör: ”visa”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna menyn Visa och tryck på nedåtpilen tills du hör: ”markering, Sidpanelen”. Om du bara hör ”Sidpanelen” trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna mappfönstret. Du hör ”Sidpanelen, markerat” och fokus återgår till Outlook för Mac.

Om du vill flytta fokus till mappfönstret, trycker du på F6 tills du hör ”tabell, Inkorgen”, följt av antalet olästa meddelanden och trycker sedan på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent. Om du vill navigera mapplistan trycker du på nedåt eller uppåt piltangent. VoiceOver läser upp namnet i varje mapp och, när det gäller Inkorgen, antalet olästa meddelanden. Innehållet i listvyn meddelande ändras till visa meddelandena i den markerade mappen när du flyttar mellan mappar. Om du vill avsluta mappfönstret, trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + upp piltangent.

Meddelandet listvy

Listvyn meddelande innehåller en lista över e-postmeddelanden i den markerade mappen med den senaste överst. Du kan läsa och skapa meddelanden i listvyn meddelande.

 • Om du vill bläddra i meddelandelistan trycker du på F6 tills du hör ”meddelande lista dispositionsvyn, tabell”, och tryck på NEDPIL eller UPPIL för att hitta e-postmeddelandet du vill använda. VoiceOver läser information om varje e-post. Tryck på RETUR för att öppna den markerade e-posten. E-postmeddelandet ersätter meddelandelistan på skärmen och VoiceOver läser rubriken för e-postmeddelandet.

 • Om du vill läsa innehållet i det öppna e-postmeddelandet trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent. Tryck på nedåtpilen höra nästa rad i meddelandet. Tryck på Kommando + W Stäng postfönstret e.

 • Tryck på kommando + N om du vill börja skriva ett nytt e-postmeddelande. E-post composer ersätter meddelandelistan på skärmen. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan fälten meddelande. När du är klar trycker du på kommando + RETUR för att skicka e-postmeddelandet.

 • Tryck på Kommando + W om du vill stänga composer e-post utan att skicka meddelandet. Om du har börjat skriva meddelandet kan frågar Outlook för Mac du om du vill ta bort den, fortsätta skriva eller spara meddelandet som ett utkast. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan alternativ och tryck på RETUR när du vill markera.

  Tips: Använda mappfönstret för att navigera till mappen utkast enligt anvisningarna i mappfönstretom du vill fortsätta skriva ett meddelande som du har sparat som ett utkast och öppna utkastet från listvyn meddelande.

Statusfält

Statusfältet innehåller statusmeddelanden som berättar om dina e-postmappar är uppdaterade, till exempel.

Växla mellan vyer

Om du vill flytta från e-post till Kalender, kontakter, uppgifter eller Anteckningar och tillbaka till e-post kan använda följande kortkommandon:

 • Tryck på kommando + 1 om du vill gå till e- postvyn.

 • Tryck på kommando + 2 om du vill gå till kalendervyn.

 • Tryck på kommando + 3 om du vill gå till vyn kontakter.

 • Tryck på kommando + 4 för att gå till vyn uppgifter.

 • Tryck på kommando + 1 om du vill gå till vyn Anteckningar.

Navigera i Outlook-inställningar

 1. Tryck på kommando + komma (,). Dialogrutan Inställningar öppnas.

 2. Tryck på TABB för att flytta framåt eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt om du vill navigera i dialogrutan och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att göra en markering.

 3. Tryck på Kommando + W om du vill stänga dialogrutan Inställningar.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Navigera i vyn huvudsakliga

När du öppnar Outlook visas huvudsakliga vyn i Inkorgen. Överkanten av vyn huvudsakliga har knappen Visa navigeringsfönstret, namnet på postlådan och knappen Skriv för att skapa ett nytt meddelande. Knapparna Focused och andra finns direkt under, följt av knappen Filter för att filtrera Inkorgen innehållet.

Är listan meddelanden, med det senaste meddelandet första under knapparna. Är flikarna e-post, Sök och Kalender för att flytta mellan de viktigaste Outlook vyerna längst ned på skärmen.

Om du vill utforska vyn huvudsakliga presentationsbild med ett finger över skärmen. VoiceOver meddelar objekt som du flyttar.

Tips: Du kan även navigera huvudsakliga vy med hjälp av VoiceOver rotorn. Till exempel om du vill flytta mellan rubriker, aktivera rotorn tills du hör ”rubriker” och sedan svepa uppåt eller nedåt flytta mellan rubriker.

Navigera i listan meddelanden

 1. Svep åt höger om du vill bläddra listan meddelanden. VoiceOver läser du namnet på meddelandets avsändare, ämne, datum och en kort förhandsgranskning av meddelandeinnehåll.

