Använd en skärmläsare att lägga till och uppdatera information till aktiviteter i grupplanering

Använd en skärmläsare att lägga till och uppdatera information till aktiviteter i grupplanering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Microsoft Planner med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och uppdatera aktivitetsinformation. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du lägger till kommentarer eller en checklista flagga uppgifter eller uppdatera aktivitetsstatus.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Planner rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Eftersom Planner körs i webbläsaren, fungerar också de kortkommandon som fungerar i din webbläsare i Planner.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Lägga till en kommentar i en aktivitet ska starta en konversation med den person som arbetar med aktiviteten.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till kommentarer.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”ny kommentar”. Fokus är i textfältet kommentarer.

 3. Skriv din kommentar.

 4. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”skicka” och tryck sedan på RETUR.

Flagga en aktivitet med etiketter

Du kan använda etiketter för att tagga, ordna och gruppera aktiviteter.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill flagga med etiketter.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör den första namnlösa etiketten, till exempel ”etikett två, redigerar”.

  Tips: Om du redan har med namnet etiketter i uppgiften vidare till steg 4.

 3. Skriv etikettnamn.

 4. Tryck på TABB-tangenten en gång. Du hör ”avmarkerad”, följt av namnet på etiketten.

 5. Tryck på RETUR om du vill markera och lägga till etiketten. Du hör: ”markerat”.

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

 1. Navigera till och öppna den uppgift vars status du vill uppdatera.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”utvecklas”, följt av den aktuella statusen för aktiviteten.

 3. Om du vill visa i status-menyn trycker du på Alt + Nedåtpil.

 4. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör status och tryck sedan på RETUR. Du hör ny status.

Lägga till en checklista för en aktivitet

Lägga till en checklista i en aktivitetsvy om du vill hålla reda på att göra-listan.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till en checklista.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Lägg till en checklisteobjekt”.

 3. Skriv texten för den första posten på din checklista och tryck sedan på RETUR.

 4. En ny tom checklista objekt rad skapas. Skriv texten för den följande posten och tryck på RETUR. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla objekt i checklistan.

 5. Om du vill kontrollera objekt bort din checklista, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad”, följt av objektet, och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till en kalender grupplanering aktiviteter

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Kortkommandon i Microsoft Planner

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda Planner för iOS med VoiceOver inbyggda iOS-Skärmläsaren kan lägga till och uppdatera aktivitetsinformation. Du lär dig hur du lägger till kommentarer eller en checklista flagga uppgifter eller uppdatera aktivitetsstatus.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Lägga till en kommentar i en aktivitet ska starta en konversation med den person som arbetar med aktiviteten.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till kommentarer.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till kommentar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Använd den Skärmtangentbordet Skriv din kommentar.

 4. När du är klar visas presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Flagga en aktivitet med etiketter

Du kan använda etiketter för att tagga, ordna och gruppera aktiviteter.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill flagga med etiketter.

 2. Svep åt höger tills du hör ”etiketter fält, ange etiketter”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du redan har etiketter som lagts till uppgift du hör ”etiketter fält”, följt av namnen på etiketterna. Du kan gå vidare till steg 5.

 3. Namnge en etikett, Svep åt höger tills du hör en namnlös etikett, till exempel ”Etikettnamn, etikett tre”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett namn för etiketten. När du är klar visas presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill lägga till en etikett för din uppgift, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”kryssrutan” följt av namnet på etiketten och ”avmarkerad”. Dubbelknacka på skärmen för att markera och lägga till etiketten till aktiviteten.

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

 1. Navigera till och öppna den uppgift vars status du vill ändra.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Status-fältet”, följt av aktuell status.

 3. Dubbelklicka på skärmen. I Status-menyn öppnas.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör status du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

Lägga till en checklista för en aktivitet

Lägga till en checklista i en aktivitetsvy om du vill hålla reda på att göra-listan.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till en checklista.

 2. Svep åt höger tills du hör ”checklista fältet, lägga till checklistor”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Artikelnamn”.

 3. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva texten för den första checklista posten. När du är klar visas presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Det första objektet läggs till i checklistan och fokus flyttas till en ny tom checklisteobjekt. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla checklista objekt.

 4. Om du vill gå tillbaka till aktiviteten genom att dra ett finger längst upp på skärmen tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill kontrollera ett slutförda objekt bort din checklista, Svep åt höger tills du hör ”checklista fält”, följt av antalet slutförda objekt. Dubbelklicka på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”kryssruta”, följt av det objekt som du vill använda och ”avmarkerad”. Dubbelknacka på skärmen för att markera objektet som slutförd.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till en kalender grupplanering aktiviteter

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda Planner för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan lägga till och uppdatera aktivitetsinformation. Du lär dig hur du lägger till kommentarer eller en checklista flagga uppgifter eller uppdatera aktivitetsstatus.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Lägga till en kommentar i en aktivitet ska starta en konversation med den person som arbetar med aktiviteten.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till kommentarer.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till kommentar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Använd den Skärmtangentbordet Skriv din kommentar.

 4. När du är klar visas Svep åt höger tills du hör ”Skicka kommentar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Flagga en aktivitet med etiketter

Du kan använda etiketter för att tagga, ordna och gruppera aktiviteter.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill flagga med etiketter.

 2. Svep åt höger tills du hör ”etiketter fält”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du redan har etiketter som lagts till uppgift du hör: ”etiketter fält”, följt av antalet ange etiketter. Du kan gå vidare till steg 5.

 3. Namnge en etikett, Svep åt höger tills du hör ”namnge etikett, rutan Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett namn för etiketten. När du är klar visas presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill lägga till en etikett till uppgift, Svep åt vänster eller höger tills du hör etiketten. Sedan svepa åt vänster en gång. Du hör: ”inte markerad kryssruta”. Dubbelknacka på skärmen för att markera och lägga till etiketten till aktiviteten.

 6. Om du vill återgå till vyn sveper du nedåt sedan vänstra.

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

 1. Navigera till och öppna den uppgift vars status du vill ändra.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Status-fältet”, följt av aktuell status.

 3. Dubbelknacka på skärmen för att öppna statusmenyn.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör status du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

Lägga till en checklista för en aktivitet

Lägga till en checklista i en aktivitetsvy om du vill hålla reda på att göra-listan.

 1. Navigera till och öppna den uppgift som du vill lägga till en checklista.

 2. Svep åt höger tills du hör ”checklista fältet, lägga till checklista”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett objekt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva texten för den första checklista posten. När du är klar visas presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Det första objektet läggs till i checklistan och fokus flyttas till en ny tom checklisteobjekt. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla checklista objekt.

 5. Om du vill återgå till vyn sveper du nedåt sedan vänstra.

 6. Om du vill kontrollera ett slutförda objekt bort din checklista, Svep åt höger tills du hör ”checklista fält”, följt av antalet slutförda objekt. Dubbelklicka på skärmen. Svep åt höger tills du hör det objekt som du vill använda. Sedan svepa åt vänster en gång. Du hör: ”inte markerad kryssruta”. Dubbelknacka på skärmen för att markera objektet som slutförd.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till en kalender grupplanering aktiviteter

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×