 2. Dubbelknacka på skärmen för att öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster.

Använda Focused inkorg

 1. När du visar Inkorgen i vyn huvudsakliga är Focused Inkorgen aktiv som standard. Växla till andra Inkorgen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”andra knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Om du vill gå tillbaka till Inkorgen Focused sveper åt vänster eller höger tills du hör ”fokuserar knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Växla mellan vyer

Navigera till e-postmappar

Navigeringsfönstret innehåller en lista över alla e-postkonton som lagts till Outlook. Du kan också lägga till ett nytt e-postkonto och komma åt inställningarna i navigeringsfönstret. Dessutom kan du redigera listan över Favoriter e-postmappar som visas överst i listan.

 1. Öppna navigeringsfönstret, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Visa navigeringsfönstret” och dubbelknacka på skärmen.

 2. Om du har lagt till mer än ett konto, Svep åt höger tills du hör korrekt och dubbelknacka på skärmen för att markera den.

 3. Svep åt höger tills du hör den mapp du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill stänga navigeringsfönstret och öppna den markerade i vyn huvudsakliga.

Navigera till och i Outlook-inställningar

 1. Öppna navigeringsfönstret, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Visa navigeringsfönstret” och dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inställningar” och sedan dubbelklicka på skärmen för att öppna fönstret Inställningar.

 3. Flytta mellan olika inställningar, Svep till vänster och höger tills du hör det du vill använda och dubbelknacka på skärmen för att markera den. Vissa inställningar öppnas i ett separat fönster. I så fall kan du gå tillbaka till fönstret Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåt” och dubbelknacka på skärmen.

 4. Om du vill stänga fönstret Inställningar och återgå till vyn huvudsakliga genom att svepa åt vänster tills du hör ”knappen Stäng” och dubbelknacka på skärmen.

Navigera mellan Outlook e-post och kalender

 • Komma åt kalendern, Svep åt höger i vyn huvudsakliga tills du hör ”fliken kalendern” och dubbelknacka på skärmen.

 • Komma åt din e-post, Svep åt höger i vyn huvudsakliga tills du hör ”e-fliken” och dubbelklicka på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar Outlook för Android visas i Inkorgen visar dina senaste e-postmeddelanden. Så här navigerar mellan och inom de viktigaste funktionerna i vyn och skärmen:

 • Svep åt höger eller vänster att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • Du kan växla mellan de viktigaste områdena på skärmen endast (Navigering låda knappen, knappen diagramfilter, Skriv knappen och eventuella popup-dialogrutan vara öppen, till exempel ett konto inloggningen dialogrutan), sveper du uppåt en gång. Du hör: ”kontroller”. Svep åt höger eller vänster att växla mellan de viktigaste områdena. Svep nedåt en gång för att växla tillbaka till standardinställningen för navigering.

  Obs!: Om du hör TalkBack uppmanar dig att logga in på ett konto när du öppnar Outlook för Android navigerar du till popup-dialogrutan enligt beskrivningen ovan. Du hör: ”Logga in knappen”. Dubbelklicka på skärmen och följ sedan anvisningarna för att logga in på ditt konto.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, dubbelknacka på skärmen för att utföra en åtgärd eller markera element.

Inkorgen innehåller följande regioner: menyområdet högst upp, meddelande listvy i mitten och navigeringsfältet längst ned.

Menyn område

Menyn område är högst upp på skärmen. Den innehåller knappen Navigering låda i det övre vänstra hörnet, vilket gör det möjligt att hoppa till e-postkonton, mappar och Outlook för Android inställningar.

Du kan växla mellan Focused och andra inkorgar under området menyn.

Flytta mellan Focused och andra inkorgar

 1. Om du vill växla från Inkorgen i Focused till andra Inkorgen, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”växla till andra e-post, växla”, och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”Focused Inkorgen är inaktiverad, med andra e-post”.

 2. När du vill växla tillbaka till Inkorgen Focused Svep åt höger eller vänster tills du hör ”växla till Focused inkorg växla”, och dubbelknacka på skärmen.

Navigera till e-postmappar och konton

 1. Om du vill öppna lådan navigering, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”öppna navigering låda, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Du hör ”menyn”, följt av antalet objekt som visas.

 2. Navigering lådan är öppna, Svep åt höger eller vänster för att förflytta dig mellan e-postkonton och mappar i respektive konto.

 3. Om du vill stänga navigering låda och återgå till Inkorgen, sveper du nedåt sedan vänstra.

Gå till inställningar

 1. Om du vill öppna menyn Inställningar, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”öppna navigering låda, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”inställningar” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Om du vill stänga menyn Inställningar och återgå till Inkorgen, sveper du nedåt sedan vänstra.

Meddelandet listvy

Listvyn meddelande visar din e-postmeddelanden. Att bläddra i de hjälpavsnitt som visas meddelandena i listan, Svep åt höger eller vänster. Om du vill rulla meddelandelistan om du vill visa fler meddelanden sveper du uppåt eller nedåt med två fingrar. Listvyn meddelande innehåller även knappen Skriv, som är placerad efter de hjälpavsnitt som visas meddelandena i listan.

Du kan läsa och skapa meddelanden i listvyn meddelande:

 • Om du vill öppna den markerade e-posten, dubbelklicka på skärmen. E-postmeddelandet ersätter meddelandelistan på skärmen. Svep åt höger så att innehållet i e-post, en rubrik eller stycke i taget. Om du vill gå tillbaka till Inkorgen, sveper du nedåt sedan vänstra.

 • Om du vill börja skriva ett nytt e-postmeddelande, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Skriv knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. E-post composer ersätter meddelandelistan på skärmen. Om du vill gå tillbaka till Inkorgen, sveper du nedåt sedan vänstra.

Navigeringsfältet

Navigeringsfältet är placerad längst ned på skärmen. Den innehåller knappar för snabb åtkomst för e-post, Sök och Kalender.

Växla mellan vyer

Du vill flytta från e-post till Sök eller kalendern och tillbaka till e-post, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”koppla”, ”söka”; eller ”kalender” och dubbelknacka på skärmen. TalkBack meddelar den aktuella vyn. Du hör: ”markerad”, följt av namnet på vyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra e-posten i Outlook mer tillgänglig

Använda Outlook E-post med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar Outlook E-post visas i Inkorgen visar dina senaste e-postmeddelanden och mötesförfrågningar. Så här navigerar mellan och inom de viktigaste funktionerna i vyn och skärmen:

 • Svep uppåt tills du hör ”objekt” och Svep åt höger eller vänster för att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, dubbelknacka på skärmen för att utföra en åtgärd eller markera element.

Inkorgen innehåller följande regioner: menyområdet högst upp, meddelande listvy i mitten och navigeringsfältet längst ned.

Menyn område

Menyn område är högst upp på skärmen. Den innehåller navigeringsknapp i det övre vänstra hörnet, vilket gör det möjligt att hoppa till e-postkonton och mappar.

Navigera till e-postmappar och konton

 1. Om du vill öppna navigeringsfönstret, Svep åt vänster tills du hör ”navigering, knappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen. Du hör ”: navigering, knappen expanderade”.

 2. När navigeringsfönstret är öppna, Svep åt höger eller vänster för att förflytta dig mellan e-postkonton och mappar i respektive konto. Det valda kontot meddelas som: ”markerad”, följt av e-kontonamn och antalet olästa meddelanden. Den markerade mappen meddelas genom den markerade mappen och antalet olästa meddelanden.

 3. Om du vill stänga navigeringsfönstret och återgå till Inkorgen, Svep åt vänster tills du hör ”navigering, knappen expanderas” och dubbelknacka på skärmen.

Meddelandet listvy

Listvyn meddelande visar din e-postmeddelanden och mötesförfrågningar. Dra åt höger eller vänster om du vill bläddra hjälpavsnitt som visas objekten i listan. Om du vill rulla meddelandelistan om du vill visa fler meddelanden sveper du uppåt eller nedåt med två fingrar.

Du kan läsa meddelanden i listvyn meddelande. Om du vill öppna den markerade e-posten, dubbelklicka på skärmen. E-postmeddelandet ersätter meddelandelistan på skärmen. Svep åt höger så att innehållet i e-post, en rubrik eller stycke i taget. Återgå till Inkorgen, Svep åt höger tills du hör ”tillbaka, knappen komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigeringsfältet

Navigeringsfältet är placerad längst ned på skärmen. I navigeringsfältet kan du, till exempel skriver ett nytt e-postmeddelande, söka efter ett e-postmeddelande eller access menyn fler alternativ. Du kan komma åt Outlook E-post inställningar på menyn fler alternativ.

Gå till inställningar

 1. Om du vill öppna menyn Inställningar, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fler alternativ, knappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”fler alternativ, menyn”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inställningar” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Stänga menyn Inställningar och gå tillbaka till Inkorgen, Svep åt höger tills du hör ”tillbaka, knappen komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Flytta mellan programmen Outlook e-post och Outlook kalender

 1. Svep åt höger tills du hör ”startknapp, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen i Outlook E-post att gå till startskärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”alla program, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Programlistan öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Outlook-kalendern” och sedan dubbelklicka på skärmen. Outlook Kalender öppnas.

 4. Flytta tillbaka till Outlook E-post i Outlook Kalender, Svep åt höger tills du hör ”startknapp, komprimerad” Dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”Outlook e-post” och sedan dubbelklicka på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild eller en bild i ett e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Använda Outlook Web App med tangentbordet och en skärmläsare utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan slutpunkterna. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Edge. Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) Använd till webbläsaren - inte Outlook Web App.

 • Layouten för Outlook Web App överensstämmer med de senaste internationella riktlinjerna om tillgängliga tangentbordsnavigering. Om du använder vissa tangentbordsgenvägar som är specifika för din skärmläsare kan dra du nytta av ARIA-kod på sidan.

 • För bästa användarupplevelsen rekommenderar vi inaktivera Läsfönstret och visa e-postmeddelanden som meddelanden och inte som konversationer.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Navigera i de viktigaste funktionerna i vyn och skärm

När du öppnar e-post i Outlook Web App visas huvudsakliga vyn. Den fokuserar på meddelandelistan, med den senaste e-posten. Så här navigerar mellan och inom de viktigaste funktionerna i vyn och skärmen:

 • Tryck på TABB för att flytta fokus mellan objekt på skärmen.

 • Du kan växla mellan de viktigaste områdena på skärmen endast (sökfältet i Startprogrammet verktygsfält, navigeringsfönstret, verktygsfältet kommando och meddelandelistan) trycker du på Ctrl + F6 för att flytta framåt och Skift + Ctrl + F6 för att flytta bakåt.

 • När fokus är på en knapp eller kan markeras element, trycker du på RETUR för att utföra en åtgärd eller markera element.

Vyn huvudsakliga innehåller följande regioner: vågrät navigeringsfältet högst upp, navigeringsfönstret till vänster och meddelandelistan visa till höger.

Vågrätt navigeringsfält

Vågräta navigeringsfält är högst upp på skärmen under fältet URL-adress. Den innehåller Startprogrammet och eventuella fästa program till vänster och åt allmän information, till exempel meddelanden och Inställningar, till höger.

Om du komma åt allmän information, till exempel meddelanden, öppnas i ett separat fönster till höger i meddelandet listvyn.

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret innehåller en sökfältet högst upp och en lista över e-postmappar och grupper under den. Längst ned i fönstret kan du hitta knapparna snabb åtkomst för e-post, Kalender, kontakter och uppgifter.

Tryck på TABB om du vill hoppa mellan mappar och grupper. Om du vill navigera på mapp eller grupp område, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Till exempel om du vill öppna ett e-utkast, tryck på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 tills du hör ”navigeringsfönstret” tryck på TABB tills du höra namn på mappen första e-, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör ”utkast” och tryck sedan på RETUR.

Meddelandet listvy

Listvyn meddelande visar din e-postmeddelanden. Tryck på nedåtpilen att bläddra bland meddelanden i listan.

Ovanför meddelandelistan klickar du markerar du kryssrutan grundläggande Inkorgen innehåll med Focusedandra och alla flikar, visa information om nästa schemalagda händelsen och kommande dagordning och filtrera meddelanden visas i listan. Om du vill flytta mellan flikarna Inkorgen innehåll, tryck på SR tangenten + vänster eller höger.

Överst i listvyn meddelandet finns ett kommandoverktygsfält som visar de vanligaste uppgifter avseende för närvarande visas innehållet (meddelandelistan, mottagna e-postmeddelandet eller e-post composer). Tryck på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 tills du hör ”kommandot” och tryck sedan på vänster eller höger piltangent för att flytta mellan objekt i verktygsfältet och tryck på RETUR om du vill markera ett objekt.

Du kan läsa och skapa meddelanden i listvyn meddelande:

 • Om du vill öppna ett e-postmeddelande trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”meddelande listan” tryck på nedåtpilen tills du hittar den e-post och trycker på RETUR. E-postmeddelandet ersätter meddelandelistan på skärmen.

 • Om du vill ange Skanna läge och navigera i det öppna e-postmeddelandet, trycker du på SR tangenten + blanksteg. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil att skumma igenom e-postmeddelandet. För att avsluta Skanna läge trycker du på SR tangenten + blanksteg igen. Om du vill gå tillbaka till meddelandelistan trycker du på Esc.

 • Tryck på Ctrl + N om du vill börja skriva ett nytt e-postmeddelande. E-post composer ersätter meddelandelistan på skärmen.

Växla mellan vyer

Om du vill flytta från e-post till Kalender, kontakter eller uppgifter, trycker du på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck sedan på TABB tills du hör namnet på en vy. Tryck på piltangenterna till vänster eller höger tills du hör namnet på vyn och tryck på RETUR.

Om du vill öppna fönstret Inställningar, tryck på TABB tills du hör ”knappen Inställningar” och tryck på RETUR. Använd tabbtangenten för att navigera till den inställning du vill använda och tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild eller en bild i ett e-postmeddelande i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Gör Outlook e-post tillgänglig för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×